top of page

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma karı-kocanın kanunda yazan sebeplere dayanarak evlilik birliğini mahkeme kararı ile sonlandırması olarak tanımlanabilir. Kanunda boşanmanın genel ve özel sebepleri düzenlenmiştir. Bu yazımızda genel sebeplerin alt başlıklarından biri olan anlaşmalı boşanma süreci hakkında bilgi vereceğiz.Anlaşmalı boşanma davası nedir?

Anlaşmalı boşanma tarafların nafaka, mal paylaşımı velayet gibi unsurların şartlarını kendi aralarında hazırlayacakları bir protokol ile belirledikleri, karşılıklı anlaşmaya dayalı bir dava türüdür.


Anlaşmalı boşanma Medeni Kanun’ un 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre:

‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’


Anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir?

Anlaşmalı boşanmanın sağlanabilmesi açısından bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  1. Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalıdır.

  2. Karı-koca anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvurmuş olmalıdır.

  3. Karı-koca mahkeme huzurunda boşanma iradelerini açıklamış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen karı-kocanın boşanmanın temel şartlarını bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve karşılıklı imzaladıkları bir anlaşmadır. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma dilekçesinin eki olarak mahkemeye sunulur ve hakim tarafından incelenir. Eğer protokolde kanuna aykırı hükümler yer almıyorsa hakim tarafların boşanması yönünde karar verecektir. Ancak gerekli görmesi halinde hakim taraf menfaati için protokole müdahale edebilir.


Anlaşmalı boşanma protokolüne neler yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolünde, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası,evlilik birliği sürerken edinilen malların paylaşımı, tazminat gibi konulara yer verilebilir ve bu hususlarda anlaşmaya varılabilir. Kısacası kanuna aykırı olmamak şartıyla boşanmaya dair her detay ve şart protokolde yer alabilir. Şartlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenir.


Anlaşmalı boşanma davasında duruşmaya katılmak zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanmada taraflar duruşmada hazır bulunup boşanma iradelerini mahkeme huzurunda açıklamak zorundadırlar. Aksi taktirde boşanma gerçekleşmez. Tarafların avukat ile temsil edilmeleri halinde dahi duruşmada hazır bulunmaları gerekmektedir.


Anlaşmalı boşanma süreci ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma süreci çekişmeli boşanma davası ve diğer dava türlerine kıyasla anlaşmalı boşanma süreci daha hızlı ilerler. Davanın görüldüğü mahkemenin yoğunluğuna göre 1 ayda sonuçlanabileceği gibi bu süre daha da kısalabilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde bir problem olmadığı taktirde taraflar duruşmada hazır olursa tek celsede boşanma gerçekleşir.


Anlaşmalı boşanmada avukat tutulmalı mı, avukatla temsil zorunluluğu var mı?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukatla temsil edilme zorunluluğu yoktur. Ancak daha sonrasında hak kaybına uğramamak adına, protokolün anlaşılan şartlarının ileride taraflar açısından soruna sebebiyet vermemesi adına boşanma alanında uzman bir avukat tarafından temsil edilmesi yararlı olacaktır.


Anlaşmalı boşanma davasına bakmakta görevli ve yetkili mahkemeler hangileridir?

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı illerde boşanma davaları Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından incelenip karara bağlanır.


Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.


Anlaşmalı boşanma konusu ve aile hukuku konuları ile ilgili sorularınızı uzman aile hukuku avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page