top of page

Nafakanın Azaltılması Mümkün Müdür?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesine göre tarafların mali durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin getirdiği hallerde nafakanın azaltılmasına karar verilebilir.

Bu maddeden anlaşılacağı üzere yoksulluk nafakasında nafakanın indirilmesi davası açılabilmesi için ya nafakayı ödeyen kişinin maddi durumunun kötüleşmiş olması ya da nafakayı alan kişinin maddi durumunun iyileşmiş olması gerekir. Örneğin nafaka veren kişi emekli olmuşsa veya nafaka alan kişi başka biriyle evlenmişse nafakanın azaltılması davası açılabilir.


Nafakanın Azaltılması Davasında Taraflar Kimlerdir?

Nafakanın azaltılması davasında davacı taraf nafakayı ödeyen kişi, davalı taraf ise nafakayı alan kişidir.


Nafakanın Azaltılması Davası Her Türlü Nafaka İçin Açılabilir mi?

Boşanma davasında iştirak ve yoksulluk nafakasına hükmedilir. İştirak nafakası çocuklar için, yoksulluk nafakası ise boşanan eş için ödenen nafakadır. Ayrıca boşanma davası devam ederken hem çocuk hem de eş için tedbir nafakasına hükmedilebilir. Başka bir nafaka türü de birinci dereceden yakın akrabaların birbirinden talep edebilecekleri yardım nafakasıdır. 

Nafakanın azaltılması davası her türlü nafaka için açılabilir. Bütün bu nafaka türlerinde nafakanın azaltılması davasının şartları aynıdır. Ya ödeyen kişinin mali durumun azalması ya da nafakayı alan kişinin mali durumunun yükselmesi gerekir.


Anlaşmalı Boşanmada Nafakanın Azaltılması Davası Açılabilir mi?

Taraflar anlaşmalı olarak boşanmış olsa da nafaka indirim davası açılabilir. Zira anlaşmalı boşanma protokolü de o anki şartlara göre düzenlenmiştir ve şartların oluşmasıyla eşler nafakanın azaltılması talebinde bulunabilirler.


Boşanma Davası Devam Ederken Ödenen Nafakayı Miktarı Nasıl Düşürülür?

Boşanma davası süresince hükmedilen tedbir nafakasının azaltılması için dava sürerken talepte bulunmak yeterlidir. Mahkeme bir ara karar ile talebi değerlendirir ve şartlar mevcutsa nafakanın azaltılmasına karar verir. Fakat boşanma davası ile hükmedilen yoksulluk, iştirak ve yardım nafakası için ayrı bir dava açmak gerekir.


Nafakanın Azaltılması Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Nafakanın azaltılması davası nafaka alan kişinin ikametgâhının bulunduğu yer Aile Mahkemesi, Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. 


Nafakanın Azaltılması Davasında Zamanaşımı Süresi Mevcut mudur?

Nafaka ödendiği müddetçe nafakanın azaltılması davası açılabilir. Nafakanın azaltılması davası, herhangi bir süreye tabi değildir. Şartlarının oluşması yeterlidir.


Davayı Açan Nafaka Borçlusu, Bu Şartların Oluştuğunu Nasıl İspat Eder?

Örneğin nafaka alan kişi çalışmıyor ise ve bir müddet sonra hatırı sayılır bir maaş ile işe başlamışsa bu durumda nafaka ödeyen kişi, sosyal güvenlik kurumundan nafaka alan kişinin çalıştığını resmi belgeyle ispat edebilir.

Başka bir örnek verilecek olursa; nafaka alan kişiye yakınlarından miras kalmışsa bu durumda nafaka ödeyen işi resmi kayıtlarla durumu ispat edebilir. İspat için tanık ve her türlü delil kullanılabilir.18 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page