top of page

İrtikap Suçu Nedir Kim Tarafından İşlenebilir?

Güncelleme tarihi: 25 Eyl 2023

Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden (zorlayan) kamu görevlisi tarafından işlenebilir.


İrtikap Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır.


İcbar (Zorlama) Kavramı Nasıl Tanımlanır?

Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın (zorlamanın) varlığı kabul edilir.


Kamu Görevlisinin Güveni Kötüye Kullanması Nedir?

Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi bu suçun failidir.


Kamu Görevlisinin Güveni Kötüye Kullanarak Yarar Sağlanmasında Ceza Ne Kadardır?

Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile fail cezalandırılır.


Bu Suç Kişinin Hatasından Kaynaklı ise Ceza Ne Kadardır?

Suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


İrtikap Edilen Malın Değeri Cezayı Etkiler Mi?

Evet, etkiler. İrtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.


Denetim Görevinin İhmali Suçu Nedir?

Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.


Denetim Görevinin İhmali Suçu Cezası Ne Kadardır?

Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Aşağıdaki bölümden ehliyetsiz araç kullanma ile ilgili uzman ceza hukuku avukatı ile online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
13 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page