top of page

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2023

Güncelleme tarihi: 13 Tem

Alkol, beden ve akıl üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı bir maddedir. Alkolün etkisi altında insanların kendisine ve çevresine zarar verici davranışlarda bulunabileceği kanıtlanan bir olgudur. Aynı şekilde alkollü olarak araç kullanmanın trafikte kazalara sebebiyet verebileceği muhakkaktır. Bu nedenle dünya genelinde alkollü bir şekilde araç kullanmak yasaktır.Ülkemizde de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 48 alkollü araç kullanmayı yasaklamaktadır. Aynı madde alkollü bir şekilde araç kullanan sürücülere idari para cezası ve ehliyetinin geri alınmasını öngörmektedir. Ancak trafik görevlilerinin bu şekilde ceza verebilmesi için kanunda belirtilen sınırların aşılması zorunludur. Hususi araçlarda bu sınır 0.50 promil iken, ticari araçlardaki alkol sınırı 0.21 promildir. 2023 yılı için alkollü araba kullanma cezası 4.064 TL’dir. Para cezası, 15 gün içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde 3048 TL olacaktır. Ayrıca ilk kez alkollü bir şekilde araç kullanmadan yakalanan sürücünün ehliyetini trafik görevlileri 6 ay süre ile geri alır.


Alkollü Araç Kullanma Cezası Nedir?

2023 yılında alkollü araba kullanma cezası 4.064 TL’dir. Bu ceza 15 gün içerisinde peşin olarak ödenirse cezada yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu durumda ceza miktarı 3048 TL olacaktır. Ayrıca trafik görevlileri alkollü sürücünün ehliyetini 6 aylık süre ile geri alacaktır. Son 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araba kullanma cezası 5 bin 96 TL’dir. Söz konusu ceza 15 gün içerisinde peşin olarak ödenirse 3822 TL’dir. İkinci kez alkollü araba kullanma için trafik görevlileri alkollü sürücünün ehliyetini 2 yıllık süre ile geri alacaktır.

Üçüncü ve sonraki defalarda alkollü olarak araba kullanma cezası 8190 TL’dir. Bu ceza 15 gün içerisinde peşin ödenirse 6142,5 TL olacaktır. Ayrıca trafik görevlileri alkollü sürücünün ehliyetini 5 yıllık süre için geri alacaktır. Ehliyeti geri alınan sürücü geri alma süresi içerisinde araç kullanması halinde ayrıca ehliyetsiz araç kullanma nedeni ile para cezası alacaktır. (ehliyetsiz araç kullanma yazısına bağlantı yapılabilir.)

Bununla beraber 1.00 promil üzerinde alkollü olan sürücüler Türk Ceza Kanunu madde 179 kapsamında hapis cezası alacaktır. Bu ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.


Alkollü Araç Kullanmada Promil Sınırı

Kanun koyucu belirli bir sınır üstünde alkollü araç kullanmayı yasaklamamaktadır. Bu kapsamda Karayolları Trafik Kanunu hususi araçlar ile ticari araçlar arasında bir ayrım yapmaktadır. Bu hususta kaç promilde ceza var sorusu kamuoyunda ve arama motorlarında sıkça sorulan bir sorudur. Buna göre hususi araçlardaki promil sınırı 0.50’dir. Ticari araçlardaki promil sınırı ise 0.21’dir. 1.00 promil üzerinde alkollü araç kullanma ise TCK madde 179 (trafik güvenliğini tehlikeye sokma) kapsamında suçtur. Söz konusu suçun cezası ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bununla birlikte promil miktarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız promil sonucuna itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.

Promil miktarına itiraz edilmesi halinde sürücüyü trafik görevlileri en yakın adli tıp birimine veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık birimlerine götürecektir. Bu birimlerde sağlık görevlileri sürücüden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alacaktır. Trafik görevlileri yapılan incelemeler neticesinde çıkan sonuca göre işlem yapacaktır.


Kaç Promilde Ceza Olur?

Alkollü araç kullanan sürücünün para cezası ve hapis cezası alabilmesi için Kanun tarafından belirlenen promilin aşılması şarttır. Söz konusu promil sınırı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 48’de belirlenmektedir. Buna göre hususi araçlar için promil sınırı 0.50’dir. Ticari araçlar için promil sınırı ise 0.21’dir. Söz konusu sınırların aşılması halinde sürücü idari para cezası alacaktır. Ayrıca sürücü 1.00 promilin üzerinde alkollü ise Türk Ceza Kanunu kapsamında adli soruşturma geçirecektir.

Sürücü bu durumda TCK md. 179’a göre trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu işlediği için 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacaktır. Dolayısıyla 100 promil üstü alkol cezası ayrıca 3 ay ila 2 yıl arası hapis cezasıdır. Son olarak alkollü olarak araç kullanan sürücüler trafik kazasına sebebiyet vermişse Türk Ceza Kanunları uyarınca hapis cezası da alacaktır. Sonuç olarak kaç promil alkol ceza 2023 sorusunu cevaplamış olduk.


Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Ehliyete El Koyma

Alkollü bir şekilde araç kullanmak kanunlarımıza göre yasaktır ve karşılığında sürücü idari para cezası alacaktır. Bununla beraber trafik görevlileri alkollü sürücünün ehliyetine el koyacaktır. Ehliyete el koyma cezası kamuoyunda alkolden ehliyet kaptırma cezası olarak da bilinmektedir. Buna göre alkollü olarak araba kullanmanın cezası 4.064 TL’dir. Ayrıca trafik görevlileri alkollü sürücünün ehliyetini 6 aylık süre ile el koyacaktır.

