top of page

Hamilelik Dolayısıyla İşe Alınmama Durumunda İşçinin Başvurabileceği Hukuki Yollar

Ayrımcılık yasağı nedir?


4857 sayılı İş Kanunu’nda Ayrımcılık Yasağı:

4857 sayılı İş Kanunu 5. Maddeye göre İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.


Dolayısıyla işverenin hamile kalması dolayısıyla işçinin iş akdini feshetmesi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ayrımcılık olarak değerlendirilmelidir.


İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Kanununda İşverenin Ayrımcılık Yasağı :

İşverenin ayrımcılık yasağı İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Kanunu’nda da ayrıca düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun 6. Maddesine göre:


Madde 6-(1)İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi; işverenin çalışanı veya bu amaçla başvuran kişi, uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere bir işyerinde bulunan veya bu amaçla başvuran kişi ve herhangi bir sıfatla çalışmak ya da uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere işyeri veya iş ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyen kişi aleyhine, bilgilenme, başvuru, seçim kriterleri, işe alım şartları ile çalışma ve çalışmanın sona ermesi süreçleri dâhil olmak üzere, işle ilgili süreçlerin hiçbirinde ayrımcılık yapamaz

(2) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi, istihdam başvurusunu gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçeleriyle reddedemez.


İşverenin, işçinin hamileliği dolayısıyla ayrımcılık yapması halinde ne olur?

İşvereni tarafından ayrımcılığa uğradığını iddia eden işçi bu iddiasıyla İş Mahkemelerinde dava açabilir. İş kanunu m. 5’e göre ayrımcılık yasağına aykırı hareket edilmesi durumuna işçi dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat ve başka yoksun bırakıldığı haklarını talep edebilir.

İşveren tarafından ayrımcılığa maruz kalan işçi bu iddiasıyla İş Mahkemelerine başvurabilir.


İş başvurusunda hamilelik dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalan işçinin başvurabileceği kanuni yollar nelerdir?

Öğretideki yaygın görüşe göre işe alımdan önce veya işe alım esnasında ayrımcılığa maruz kalınması durumu İş Kanunu m. 5 kapsamında yer almaz. İşe alım esnasında ayrımcılık yapılması halinde, TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU m. 25 uyarınca işveren hakkında bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.


İş başvurusunda, işe alımda, hamileliği dolayısıyla ayrımcılığa maruz kaldığını iddia eden işçi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na başvurabilirler. Başvuru öncesinde işverene talepte bulunmak gereklidir. İşverenin 30 gün içerisinde cevap vermemesi halinde kuruma başvuru yapılır. Kurul bilirkişi görevlendirerek ve tanık dinleyerek konuyu inceleyebilecek ve ayrımcılık yapıldığının tespiti halinde bin liradan 15 bin liraya kadar para cezası verebilir.


Özetleyecek olursak hamileliği nedeniyle işe alınmayan işçi İş Kanunu madde 5/6 kapsamında tazminat isteyemez. İşçi İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’na göre göre gerekli başvuruları yaptıktan sonra haklı bulunursa işverene idari para cezası uygulanabilir. Ancak işçinin genel hükümlere göre tazminat istemesi de mümkündür. Genel hükümlere göre tazminat talep edilmesi halinde tazminat miktarı İş Kanunu m. 5/6’ya göre belirlenecektir.


Konu ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza online görüşmede sormak için aşağıdaki bölümden görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.

12 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page