top of page

El Yazılı Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2023

El yazılı vasiyetname hususu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Kanun” 538.maddesinde düzenlenmiştir, adı üzerinde el yazısıyla yapılabilen bir vasiyetnamedir.

El yazılı vasiyetname düzenlemenin avantajı olduğu gibi dezavantajları da vardır.

El yazılı vasiyetnamenin en büyük faydası, düzenlemesinin çok kolay olmasıdır. El yazısı yazabilen bir kişi hiç kimseye ihtiyacı olmadan vasiyetname düzenleyebilir. Ayrıca el yazılı vasiyetname yazmanın herhangi bir masrafı da yoktur, duvara bile yazılabilir. Örneğin kişi hastane yatağında yatarken son arzularını hastane duvarına yazabilir. Ancak el yazılı vasiyetname düzenlemenin sakıncaları da vardır. Örneğin el yazılı vasiyetnamelerin tahrip edilmesi çok kolaydır, birisi el yazılı vasiyetnameyi yırtıp çöpe atabilir.El Yazılı Vasiyetnamenin Şartları

1- Vasiyetnamenin Tamamı Miras Bırakanın El Yazısıyla Yazılmalıdır.

Madde 538- El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.

El yazılı vasiyetname ölen kişinin el yazısıyla yazılmalıdır, yani başka birisi el yazılı vasiyetnameyi yazıp imzalayamaz. okuma yazma bilmeyenler veya gözü görmeyenler el yazılı vasiyetname düzenleyemez.

El yazılı vasiyetnamede önemli olan, yazılanın metnin kişiye izafe edilebilmesidir. Yani kişinin o yazıyı yazan kişi olduğunun ispat edilebilmesi gerekir. Bu husus ispat edilebildiği sürece kişi el yazılı vasiyetnameyi ayağıyla hatta ağzıyla bile yazabilir.

Vasiyetnameye sonradan yapılan eklemelerin de el yazısıyla yazılması gerekir. Örneğin miras bırakan bir yere “Oğluma da şu araba miras kalsın.” gibi bir ekleme yapıyorsa vasiyetnamenin bu kısmının da geçerli olabilmesi için mutlaka yine el yazısıyla yazılmış olmalıdır ve imzalanmalıdır.


2- Kişide Vasiyetname Yapma Amacı Olmalıdır.

Kişinin niyeti vasiyetname yapmak değilse sadece bir şeyler karalıyorsa bu vasiyetname geçersiz sayılır. Kişinin vasiyetname yapmak amacıyla bu yazıyı yazmış olması gerekir.

Bu amacı var mı yok mu nereden bileceğiz? Kural olarak amaç vasiyetname yapma amacıdır. Amacı olmadığını iddia eden kişinin bunu ispatlaması gerekir.


3- Vasiyetnamede Tarih Yer Almalıdır.

El yazılı vasiyetnameyi yazan o tarihte ayırt etme gücüne sahip midir değil midir? Bunun tespiti bakımından tarih şartı önemlidir. Gün, ay ve yılın da vasiyetnameye yazılması gerekir.

Gün, ay ve yılı tespit edebileceğimiz bir şey yazılması da yeterlidir. Mesela “2023 yılının kurban bayramının 3.günü” yazılabilir, bu da kabul edilir çünkü hangi güne denk geldiği tespit edilebilir.

Vasiyetname yapılıp gün, ay ve yıl da yazıldıktan sonra kişi, ilgili vasiyetnameye birkaç ekleme daha yapmak isterse eklemelerin yapıldığı tarihin de yazılması gerekir. Eklemeler yapıldığında kişinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığının tespiti önemlidir.


4- Vasiyetnamede Miras Bırakanın İmzası Yer Almalıdır.

El yazılı vasiyetnamenin 4.şartı imza şartıdır. İmzanın da el yazısıyla atılması gerekir. Mutlaka imza atılması şart değildir, altına mesela “babanız” yazmak da yeterlidir. Önemli olan o vasiyetnamenin kapanması. Dolayısıyla imza, bütün metni kapsaması gerektiğinden metnin sonuna atılır.


Ayrıca el yazılı vasiyetname, güvenliği sağlaması bakımından bir yere tevdi edilebilir. Bu husus, Kanun’un 538.maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmiştir.

El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.

El yazılı vasiyetname ile ilgili sıkça sorulan sorular şu şekildedir:

Görme Engelli İnsanlar El Yazılı Vasiyetname Düzenleyebilir mi?


Görme engelli insanlar el yazılı vasiyetname düzenleyemez. “Braille alfabesi” olarak adlandırılan görme engellilerin yazdıkları alfabe de el yazısı olarak geçmez. Çünkü bu kişiler yazıya kendi yeteneklerini aktarmamış sayılırlar ve bu yüzden yazı kişiye ait sayılmaz.


El Yazılı Vasiyetnamenin Okunaklı Olması Şart mıdır?

El yazılı vasiyetnamenin okunaklı olması şart değildir. Sonuçta bir şekilde söz konusu yazının okunabilmesi mümkündür. Dolayısıyla okunaklı olsa da olmasa da kişinin el yazılı vasiyetnamesi geçerlidir.

El Yazılı Vasiyetname Bilgisayarda Yazılabilir mi?


El yazılı vasiyetname bilgisayardan yazılamaz, adı üzerinde el yazılı olmalıdır.

Kanunun ilgili maddesinde el yazılı vasiyetnamenin miras bırakanın kendi el yazısıyla yazılmış olması gerektiği belirtilmektedir.

Elektronik İmza veya Mühür Vasiyetname İçin Geçerli Olur mu?

İmza atamayanlar elle yazılı vasiyetname yazamazlar. Mühür veya elektronik imza geçerli değildir. Vasiyetnamede mutlaka miras bırakanın el yazılı imzası yer almalıdır.

Okuma Yazma Bilmeyenler El Yazılı Vasiyetname Düzenleyebilir mi?


Yukarıda da belirttiğimiz üzere vasiyetname, mutlaka düzenleyenin el yazısıyla yazılmış olmalıdır. Dolayısıyla okuma yazması olmayanlar el yazılı vasiyetname düzenleyemez. Bu durumda kişi ancak resmi vasiyetname düzenleyebilir.


Vasiyetname nasıl yazılır konusu ve aile hukuku konuları ile ilgili sorularınızı uzman aile hukuku avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page