top of page

İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ONLİNE İTİBAR KORUMA

Güncelleme tarihi: 31 Eki 2022

İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ONLİNE İTİBAR KORUMA

İnternetten içerik kaldırma, bir yayının erişilemez, internet kullanıcıları tarafından ulaşılamaz hale gelmesi demektir.


İnternetten İçerik Kaldırmak Ne Demek?

İnternetten içerik kaldırma, bir yayının erişilemez, internet kullanıcıları tarafından ulaşılamaz hale gelmesi demektir. Başka bir ifade ile içeriğin yayından kaldırılması, içerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılması anlamına gelmektedir.

İnternet ortamında yer alan tüm içerikler, eğer bir kimsenin kişilik haklarını ihlal ediyorsa, kişilik hakları ihlal edilen kişinin talebi ile internet ortamından kaldırılır. Mahkeme kararı ile söz konusu içeriğe erişim engellenir.


İnternetten İçerik Kaldırma Talebinin Hukuki Dayanağı Nedir?

İnternetin hayatımızın içerisine bu kadar yer almasının doğal sonucu olarak internet ortamında hak ihlalleri gerçekleşmeye başlamıştır. Bunun dışında kimi zaman suç teşkil edecek fiiller de internet ortamında işlenmektedir. Tüm bunlarla mücadele edebilmek amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 23.05.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

5651 sayılı kanuna göre,

  • Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

  • İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

  • İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

  • İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,

  • Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,

  • Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek ve ya tüzel kişileri,

  • Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,

  • Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini,

  • İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılmasını

ifade etmektedir.

Kişilik Haklarımı İhlal Eden İçeriğin Yayından Kaldırılması İçin Ne Yapmalıyım?

5651 sayılı Kanun’da, içerik sağlayıcının sorumluluğu, yer sağlayıcının yükümlülükleri, erişim sağlayıcının yükümlülükleri, toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri ve Erişim Sağlayıcıları Birliği düzenlenmiştir. Ayrıca Kanun’da, erişimin engellenmesi kararı ve içeriğin yayından çıkarılması hususları da düzenlenmiştir.

İnternet ortamında yapılan ve içeriği 5651 sayılı Kanun’da yer alan suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.

Diğer taraftan, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. Bu talep en geç yirmi dört saat içerisinde cevaplandırılır.

Kanun’a göre Hâkim, kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği kısmın içeriğine erişimine engellenmesine karar verir. Ancak bu erişim engelli, hak ihlalini önlemeye yetmiyor ise gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza linke tıklayarak sorunuzu sorabilirsiniz.

6 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page