top of page

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Konut ve işyeri kiralarında kiraya veren bazen kiracının tahliyesi konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Kiracının tahliyesi konutu özen borcuna ve kira ödeme borcuna uygun şekillerde kullandığı takdirde pek de kolay olmamaktadır. Bu nedenle kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tahliye kiracı ile kiraya veren arasındaki sözleşmesinin şartlarına ve somut duruma göre farklı şekilde gerçekleşmektedir.


Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracının Tahliyesi

Kiralanan konut ve işyerleri çeşitli durumlarda kanunda öngörülen sürelere riayet edilerek tahliye edilebilmektedir. Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen tahliye nedenleri aşağıdaki gibidir:

  • Kira ilişkisinin 10 yılı aşması

  • Kirayı ödemeyen kiracıya yapılan iki haklı ihtar

  • İcra takibinde kira bedelinin ödenmemesi

  • Yazılı tahliye taahhüdü

  • Kiraya veren veya yakınlarının ihtiyacı

  • Kiralanan taşınmazda tadilat yapılması

  • Önemli sebeplerin varlığı

Sayılan durumlarda kiracıların tahliye edilebilmesi mümkündür. Eğer kiracı kirasını düzenli olarak ödüyorsa 10 yılın sonunda çıkarılabilir. Kiracının veya yakının konut ihtiyacı doğarsa veya konutta tadilat yapılması gerekliyse de kiracı tahliye edilebilir. Ayrıca kiracı yazılı taahhütname ile belirli bir tarihte konuttan çıkacağını bildirmişse kirasını düzenli ödeyen kiracı taahhütnameye uygun olarak konutu tahliye etmelidir.


Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracıyı Çıkartmanın Şartları

Türk Borçlar Kanunu’ndaki kiraya ilişkin hükümler keyfi olarak kiracıyı çıkarmanın önüne geçecek şekilde düzenlenmiştir. Özellikle kiracı kira ödeme borcuna aykırı davranmıyor, kirasını zamanında ödüyorsa sınırlı hallerde tahliye edilebilmektedir. Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir diyorsanız cevabı şu şekildedir:

Kiraya veren belirli süreli sözleşmelerde sürenin bitiminden itibaren 10 yıl sonra kiracıyı çıkartabilir. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise kira süresi öngörülmediğinden 10 yıl sonra kiracı tahliye edilebilir.

Kiraya veren 10 yıl beklemek istemezse kirasını düzenli olarak ödeyen kiracıyı ihtiyaç nedeniyle de tahliye edebilir. Kiraya veren veya yakınları kiralanan konutu kullanma ihtiyacı duyabilir. Örneğin kiraya verenin oturduğu ev depremde yıkılmış olabilir. Bu durumda kiraya verenin kendisinin kiracıda bulunan konutta oturma ihtiyacı doğmaktadır. Tahliye davası belirli süreli kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 ay içerisinde açılmış olmalıdır. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak 1 ay içinde açılmalıdır.

Kiralananda tadilat yapılması gerekiyorsa ve bu esnada kiralananın kullanımının imkânsız ise bu bir tahliye sebebidir. İhtiyaç nedeniyle tahliyede öngörülen sürelere uyularak kirasını aksatmayan kiracının tahliyesi gerçekleşmektedir.

Kiracının düzenlediği yazılı taahhütname varsa kiracı kirasını düzenli ödese bile tahliye edilebilir. Çünkü yazılı taahhütname ile kiracı belirli bir tarihte evden çıkacağını kiraya verene taahhüt etmiştir.


Kirasını düzenli ödeyen kiracının sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Kira sözleşmelerinin geçerliliği bakımından yazılı şekil şartı aranmamıştır. Dolayısıyla arada yazılı bir kira sözleşmesi olmasa bile iradelerin uyuşması halinde kira sözleşmesinin varlığından söz edilebilir. Kira sözleşmelerinde kiraya verenin borcu konutu veya işyerini kiracıya kullanıma uygun şekilde teslim etmektir. Buna karşın kiracı ise belirlenen zamanda kira borcunu ödemekle mükelleftir. Kiracının kirasını zamanında veya hiç ödememesi tahliye nedeni oluşturmaktadır. Peki kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir derseniz işte cevabı. Eğer kiracı kirasını düzenli olarak ödüyorsa belirli şartlar gerçekleşmedikçe kira sözleşmesi iptal edilemez. Yani kirasını aksatmadan ödeyen kiracının tahliyesi bazı şartlar gerçekleşmeden mümkün olmaz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere ihtiyaç nedeniyle ve tadilat nedeniyle tahliye şartları gerçekleştiğinde kira sözleşmesi iptal edilerek kiracı çıkarılabilir. Kira sözleşmesi iptal etme, en kolay kiracı çıkarma yolu ise yazılı taahhütname yapmaktır. Taahhütname ile kiracı belirlenen tarihte çıkacağını yazılı olarak kiraya verene taahhüt etmektedir. Böylece belirlenen tarih geldiğinde kirasını düzenli ödeyen kiracının sözleşmesi iptal edilir. Bu durumlar olmasa bile belirsiz süreli sözleşmelerde 10 yılın sonunda kira sözleşmesi iptal edilerek kiracı tahliye edilebilir.


Kirasını düzenli ödeyen kiracı kaç sene sonra evden çıkarılabilir?

Kiracısını evden çıkarmak isteyen kiraya verenler kiracıyı tahliye etme yolları araştırmaktadır. Kanunda kiraya verenin hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabileceği belirtilmiştir. Belirtilen durum ve şartların gerçekleşmesiyle beraber kiracının evden çıkarılabilmesi mümkünüdür. Kiranın düzenli olarak ödenmesi kira ilişkisinde borca aykırılığa sebebiyet vermediğinden kiracının tahliyesini de güçleştirmektedir. Kiraya veren kendisinin veya yakının samimi bir ihtiyacı olması halinde veya evin yeniden inşasını, imarını gerektiren tadilat olduğundan kiracıyı evden çıkarabilir. Yine yazılı taahhütname düzenlenmiş olması da tahliyeyi kolaylaştıran yollardan biridir. Bu durumlar olmasa bile kiraya veren belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinde belirlenen sürenin sonundan itibaren 10 yıl geçmesiyle kiracıyı evinden tahliye edebilir. Sözleşme belirsiz süreli ise 10 yılın sonunda fesih süresine uyularak kirasını düzenli ödeyen kiracının evden çıkarılması mümkündür.


Gerek kiraya veren gerek kiracı olarak kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda mağduriyet yaşamamak için hukuki danışmanlık alabilirsiniz. Uzman avukatlardan alınacak hukuki destek sayesinde hak kaybı yaşanmasının önüne geçebilirsiniz. Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir gibi birçok konu hakkında detaylı bilgi ve hukuki destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
9 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page