Son 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araba kullanma cezası 5 bin 96 TL’dir. İkinci kez alkollü araba kullanan sürücünün ehliyetine trafik görevlileri 2 yıllık süre ile el koyacaktır. Üçüncü ve sonraki defalarda alkollü olarak araba kullanma cezası ise 8190 TL’dir. Ayrıca trafik görevlileri alkollü sürücünün ehliyetini 5 yıllık süre ile el koyacaktır.


Kaç Promilde Ehliyet Alınır?

Alkol nedeni ile ehliyete el konulabilmesi için belirli miktarda promilin aşılması zorunludur. Söz konusu promil sınırını 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 48 belirlemektedir. Sö konusu maddeye göre hususi araçlar için promil sınırı 0.50’dir. Ticari araçlar için promil sınırı ise 0.21’dir. Söz konusu sınırların aşılması halinde trafik görevlileri alkollü sürücünün ehliyetine el koyacaktır. Trafik görevlileri ilk kez alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücünün ehliyetini 6 ay süre ile geri alacaktır.

Bununla beraber trafik görevlileri son beş yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücünün ehliyetini 2 yıl süre ile geri alacaktır. Son olarak trafik görevlileri son beş yılda üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücünün ehliyetini 6 ay süre ile geri alacaktır. Ehliyeti geri alınan sürücü araç kullanması halinde ayrıca ehliyetsiz araç kullanma nedeni ile idari para cezası alacaktır.


Alkolmetreye Üflememe Cezası

Karayolları Trafik Kanunu madde 48 uyarınca sürücülerin kanlarındaki alkol miktarını ölçmek için trafik görevlileri ölçüm cihazı kullanacaklardır. Trafik denetimleri sırasında sürücülerin söz konusu cihaza (alkolmetre) üflemeleri gerekmektedir. Ancak sürücü alkolmetreye üflememesi durumunda 2023 yılı için 9189 TL para cezası alacaktır. Söz konusu cezanın 15 gün içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde ceza miktarı yüzde 25 düşecektir. Bu durumda para cezası 6891,25 TL olacaktır. Ayrıca trafik görevlileri alkolmetreye üflemeyen sürücünün ehliyetini 2 yıl süre ile geri alacaktır.


İki Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

Son beş yıl içerisinde ikinci defa alkollü olarak araç kullanan sürücünün para cezası ve ehliyetine el koyma süresi artacaktır. Böylelikle kanun koyucu alkollü araç kullanmaya karşı caydırıcı önlemler almıştır. İkinci kez alkollü yakalanmanın cezası 5 bin 96 TL’dir. Söz konusu ceza 15 gün içerisinde peşin olarak ödenirse para cezasında yüzde 25 indirim olacaktır. Bu durumda cezanın miktarı 3822 TL’dir. Ayrıca trafik görevlileri ikinci kez alkollü araba kullanan sürücünün ehliyetine 2 yıllık süre ile el koyacaktır. Son olarak, sürücü ehliyetinin geri alınma süresi içerisinde alkollü olarak araç kullanırsa ayrıca ehliyetsiz araç kullanma cezası alacaktır.


Üç Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

Son beş yıl içerisinde üçüncü ve sonraki defalarda alkollü olarak araç kullanan sürücü daha fazla para cezası alacaktır. Üçüncü defa araba kullanma cezası 8 bin 190 TL’dir. Bu ceza 15 gün içerisinde peşin olarak ödenirse para cezasında yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu durumda ceza miktarı 6142,5 TL’dir. Bununla beraber üçüncü kez alkollü araba kullanan sürücünün ehliyetine trafik görevlileri 5 yıllık süre ile el koyacaktır. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin geri alınma süresi içerisinde alkollü olarak araç kullanması halinde sürücü ehliyetsiz araç kullanma cezası da alacaktır.


Dört Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Beş Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezasıyla aynıdır. Çünkü Karayolları Trafik Kanunu madde 48’e göre son beş yıl içerisinde üç veya daha fazla kez alkollü araç kullanan sürücüler için aynı ceza miktarı belirlenmiştir.


Alkollü Araç Kullanma Durumunda Araç Sahibine Ceza Var Mı?

Trafik hukukuna göre alkollü araç kullanma durumunda araç sahibine ceza verilebileceği şeklinde bir düzenleme bulunmamaktadır. Anayasa madde 38’e göre kanunsuz suç ve ceza verilemez. Bu durumda Kanunlarımızda araç sahibine de alkollü araç kullanma nedeni ile ceza verilebileceği hususunda düzenleme bulunmadığı için araç sahibine ceza verilemeyecektir. Buna ek olarak Anayasa madde 38’de cezaların şahsiliği ilkesi yer almaktadır. Bu sebeple trafik görevlileri alkollü araç kullanma nedeni ile araç sahibine de ceza veremeyecektir.


Alkollü Araç Kullanma Cezası Affı

Alkollü araç kullanma nedeni ile ceza alan sürücülerin affedilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kanuni düzenleme yapması gerekmektedir. Kanuni düzenleme çıktıktan sonra alkollü araç kullanma nedeni ile ceza alan sürücülerin cezaları affedilecektir. Bu kapsamda 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanunla sürücü belgesi affı yapılmıştır. Buna göre sürücü belgesi geri alınan kişilerin talebi üzerine sürücü belgeleri iade edilecektir. Ayrıca sürücü belgesi geri alınan kişilerin sürücü belgelerinin iade edilmesi daha sonraki geri alma işlemi hesaplamalarında dikkate alınmayacaktır.


Alkollü araç kullanma ve Ceza Hukuku ile ilgili sorularınızı uzman ceza hukuku avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
1.330 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page