top of page

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi resmi belgede sahtecilik suçunu işlemiş olur.


Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Mağduru Kimdir?

Resmi evrakta sahtecilik suçu herhangi bir kişi aleyhine işlense bile suçun mağduru her zaman devlet olarak kabul edilir. Fail, suçu işleyerek kamu güvenini zedelemiştir. İşlenen suç nedeniyle maddi-manevi zarar gören gerçek kişiler suçtan zarar gören sıfatıyla soruşturma ve kovuşturmada şikayetçi olup yargılamaya katılabilirler.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Şikayet Süresi Ne Kadardır?

Resmi evrakta sahtecilik suçu, herhangi bir şikayet süresne tabi değildir.. Bu suçun zamanaşımı süresi en basit halinde dahi 8 yıl olduğundan, suçun şikayetçi tarafından 8 yıl içinde savcılığa bildirilmesi halinde savcılık soruşturma yapabilir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Şartları Nelerdir?

  1. Sahtecilik konusu belgenin resmi belge niteliğinde olması gerekmektedir.

  2. Belgenin aldatıcılık özelliğine sahip olması gerekmektedir.

  3. Belgenin zarar olasılığı doğurmaya elverişli olması gerekmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Bu suçun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası Suçu Kamu Görevlisinin İşlemesi Halinde Değişir Mi?

Evet, değişir. Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Başka Bir Resmi Belge İle Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlenirse Ne Olur?

Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. (3 yıldan 7.5 yıla kadar)


Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu Nedir?

Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçunu Kamu Görevlisi İşlerse Ne Olur?

Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3 yıldan 7.5 yıla kadar)


Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Verilirse Ne olur?

Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

7 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page