top of page

IBAN İle Ödeme Almanın Cezası Var mı? 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler kapsamında, tüm işletmelerin hesaplarına “IBAN” yoluyla gelen transferleri kontrol edilmeye başlandı. Bu incelemeler sonucunda, hizmet veya ürün bedelini IBAN’dan alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura kesmeyen işletmelere ise her bir fatura için 3.400 liradan az olmamak koşuluyla hizmet veya ürün satışı sonrasında faturaya tabi tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.


IBAN Üzerinden Alınan Ödemeler Suç Mu?

Vergi Usul Kanunu, bazı fiilleri genel usulsüzlük cezaları kapsamı dışına çıkararak daha ağır cezalar ön görmüştür. Böylece, belge düzeninin yerleşmesi için mükelleflerin çapraz kontrolünün sağlanması ile vergi inceleme ve denetimlerinin daha etkin ve etkili olması hedeflenmiştir. Örneğin, belge düzenlenmemesi durumunda kesilebilecek özel usulsüzlük cezaları toplamı bir yılda 1.100.000 TL ‘ye ulaşabilmektedir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 353/1. maddesi; verilmesi alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için Kanunda yazılı tutardan aşağı olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın ve meblağ farkının %10 nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hükmüne yer vermiştir.

Bu açıklamalar ışığında Kendisine ait banka hesabına (IBAN) ödeme alan işletmelerin yaptıkları mal ve hizmet satışlarına ilişkin belgelerini düzenlemeleri gerekmektedir.

Banka hesapları ile düzenledikleri belgeler arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmazsa ceza kesilmeyecektir. Ancak, ödemeleri banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 lira, fatura vermeyen işletmelere ise her bir fatura için 3.400 liradan az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.


IBAN’dan Ödeme Aldım. Vergi İncelemesine Girer Miyim?

Maliye ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda Beyan dışı bırakılmış hasılat sebebiyle, vergi kaybına neden olunan bir durumun tespiti halinde vergi incelemesi de yapılarak, yapılan tespitler doğrultusunda, dönem matrahları ve vergi cezaları kesilebilecek.


IBAN kiralaması yapanlara ceza var mı?

Tahsilat yapılan IBAN hesaplarının çoğunun işletme ile ilgisi olmayan 3. kişilere ait olduğu ve bu IBAN’ların aylık ücret karşılığında kiralandığı da ayrı bir inceleme konusu.


Bu kişiler hakkında da yasal işlemler yapılma riski mevcut. Kişilerin tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılabilir ve kişiler vergi ziyaı cezasına maruz kalabilir. Ayrıca, bu kişiler MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı savcılıklara sevk edilebilirler.

13 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page