top of page

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşıma Dahil Edilmez?

Boşanma durumunda eşlerin hangi malları paylaşılma dahil olmaz? 

Boşanmada paylaşıma dahil edilmeyen mallar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 202. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre boşanmada paylaşılmayan mallar eşlerin kişisel mallarıdır. 


Boşanmada Hangi Mallar Kişisel Mal Olarak Sayılır?

Eşlerden sadece bir tanesinin kişisel olarak kullandığı eşyalar, kişisel maldır. Örneğin kadının makyaj malzemeleri, kıyafetleri, ayakkabıları gibi eşyaları ya da erkeğin kullandığı tıraş takımı, takım elbisesi, saati kişisel sayılan eşyalardır ve mal paylaşımına dahil edilmez. 


Evlilik Öncesinde Eşlerden Birine Ait Olan Mal, Mal Paylaşımına Dahil Edilir mi?

Hayır. Boşanmada paylaşılmayacak bir diğer mal, evlilik öncesinde eşlerden birine ait olan mallardır. Örneğin eşlerden birinin evlenmeden önce sahip olduğu arabası ya da evi mal paylaşımına dahil edilemez. Örneğin bir eş evlilik öncesi biriktirdiği şahsi parası ile evlendikten sonra ev aldıysa bu durumda evlilik süresinde elde edilen bir gelir ile bu ev alınmamış olduğu için bu ev yine kişisel mal sayılır ve mal paylaşımına dahil edilemez.


Miras Kalan Mallar Mal Paylaşımına Dahil Edilir mi?

Hayır. Boşanmada paylaşılmayacak bir diğer mal, evlilik sırasında eşlerden birine miras kalan mallardır. Örneğin eşlerden birine babasının ölümü sonucunda bir tarla kalmış olsun, bu durumda bu tarla boşanmada mal paylaşımına konu edilemez. Zira bu tarla kişisel maldır. Fakat bu tarla eşe miras kaldıktan sonra eş tarafından ekilip biçilmiş ve gelir elde edilmişse elde edilen gelir artık kişisel mal sayılmaz, mal paylaşımına dahil edilir.

Varsayalım evlilik öncesinde bu tarla miras kalmış olsun ve eş evlenmeden önce bu tarlayı satıp evlendikten sonra bu parayla bir ev almış olsun, bu durumda alınan ev yine kişinin kişisel malı sayılır ve mal paylaşımına dahil edilemez. Yani bir malın boşanmada mal paylaşımına dahil edilebilmesi için evlilik süresince eşlerden birinin emeğiyle kazanılmış olması gerekir.


Manevi Tazminat Alacakları, Mal Paylaşımına Dahil Edilir mi?

Hayır. Boşanmada mal paylaşımına dahil edilmeyecek bir diğer mal manevi tazminat alacaklarıdır. Manevi tazminat alacağı, kişinin kişisel malıdır. Örneğin hakaret nedeniyle manevi tazminat davası açtınız ve 50.000,00-TL manevi tazminat alacağı elinize geçti elinize geçen bu alacak kişisel mal sayılır ve mal paylaşımına dahil edilemez.


Eşlerden Birine Bağışlanan Mal, Mal Paylaşımına Dahil Edilir mi?

Hayır. Boşanmada mal paylaşımına dahil olmayan bir diğer mal eşlerden birine bağışlanan mallardır. Varsayalım ki eşlerden birinin babası, kendisine ev bağışlamış olsun. Bu ev, mal paylaşımına dahil edilmeyecektir. Ancak bu ev kiraya verilmiş ve kira geliri elde ediliyorsa kira geliri mal paylaşımına dahil edilir. Mal paylaşımı davasında bir malın kişisel mal olduğunu iddia eden eş bunu ispat etmekle yükümlüdür. Aksi ispat edilinceye kadar tüm mallar edinilmiş mal kabul edilir ve boşanmada mal paylaşımına tabi tutulur.
37 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Komentáře


bottom of page