top of page

Askere Giden İşçilerin Hakları Nelerdir?

Askere Giden İşçi Hangi Tazminatlara Hak Kazanır?

1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen yürürlükteki 14. maddesine göre muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçiler, kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bu maddeye göre iş sözleşmesinin askerlik nedeniyle işçi tarafından feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır ancak ihbar tazminatı almaya hak kazanamaz.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Askere giden işçinin kıdem tazminatının yanında başkaca işçilik alacakları da varsa bu işçilik alacaklarını da talep edebilir. Örneğin kullanmadığı yıllık izin ücreti alacağı, fazla çalışma alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı gibi haklarını kıdem tazminatı ile birlikte talep edebilir. Askere giden işçinin yalnızca ihbar tazminatını talep etme hakkı yoktur.


Askere Giden İşçi İhbar Sürelerine Uymak Zorunda mıdır?

Askere gitmek isteyen işçi, 2 ila 8 haftalık ihbar sürelerine uymak zorunda değildir. Yani askere gitmek isteyen işçi, ani bir karar ile askere gitme kararı alarak iş sözleşmesini feshedebilir; ihbar sürelerine uymadığı için ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaz.


Askere Gitmeye Karar Veren İşçi İş Sözleşmesi Fesih Bildirimini Ne Şekilde Yapmalıdır, İşverene Hangi Belgeleri Sunmalıdır?

Askerlik nedeniyle işten ayrılacak işçinin işverene yazılı bildirimde bulunması gerekir. Yazılı bildirim noter aracılığı ile yapılabildiği gibi elden bir dilekçe halinde de yapılabilir. Yapılacak olan bu yazılı bildirime askerlik sevk belgesinin eklenmesi gerekmektedir. 


Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

İşsizlik maaşı alabilmenin ön koşulu işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmasıdır. Bu durumda işçi son 3 yılda 600 gün prim ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışma şartlarını taşıyorsa İŞKUR’a başvuru halinde işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Ancak burada şu hususa dikkat etmek gerekir: İşçi, askerlik yaparken işsizlik maaşı alamaz ancak askerliğinden sonra veya önceki dönemler için işsizlik ödeneği alabilir.

İşçi askerden önce işsizlik maaşına başvurmuşsa askere gidince maaşı kesilir. Kalan maaş, askerden dönünce ödenir. Fakat işçi, işsizlik ödeneğine başvurmadan askere gitmişse ancak askerlik bittikten sonra İŞKUR’a başvurarak işsizlik ödeneği alabilir. 


İşçi Askerlik Sorası Yine Aynı İşte Çalışabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 31. maddesine göre askerden dönen işçi, işe dönme talebini 2 ay içerisinde işverene bildirmelidir. İşveren de eski işi ya da benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe o anki şartlarla askerden dönen işçiyi almak zorundadır.


İşveren, Askerden Dönen İşçiyi Şartlar Oluştuğu Halde İşe Almazsa Ne Olur?

İşveren, işçide aranan şartlar bulunduğu halde askerden dönen işçiyi işe almaz ise işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalır.


Bedelli Askerlik Yapanlar da Aynı Haklara Sahip midir?

Bedelli askerlik yapma niyetinde olan işçiler de normal sürede askerlik yapacak olan işçilerle aynı haklara sahiptir. 


Bedelli Askerlik Yapan İşçi, İşinden Ayrılmak Zorunda mıdır?

Bedelli askerlik yapma niyetinde olan işçi, işten ayrılmak zorunda değildir. Bedelli askerlik yapanlar kısa süreli olarak yapacağı için bu süreyi yıllık izin, ücretsiz izin gibi izinler adı altında da kullanabilir. 
8 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page