top of page

Mahkeme Hangi Kararları Verir?

Mahkeme aşağıdaki hükümlere karar verebilir:

1.Beraat Kararı 

2.Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar 

3.Davanın Düşürülmesi Kararı 

4.Davanın Reddi Kararı 

5.Mahkûmiyet Kararı - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı


Beraat Kararı Verilebilecek Haller Nelerdir? 

• İşlenen eylem, Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil etmiyorsa, 

• İşlenen suç sanık tarafından işlenmemişse, 

• Sanığın suç işleme iradesi yoksa, 

• Hukuka uygunluk nedenlerinden biri varsa, 

• İşlenen suçun sanık tarafından işlendiği kanıtlanamamışsa beraat kararı verilebilir.


Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Hangi Hallerde Karar Verilebilir?

• Sanığın yaşı küçük, akıl hastası veya sağır dilsiz ise, 

• Suç, hukuka aykırı ancak bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi, zorunluluk hali veya cebir tehdit altında işlenmişse 

• Meşru müdafaa halleri 

• Hata 

• Veya etkin pişmanlık, şahsi cezasızlık halleri, karşılıklı hakaret, işlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı (örneğin hırsızlık suçunda malın değerinin azlığı gibi.) hallerinde ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilebilir.


Mahkûmiyet Kararı Hangi Hallerde Verilebilir?

• Sanığın suçu işlediği sabit ise gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde toplanan delillerle sanığın atılı suçu işlediği sabit hale gelmiş olmalıdır.


Mahkemenin “Durma” – “Davanın düşürülmesi” Kararı Nedir?

• Soruşturma ve kovuşturmanın bir şartın varlığına bağlı olması halinde, bu şart henüz gerçekleşmemişse ; DURMA KARARI: Bu durumda dava açılmıştır, ancak ESASA GİRİLMEDEN, gerçekleşmesi gereken şart henüz gerçekleşmediğinden durma kararı verilir ve şart gerçekleşene kadar kovuşturma durdurulmuş olur. (Örneğin memurların kovuşturulmasında, soruşturma izni alınmaksızın açılan bir davada durma kararı verilebilir.) 

• Nihai olarak bu şartın gerçekleşmemiş olması halinde; DÜŞME KARARI: Dava şartının yokluğu hallerinin yanı sıra, ölüm, zamanaşımı ve af hallerinde verilebilir. 

• Şikayete bağlı suçlarda düşme kararı karşımıza çıkmaktadır: Şikayetçi şikayetinden vazgeçerse, beraat değil düşme kararı verilir. 


Davanın Reddinin Mümkün Olduğu Haller Nelerdir? 

• Sanığın aynı eyleminden dolayı daha önce açılmış bir başka dava varsa davanın reddi mümkün olur.
10 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page