top of page

İnternette Yer Alan Paylaşımın Erişiminin Engellenmesi Mümkün müdür?

5651 sayılı  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna (“5651 sayılı Kanun”) göre; Bir kişinin kişilik haklarının ihlal edecek şekildeki içeriklerin internet üzerinden paylaşılması durumunda, söz konusu içerik sonucu kişilik hakkı ihlal edilen kişi, söz konusu içeriğin çıkarılmasını veya erişimin engellenmesini isteme hakkına sahiptir. 

Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.


Erişimin Engellenmesi Kararı Verilebilecek Haller Nelerdir?

5271 s. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı suçlar ile 5816 s. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçların, internet ortamında işlendiği hususunda yeterli şüphe bulunması ya da internet ortamında yer alan bir yayının, gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların kişilik haklarını ya da özel hayatlarının gizliliğini ihlal etmesi halinde ve son olarak yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak internet yayınlarının erişiminin engellenmesine karar verilmesi mümkündür.


Erişimin Engellenmesi Talebi, Nereden İstenir?

5651 sayılı Kanun’un 9. maddesinde kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesinde görevli yargı yerinin sulh ceza hâkimliği olduğu düzenlenmiştir.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların; içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilmesinin yanında, doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebileceğini düzenleyen 9.madde kapsamında da, sulh ceza hâkiminin ilgili yayının erişiminin engellenmesine karar verebilmesi mümkündür.

Erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hakimliği ise mağdurun ikametgahının bulunduğu ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliğidir. Ayrıca söz konusu içeriğin yer aldığı internet sitesinin Türkiye’de bir merkez adresi varsa ilgili adresteki Sulh Ceza Hakimliği de erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir.


Erişimin Engellenmesine İlişkin Karar, Ne Kadar Süre İçinde Verilir?

5651 sayılı Kanun’un 9. Maddesine göre hakim; erişimin engellenmesine ilişkin yapılan başvuruyu en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlamak zorundadır. Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda ise verilen karar, kendiliğinden hükümsüz kalır.


Erişimin Engellenmesi Kararına Karşı İtiraz Yolu Açık mıdır?

Evet. Erişimin engellenmesi talebi hakkında verilen karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilmesi mümkündür.

5 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page