top of page

Adli Yardım Talebi Nedir

Güncelleme tarihi: 10 Tem 2023

Adli yardım, maddi imkânları kısıtlı olan kişilerin dava açma hakkının korunması amacıyla hayata geçirilen bir prensiptir. Maddi kaynakları yeterli olmayan bireylerin dava harçlarından ve masraflarından muaf tutulması ve kendilerine baro tarafından ücretsiz bir avukat atanması anlamına gelir.

Adli yardım, adaletin herkes için erişilebilir ve adil olmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Bu yardım, gelir düzeyi düşük olan veya maddi kaynaklara erişimi sınırlı olan kişilere, hukuki süreçlerde adil bir şekilde savunma yapabilme imkanı sunar. Adli yardım, kişilerin hukuki haklarını korumalarına ve adil bir yargılama süreci geçirmelerine yardımcı olur. Bu hizmet, maddi kaynakları sınırlı olan bireylerin adalet sistemiyle etkileşimde bulunmalarını sağlar ve adil bir hukuki temsile erişimlerini garanti altına alır.


Adli Yardım Talebinde Nasıl Bulunulur?

Mahkemeden ve barodan aşağıda açıklanan şekilde adli yardım talebinde bulunabilirsiniz:


Mahkemeden adli yardım talebinde bulunmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Başvurunun yapılacağı mahkemenin tespiti: Talebinizi yapacağınız mahkeme, dava konusuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, aile davaları için Aile Mahkemesi veya iş davaları için İş Mahkemesi olabilir. Adli yardım talebinde bulunmak için başvurunun yapılacağı mahkemenin doğru belirlenmesi önemlidir.

  2. Adli Yardım Dilekçesi hazırlama: Adli yardım talebinizi içeren bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçede, adınız, adresiniz, neden adli yardıma ihtiyaç duyduğunuz, gelir durumunuz ve mali durumunuz hakkında bilgiler yer almalıdır. Dilekçenizi, mümkünse avukatınızın desteğiyle hazırlamak daha uygun olabilir.

  3. Başvurunun mahkemeye sunulması: Adli yardım dilekçenizi hazırladıktan sonra, başvurunuzu yapacağınız mahkemeye dilekçenizi sunmanız gerekmektedir. Dilekçeyi, mahkeme katiplerine veya ilgili birimlere teslim edebilirsiniz.

  4. Değerlendirme süreci: Adli yardım başvurunuz, mahkeme tarafından incelenecek ve maddi durumunuzun adli yardım kapsamına uygun olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu süreçte, mali durumunuzun kanıtlanması için belge veya bilgiler talep edilebilir.

  5. Sonuç bildirimi: Mahkeme, adli yardım talebinizin kabul edilip edilmediğini size bildirecektir. Kabul edilmesi halinde, size bir avukat atanacak veya adli yardım hizmetlerinin diğer şekilleri sağlanacaktır.

Barodan adli yardım talebinde bulunmak için ise:

Başvurunun ilgili yer olan adli yardım bürosuna veya temsilciliklerine iletilmesi gerekmektedir. Adli yardım bürosu ve temsilcilikler, başvuru sahibinden taşınır ve taşınmaz mal bilgileri, aylık geliri, ailevi durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi gerekli bilgi ve belgeleri talep eder. Başvuruyu yapan kişinin, talebinin doğruluğunu kanıtlayan delilleri sunması gerekmektedir. Adli yardım bürosu ve temsilcilikler, talebi ileten kişinin haklılığını değerlendirmek için gerekli araştırmayı yapar ve gerektiğinde karar verir.


Yabancılar Adli Yardımdan Yararlanabilirler mi?

Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri, karşılıklılık şartına bağlıdır. Karşılıklılık şartı, bir ülkenin başka bir ülkenin vatandaşlarına veya şirketlerine sağladığı hakları, aynı hakların karşılıklı olarak diğer ülkedeki vatandaşlara veya şirketlere tanınması ilkesini ifade eder.


Tüm Davalarda Adli Yardımdan Faydalanmak Mümkün Müdür?

Adli yardım sistemi, ceza davaları dışındaki davalarda kullanılır. Ceza davalarında ise adli yardım sistemi farklı bir yapıya sahiptir. Adli yargıda, hukuk mahkemeleri ve idari yargıda dava açma veya karşı tarafça dava açılması durumunda adli yardım talep edilebilir.


Adli Yardım Kararı Sonradan Kaldırılabilir mi?

Adli yardım talebinde bulunan kişinin mali durumuyla ilgili olarak kasıtlı veya ağır kusurlu bir şekilde yanlış bilgi verdiği tespit edildiğinde veya sonradan mali durumunun yeterli ölçüde düzeldiği belirlendiğinde, adli yardım kararı geri alınır.


Adli Yardım Talebinin Reddi Kararına Karşı İtiraz Edilebilir mi?

Evet. Adli yardım talebiyle ilgili mahkeme kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde karar veren mahkemeye dilekçeyle itiraz edilebilir. İtiraz incelemesi sonucunda verilen kararlar kesindir. Adli yardım talebi reddedildikten sonra ödeme gücünde önemli bir azalma yaşanması durumunda tekrar talepte bulunulması mümkündür.


Adli Yardım Talebi ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza hemen sormak için aşağıdaki bölümden Online Avukat Görüşme Randevusu oluşturabilirsiniz.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page