top of page

Marka Tescili Nedir? Nasıl Yapılır? 2024Marka Nedir? 

Marka bir veya bir grup üretici ve/veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerininkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım (dizayn), işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenleri olarak tanımlanmaktadır.


Marka Tescili Nedir?

Marka tescili markanın işaretin yasal olarak koruma altına alınmasıdır. Marka tescili sayesinde 3. kişilerin marka üzerinden gelir elde etmesi ya da başka bir şekilde kullanması mümkün değildir. Marka tescili 10 yıl sürer, devredilebilir ve miras bırakılabilir.


Hangi Markalar Tescil Edilebilir?

Ayırt edici olması koşuluyla her türlü işaretin marka olarak tescil edilmesi mümkündür. Açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Ayırt edici nitelik, bir işaretin herhangi bir sebeple diğerlerinden farklı olmasını sağlayan özellikleri ve ögeleri ifade eder. Günümüzde gerçek kişi adları, soyadları, takma adları marka olarak tescil edilebilmektedir.


Marka Tescili Nereye Yapılır?

Marka tescili için başvuru Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır. Gerekli evraklar eksiksizce temin edildikten sonra başvuru süreci başlatılır ve marka tescilinin onaylanması beklenir.


Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescili yapabilmek için ilk olarak Türk Patent Enstitüsü’nün talep ettiği belgeler temin edilir. Bu belgeler tescil edilmek istenen markanın sahibinin (gerçek/tüzel kişi) statüsüne göre değişiklik gösterir. Belgeler eksiksizce kuruma teslim edildikten sonra başvuru süreci başlatılır. Belgelerin eksik olması durumunda 2 aylık süre tanınır. Bu süre sonunda belgeler hala eksikse başvuru iptal edilir. Türk Patent Enstitüsü tarafından gerekli incelemeler başlatılır. Süreçte bir pürüz görünmez ise marka Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Bültende yayınlandıktan sonra itiraz ve görüşler incelenir. İtirazı olmayan başvuruların tescil işlemi tamamlanır ve sicil kaydı oluşturulur. Marka Tescil Belgesi başvuran tarafa teslim edilir ve süreç tamamlanır. İdari süreç ;


  • Tescil başvurusu, 

  • Başvurunun TPE tarafından sınıflandırılması ve incelenmesi,

  • Başvurunun yayınlanması,

  • Başvuruya itirazların yapılması, itirazların incelenmesi,

  • Tescil belgelerinin verilmesi / tescil başvurusunun reddedilmesi,


aşamalarını içermektedir ve yaklaşık olarak 7-9 ay sürmektedir. Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkına itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine de ‘’Marka Tescil Belgesi’’ verilir.


Kimler Marka Tescili Müracatı Yaptırabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan veya ticaretle uğraşan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler marka tescili yaptırabilir.


0 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page