top of page

Tarım Alanları ve Hayvanlar Sigorta İle Güvence Altına Alınamaz mı?

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2023


Mesken ve İşyerleri Sigortalanırken Tarım Alanları ve Hayvanlar Sigorta İle Güvence Altına Alınamaz Mı?

Sigorta hukuku birçok alanda güvence sağlarken yangın, kar, yağmur, dolu, don, hayvanların toplu halde ölümüne sebep olan hastalıklar vb. doğal afetler ile salgınlar nedeniyle büyük risk altında olan tarım alanları ve hayvanlarında korunması amacıyla tarım sigortası yapılmaktadır. Hatta üreticilerin, tarım alanları ve hayvancılıkta oluşacak riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesi amacıyla tarım sigortası yaptırmasını teşvik ettirmeleri için 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kabul edilmiştir.


Tarım sigortası sayesinde, çiftinin zararları minimum seviyeye ineceği gibi çiftçi, maddi zararları konusunda işbu sigorta kapsamında korunacaktır. Bu yanı sıra tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığı sağlanacağı için tarım sigortası devlet tarafından da desteklenmektedir. Ülkemizde tarım sigortası uygulamaları Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yürütülmektedir.


Tarım Sigortası Türleri Nelerdir?

-Bitkisel Ürün Sigortası

-Sera Sigortaları

-Besi Sigortaları

-Dolu Sigortaları

-Tarım Yangın Sigortaları

-Su Ürünleri Hayat Sigortası

-Küçükbaş Hayvan Sigortaları

-Büyükbaş Hayvan Sigortaları

-Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları

-Arıcılık Sigortaları vb. isimlerle düzenlenmektedir.

Tarım sigortasının bu şekilde kendi içerisinde türlere ayrılması herkesin yaptığı işin niteliğine göre daha özelleştirilmiş koşullardan faydalanmasını sağlamaktadır. Örneğin sera sigortası, sera içerisinde yetiştirilen ürünler için oluşabilecek risklere karşı önlem oluşturmasının yanı sıra seracılık faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlayan araç, gerekçeleri de kapsayabilmektedir.


Tarım sigortasının türlere ayrılması sonucunda büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortaları için Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS) oluşturulmuş ve hayvanlar poliçede belirtilen risklere karşı teminat altına alınmıştır. Kişilerin anılan sigortada faydalanabilmesi için en önemli koşul ise HAYBİS’e kayıt yaptırması olmuştur. Yine benzer şekilde arıcılık sigortası kapsamında Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS’ye) kayıtlı kovanlar, poliçede belirtilen risklere karşı sigortalanabilmektedir. Tabi ki bu sigortadan faydalanabilmek için yine AKS’ye kayıt yaptırma veya mevcut kaydı güncelleme koşulu getirilmiştir.


Devlet Prim Ödemelerinde Destek Sağlıyor Mu?

Çiftçilerin yaptıkları işlerin ve tarımsal desteklerin denetlenmesi ve gözetilmesi için bilgilerinin işlediği ve raporladığı bir sistem olan çiftçi kayıt sistemine bağlı bulunmaktadır. Anılan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıt olmayan çiftçiler sigorta işlemlerini gerçekleştirememektedir. Çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak yeterli görülmemekle birlikte her yıl arazi, ürün vb bilgilerin ÇKS’de güncellenmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra çiftçiler ürünlerinin sigortalaması için ilk başlıkta ayrıntılı olarak anlatılan Tarım Sigorta Havuzu’na (TARSİM) üye olan sigorta şirketlerine başvuru yapmaktadır. Yine aynı şekilde hayvanların sigortalanması için HAYBİS’e kayıtlı sigorta şirketlerine ya da acentelerine başvuru yapmaktadır. Sigorta şirketi ya da acentesi tarafından yapılan sorulama neticesinde eksiklik bulunmaması halinde Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda poliçe tanzim edilir.


Anıla süreç neticesinde yapılan sigorta poliçesinin primlerinin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra teminat limiti kapsamındaki bazı ürünlere ilişkin don riski için ödenen primin 2/3’ü devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı için ivedi olarak ödenmesi gereken tutar genellikle toplam primin %15’nin peşin ödenmesi şeklinde olup bu tutar tarım sigorta türlerine göre de değişebilmektedir. Örneğin sera sigortalarında sigorta priminin %25’i peşin olarak talep edilmektedir. Sonraki süreçte yapılacak olan prim ödemelerinin ödeme tarihi ve taksit şekli sigorta şirketine ve ürünlere göre değişmektedir.


Tüm tarım sigortası kapsamında risklerin meydana gelmesi halinde hasar ihbarı, ekspertiz raporunun düzenlenmesi ve ödeme sürecine ilişkin hususlar yine diğer tüm sigorta poliçelerinin işleyişine benzer şekilde ilerlemektedir. Tüm bu süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgi almak için sigorta hukukunda uzman bir avukatta başvurmanız tavsiye edilmektedir.


Tarım sigortaları ve sigorta hukuku konusu ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page