top of page

Kira Tespit Davası

Güncelleme tarihi: 15 Eyl 2023

Kira Tespit Davasının Şartları Nedir?

Kira bedelinin tespiti davası açılabilmesi için iki temel şartın yerine getirilmesi gerekmektedir:

  1. Taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmalıdır: Bu sözleşme yazılı olabileceği gibi sözlü olarak da gerçekleşebilir. Yani, sözleşmenin yazılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  2. Tarafların dava açmakta hukuki yararı olmalıdır: Bu, tarafların mevcut kira dönemi için kira bedelini belirlemiş olmaları ve yasal sınırlar içinde kalınması durumunda dava açmanın hukuki yararı olmadığı anlamına gelir.

Kira bedelinin tespiti davası açılabilmesi için bu iki şartın birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, dava reddedilebilir veya hukuki yetersizlik gerekçesiyle kabul edilmeyebilir.


Kira Tespit Davasında Süre Nedir?

Kira bedelinin tespiti davası açılabilmesi için Türk Borçlar Kanunu'nun 345. maddesinde belirtilen şartlar gerekmektedir. Maddeye göre:

"Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar."

Bu maddeye göre, kira bedelinin tespiti davası her zaman açılabilmektedir. Ancak, tarafların mahkemece belirlenecek yeni kira bedelinin yeni kira döneminden itibaren geçerli olmasını istemeleri durumunda, davanın yeni kira döneminden en az 30 gün önce açılmış olması veya en az 30 gün öncesinden bu hususun karşı tarafa yazılı olarak bildirilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar yerine getirildiğinde, hakim tarafından belirlenecek yeni kira bedeli yeni kira döneminin başlangıcından itibaren geçerli olacaktır.


Kira Tespit Davasında İhtar Şart Mıdır?

Taraflardan her biri diğer tarafa kira bedelinin tespiti için 30 gün önceden kira bedelinde artış yapılacağını bildirirse, mahkemece belirlenecek yeni kira bedeli yeni kira döneminin başından itibaren geçerli olur. Yani, yeni kira bedelinin yeni kira döneminde de geçerli olmasını istiyorsanız, 30 gün öncesinden karşı tarafa bu konuda bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

Özetle, kira bedelinin tespiti davası açmak için ihtar çekme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, yeni kira bedelinin yeni kira döneminde de geçerli olmasını istiyorsanız, 30 gün öncesinden ihtar çekmeniz gerekmektedir. Bu durumda, ihtar çekilmesi yeni kira bedelinin geçerlilik sürecinde önemli bir rol oynar.


Kira Bedelinin Tespitinde 5 Yıllık Süre Nedir?

5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde, taraflar arasında herhangi bir anlaşma olsun ya da olmasın, kira bedeli kiralananın durumu, emsal kira bedelleri, piyasa rayici gibi faktörler dikkate alınarak belirlenecektir. Bu durumda, kira bedelinin belirlenmesi için aynı durumda bulunan diğer kiralık dairelerin fiyatlarının araştırılması uygun olacaktır.

Bu şekilde, kira bedeli taraflar arasında objektif ve adil bir şekilde belirlenir. Kiralananın özellikleri, konumu, büyüklüğü gibi faktörler ile benzer kiralık dairelerin fiyatları göz önünde bulundurulur. Bu şekilde yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda kira bedeli belirlenir ve taraflar arasında kabul edilebilir bir düzeyde olması sağlanır.

Özetle, 5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde kira bedeli, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri gibi faktörlerin yanı sıra benzer kiralık dairelerin fiyatlarının araştırılmasıyla belirlenir. Bu yöntem, kira bedelinin adil ve objektif bir şekilde tespit edilmesini sağlar.


Aşağıdaki bölümden gayrimenkul hukuku ile ilgili uzman gayrimenkul hukuku avukatı ile online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.23 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page