top of page

Avukatların Elden Tebligat Yetkisi

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2023

Avukatlar elden tebligat yapabilir mi?

Avukatların elden tebligat yetkisi hangi kanuna dayanır?

Avukatların elden tebligat yetkisinin unsurları nelerdir?Madde 56

Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı:

4526 Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kâğıt ve belge tebliğ edebilirler.

Tebliğ edilen kağıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin dosyasına konur. (Ek fıkra: 2/5/2001 - 4667/36 md.)


Madde 38

Vekillerin yekdiğerine tebligat yapması:

Vekil vasıtasıyla takip edilen davalarda, vekiller makbuz mukabilinde yekdiğerine tebligat yapabilirler.

Vekil vasıtasıyla takip edilen davalarda, vekil, makbuz karşılığında diğer vekile tebligat yapabilir. Vekil ile takip edilen davalarda avukatlar, isterlerse davanın görüldüğü yargı merciini aracı kılmaksızın diğer tarafa adli belge tebliğ edebilirler. Tebliğ evrakını alan avukat, gönderen avukatın talebi üzerine belgeyi aldığına ilişkin bir makbuz verir. Veya iki nüsha olarak düzenlenen tebliğ evrakının ikinci nüshasına kayıt düşülerek durum tespit edilir. Makbuz ya da ikinci nüshadaki tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Bir davada taraflardan birinin vekili, dava ile ilgili bir evrakın suretini karşı tarafın vekiline makbuz (o evrakı teslim aldığına dair imzalayacağı bir yazı) karşılığında vermek sureti ile tebliğ edilir. Tebligatın makbuz karşılığında yapılması nedeni ile belgeleme işlemi makbuz ile yapılacaktır(1). Bu şekilde yapılacak olan işlemin Tebligat Kanunu’nun 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince, resmi çalışma gün ve saatleri içerisinde yapılması gerekir. Fakat avukatın kabul etmesi halinde bu zaman dilimi dışında da tebligat yapılabilir.(2)

Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesinin 4. fıkrasında özel bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre, avukatlar vekâlet aldıkları işlerde, ilgili yargı organının ve bu yargı organının tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kâğıt ve belgeleri tebliğ edilebilirler. Tebliğ edilen kağıt ve belgelerin birer örneği, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartı ile ilgili yargı organının dosyasına konulur(3).


Vekillerin birbirlerine tebligat yapması

MADDE 60 – (1) Vekil vasıtasıyla takip edilen davalarda, vekil, makbuz karşılığında diğer vekile tebligat yapabilir.

  • PTT’nin, Türkiye Barolar Birliği’nin “Avukatların Elden Tebligat Yetkisi” ile ilgilli verdiği cevap yazısı.

  1. Avukatın vekalet almış olması

  2. Gönderilecek belgenin adli kayıt ve belge niteliğinde olması

  3. Sadece karşı tarafa yapılacak olması

kaydıyla avukatların tebligat yapabileceği hususu düzenlenmiştir.


Sonuç: “Avukatların Elden Tebligat Yetkisi” konusunda kanun ve yönetmeliklerdeki maddelerle açıkça düzenlenmiş olup bu konuda yargı kararına rastlanmamıştır. PTT’den, TBB’nin bilgi istemli yazısında da kanuna atıf yapılarak avukatların elden tebligat yapabileceğine dair olumlu şekilde cevaplanmıştır.


Konu ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page