top of page

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNDA ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNDA ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI

DEĞER KAYBI TAZMİNATI NEDİR?

Değer Kaybı, meydana gelen trafik kazasında hasar gören motorlu araçların bu hasar nedeniyle piyasa değerinde oluşan azalma olarak ifade edilir. Bir örnekle açıklayacak olursak; daha önce hasar görmemiş bir aracın piyasa değeri 100 bin TL iken, karışmış olduğu bir kazada hasar alması durumunda aracın piyasa değerinin 90 bin TL‘ye düştüğü varsayılırsa, aradaki 10 bin TL’lik fark araç değer kaybı olarak tanımlanır. Bu durum ise, hiç ya da ciddi bir hasar kaydı olmayan motorlu araçların, tramer kaydına kaza nedeniyle hasar kaydı düşülmüş olması nedeniyle oluşan zararın tazmini için kazada kusuru daha fazla olan taraftan değer kaybı tazminatı istenmesini hukuken mümkün kılmaktadır.


DEĞER KAYBI TAZMİNATI TALEP ETMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Araç değer kaybını talep edebilmek için bir takım şartlar mevcuttur. Aksi takdirde olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şartlar şu şekilde sıralanabilir;

- Araçta Değer Kaybı oluşturacak maddi hasarın meydana gelmiş olması gerekmektedir,

-Karşı tarafın %100 kusurlu olması veya sizin en azından %50 kusurlu olmanız gerekmektedir. Kazaya sebebiyet veren sürücü sizseniz hak talep edemezsiniz.

-Aracınızın başka bir trafik kazası nedeniyle meydana gelen hasarının değer kaybı talep edilecek hasarı ile aynı bölgeden olmaması gerekmektedir

-Aracın kilometresinin 165000 kilometreyi geçmemiş olması gerekmektedir.

-Aracın 12 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.

-Mevzuata göre teminat dışı kalan hallerden birinin somut olayda var olmaması(Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları ile Çekme belgeli ve hurda belgeli işlem görmüş araçlar teminat kapsamı dışındadır).


DEĞER KAYBI TALEBİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Gerek sigorta şirketine gerekse sigorta tahkim komisyonuna başvuru sırasında öne sürülen iddiaları kanıtlamak ve değer kaybı tazminatına hak kazanabilmek için aşağıda yer alan belgelerin yapılacak başvuruya eklenmesi gerekmektedir;

-Trafik Kazası Tespit Tutanağı (resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı) varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,

-Hasarlı araca ait ruhsat fotokopisi,

-Hasarlı aracı tamirat ve/veya kaza sonrası resimleri,

-Maddi hasara ilişkin ekspertiz incelemesi yapıldıysa ekspertiz raporu.


DEĞER KAYBI TAZMİNATI NASIL TALEP EDİLİR?

Değer Kaybını, kusuru ile kazaya sebep olan karşı tarafın sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden talep edebilirsiniz. Zira, Yargıtay 17. Hukuk Dairesine göre; Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (“ZMSS”) poliçesi tanzim edilen aracın üçüncü kişilere verdiği zararlar nasıl ki teminat altına alınmaktaysa, aynı şekilde üçüncü kişinin aracında meydana gelen hasar sebebiyle bu aracın uğradığı değer kaybı zararı da doğrudan zarar kalemleri arasında yer aldığından ve üçüncü kişinin mal üzerindeki menfaatini doğrudan etkilediğinden, ortaya çıkan değer kaybının da ZMSS poliçesi kapsamında kaldığını kabul etmek gerekmektedir.

Eğer sigorta şirketi kabul edilebilir bir değer kaybı tutarı teklif etmez veya talebinizi ret eder yahut 15 gün içerisinde başvurunuza yazılı herhangi bir cevap vermez ise başvuruyu gerekli kılacak tüm evraklar ile birlikte Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilirsiniz. .

Sigorta Tahkim Komisyonunda sadece karşı tarafın aracının ZMMS poliçesini düzenleyen sigorta şirketi aleyhine başvuru yapılabilir. Araç maliki, işleticisi veya şoförü aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulamaz.

Keza, Yargıtay 17.Hukuk Dairesi verdiği bir kararında Araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Davacı aracındaki değer kaybından davalı sigorta şirketinin de limiti dahilinde sorumlu tutulması gerekir kararına vararak sigorta şirketleri aleyhine araç malikleri lehine hukuki bir dayanak ve koruma sağlamıştır.

Sigorta Tahkim Komisyonu yargılama yapma yetkisine sahip olan bir alternatif uyuşmazlık çözüm makamıdır. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru mahkemelere başvurudan daha az masraflı ve daha kısa sürede karar alınabilir. İstisnalar hariç olmak üzere maksimum 6 (altı) ay içinde başvurunuz sonuçlanacaktır.


SİGORTA TAHKİM KOMSİYONUNDA DEĞER KAYBI TUTARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Araç değer kaybı hesaplaması 01.06.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” ile tespit edilmiş kriterler çerçevesinde yapılmaktadır. Birçok değişken söz konusu olduğundan kesin bir tutarın baştan söylenmesi mümkün olmayacaktır. Genel olarak aracın üretim senesi, aracın hasar geçmişi ve niteliği, aracın kilometresi, aracın marka ve modeli, aracın trafiğe çıkış tarihi, aracın pazar değeri gibi özellikleri dikkate alınarak uzman sigorta eksperleri tarafından hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplama doğrultusunda Sigorta Tahkim Komisyonu ne kadar değer kaybı olduğuna karar vermektedirler.

DEĞER KAYBI TAZMİNATI ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

Araç değer kaybı tazminatı taleplerinde zamanaşımı süresi 2 yıldır. O halde 2 yıl içinde aracınızla yapmış olduğunuz kazalara ilişkin meydana gelen değer kaybı zararınızı talep edebilirsiniz.

Tüm bunlarla uğraşmamak adına bu noktada yapılacak en doğru adım bir avukat desteği almaktır. Değer Kaybı Tazminatı noktasında uzman avukat size gerekli yardımı sağlayacak olup süreçte yanınızda olacaktır.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza aşağıda bulunan buton aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz.8 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page