top of page

Mirasın Reddi Davası

  • Bir yakınımdan miras kaldı kaldı ancak mirası kabul etmek istemiyorum ne yapmam gerekir? Mirası istemiyorum demem yeterli midir?

Hayır değildir. Mirası reddetmeniz için dava açmanız gerekir.


Miras denince akla gelen, mirasbırakandan kalan menkul ve gayrimenkul mallardır. Miras deyince herkesin kafasında olumlu bir düşünce canlansa da mirasbırakanın malvarlığı içerisinde borçları da yer almaktadır.

Mirasın reddi davası genelde murisin borçlarının çok olduğu durumlarda ya da muris ile mirasçıların husumetli olduğu durumlarda reddedilir. Dava açmadığınız takdirde mirası murisin borcu alacağı menkulü gayrimenkulü yani tüm malvarlığıyla devralmış olursunuz. Mirasın mirasçılara kalması için herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. Miras mirasçılara külli halefiye gereği tüm malvarlığıyla kendiliğinden geçer.


Mirasın Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Mirasın reddi davasını yalnızca yasal mirasçılar ile atanmış mirasçılar açabilir


Yasal Mirasçı Nedir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mirasçılar; mirasbırakanın kan hısımları -yani çocukları- anne ve babası büyükanne ve büyükbabası ile evlatlığı ve sağ kalan eşidir.


Atanmış Mirasçı Nedir?

Atanmış mirasçı; murisin, mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakmasıyla mirasçı olan kişidir.

Mirasın reddi 2 farklı şekilde gerçekleşebilir. Birisi mirasın gerçek reddi, diğeri ise mirasın hükmen reddidir.


Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

Mirasın gerçek reddi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre mirasçılar tarafından sözlü ya da yazılı bir beyanla mirasbırakanın son yerleşim yerinin bulunduğu sulh hukuk mahkemesine süresi içinde mirasın reddi davası açılabilir.


Mirasın Reddi Davasında Süre Ne Kadardır?

Mirasın reddi davası murisin ölümünün öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay içinde açılmalıdır. Bu süre, hak düşürücü süredir.


Mirasın Reddine Yönelik Karar İptal Edilebilir mi?

Mirasın reddi talebinde bulunan mirasçı; baskı, tehdit, yanıltma ve aldatma nedeniyle mirası reddettiğin ispat ederse bu ret kararı iptal edilebilir.


Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Yani mirasbırakanın borçlarının olması ve bu borçları ödemeden aczi açıkça herkes tarafından biliniyorsa ya da resmi makamlarca tespit edilmişse mirasçılar mirası kendiliğinden dava açmaya gerek olmadan reddetmiş sayılırlar.

Örneğin; mirasbırakanın borçları nedeniyle alacaklıları mirasçıya icra takibi yapmışsa mirasçılar da süresi içinde mirasın reddi davası açmamışsa bu durumda muris borca batık olduğu için mirasçılar, mirasın hükmen reddedildiğini ileri sürerek icra takibine itiraz edebilirler.
9 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page