top of page

Yaş Küçültme Davası Nedir?

Yaş küçültme davası, gerçek kişilerin resmi olarak yaşlarını küçültmek amacı ile açtıkları yaş düzeltme davasıdır. Hukukumuzda bu dava türüne kayıt düzeltme davası ismi verilmektedir. Söz konusu dava kimlikte doğum tarihi değiştirme için şarttır. Yaş düzeltme işleminin yapılabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Kişiler, memurluk için yaş küçültme, askerlik ve benzeri nedenlerle yaş düzeltme davası açabilmektedir. Bugün sizlere yaş düzeltme işleminin nasıl gerçekleşeceğini anlatacağız ve yaş nasıl küçültülür sorusuna cevap vereceğiz.


Yaş Küçültme Nasıl Yapılır?

Kimlikte yaş küçültme işlemi, nüfus kayıtlarında yer alan doğum tarihinin düzeltilmesi yolu ile mümkündür. Söz konusu işlemin memur tarafından yapılması mümkün değildir. Yaş düzeltme işlemi yapılabilmesi için ancak mahkemeden karar alınması gerekmektedir. Yaş düzeltme işlemi yaptırmak isteyen kişiler bu talepleri için oturmuş oldukları yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmalıdırlar.


Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği yaş düzeltme davalarında nüfus müdürü veya görevlendireceği memur hazır bulunur. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme kararı ile yaş küçültme işlemi yapılabilir. Bahse konu karara itiraz edilebilmesi mümkündür. Dolayısıyla itiraz edilen kararlar kesinleşmemektedir. Ancak bu kararın verilebilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.


Yaş Küçültme Şartları Nelerdir?

Asliye Hukuk Mahkemesinin yaş düzeltme kararı vermesi için somut olayda bazı şartların olması gerekmektedir. Aksi takdirde Asliye Hukuk Mahkemesi kayıt düzeltme talebini reddedecektir. Yargıtay içtihatlarına göre söz konusu şartlar şunlardır;

  • Asliye Hukuk Mahkemesi, kayıtlar arasından çelişki meydana getirmemelidir. Örneğin doğum kayıtlarına aykırı bir karar verilebilmesi mümkün değildir.

  • Yaş düzeltme talebinin hayatın olağan akışına aykırı olmaması gerekmektedir. Örneğin bir kişinin 9 yaşında ilkokulu bitirmiş olması iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/6725 E. , 2017/17658 K.)

  • Kişinin annesi ile yaş farkı gerçeklere uygun olmalıdır. Bu nedenle mahkeme kadın doğum uzmanından alacağı rapor ile annenin belirtilen yaşta doğum yapıp yapamayacağını belirlemelidir. (Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2013/1634 E. , 2013/6782 K.)

  • Kişinin talep ettiği yaşta kardeşinin olmaması gerekmektedir. Örneğin yaş düzeltme istenilen tarihle kardeşinin doğum tarihi arasındaki 2 ay 27 günlük fark tıbbı gerçeklere açıkça aykırıdır. Dolayısıyla mahkeme yaş düzeltme talebini reddetmelidir. (Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/8221 E. , 2016/2865 K.)

  • Son olarak, yaş düzeltme istemi için haklı bir neden olmalıdır.

Asliye Hukuk Mahkemesi yaş düzeltme davalarında tarafların beyanları ile bağlı değildir. Kayıt düzeltme talepleri kamu düzeni ile ilgili olduğu gerekçesi ile mahkeme maddi gerçeği resen araştırmalıdır. (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/8605 E. , 2018/11277 K. )


Yaş Küçültme Davası Ne Kadar Sürer?

Yaş düzeltme davaları genellikle kısa süreli bir dava türüdür. Ancak mahkemenin araştırması gereken bazı hususların olması durumunda yaş düzeltme dava süresi uzayabilmektedir. Bilirkişi raporu, kemik yaşı tespiti, resmi kurumlarla yazışmalar gibi nedenlerle yaş düzeltme dava süresi değişebilmektedir. Sonuç olarak, yaş düzeltme davaları 3 ila 6 ay arasında sonuçlanabilmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesinin kayıt düzeltme kararının ardından Nüfus Müdürlüğü bu değişikliği sicile işler.


En Fazla Kaç Yaş Küçültülür?

Hukukumuzda yaş düzeltme sınırı bulunmamaktadır. Ancak güncel Yargıtay kararları ışığında hayatın olağan akışını aykırı yaş düzeltme yapılması mümkün değildir. Ayrıca mahkeme kardeşinin doğum tarihini ve annesinin yaşı da dikkate alarak dava ile ilgili karar verecektir. Örneğin Yargıtay'ın incelediği bir olayda davacının 3 yaşında okula başlaması hayatın olağan akışına aykırıdır. (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/6139 E., 2017/14424 K.) Bununla beraber Yargıtay kararlarına göre 25 yaşından sonra kemi yaşı tespiti mümkün değildir. (Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2013/16009 E. , 2013/16371 K.) Dolayısıyla azami yaş düzeltme sınırı yoktur.


Yaş Küçültmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yaş düzeltme davası sırasında mahkeme tarafından bazı evrakların incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu evraklar ve diğer delilleri doğrultusunda mahkeme kararını verecektir. Yaş küçültmek için gerekli evraklar şunlardır;

  • Nüfus kayıtları,

  • Sağlık kurulu raporu,

  • Adli Tıp raporu,

  • Yaş düzeltme ile ilgili talebi içeren dilekçedir.

Söz konusu evraklardan bir kısmını mahkeme talep edecektir. Ayrıca mahkeme yaş düzeltme davalarında tanık beyanlarını da esas almaktadır. Bu nedenle yaş düzeltme davası için tanık listesini dava dilekçesi ile verebilirsiniz.


Yaş Küçültme Davası Ücreti Ne Kadar?

Yaş düzeltme davası için yargılama ücretlerinin yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddedecektir. 2023 yılı için yaş küçültme davası ücreti yaklaşık olarak 700 TL'dir. Ayrıca dava sırasında tanık sayısına ve davada bilirkişi bulunup bulunmadığına göre söz konusu ücret değişecektir. Ayrıca yaş düzeltme davası açan kişi avukat ile dava açılması halinde avukatlık ücreti de ödeyecektir. Son olarak, davayı açan kişi kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayamaması durumunda adli yardım talebinde bulunabilir. Asliye Hukuk Mahkemesi adli yardım talebini kabul ederse kişi söz konusu dava ücretlerini ödemeyecektir.


Yaş küçültme ve kayıt düzeltme davaları ile ilgili sorularınızı uzman avukatımız ile online görüşmede sormak için aşağıdaki bölümden randevu oluşturabilirsiniz.

8.357 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page