top of page

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2022

Sözleşme işçi ya da işveren tarafından İş Kanunu’nda sayılan haklı nedenle fesih sebeplerinden bir tanesine dayanılarak feshedilebilir. Taraflardan birinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetmesi halinde diğer tarafın herhangi bir tazminat, ücret ya da cezai şart talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak sözleşme bu haklı nedenler dışında feshedilirse sözleşmenin fesih şekline göre taraflar birbirinden ücret, tazminat, cezai şart talep edebilecektir.

Belirli süreli sözleşmeler, sürelerinin sonunda fesih olur. Belirli süreli iş sözleşmesi niteliği gereği tarafların sözleşme süresi boyunca fesih iradelerini askıya almasıdır. Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce feshi durumunda ise, sözleşmenin kim tarafından ne şekilde feshedildiğine göre tarafların hak ve yükümlülükleri değişecektir.

Sözleşme işçi ya da işveren tarafından İş Kanunu’nda sayılan haklı nedenle fesih sebeplerinden bir tanesine dayanılarak feshedilebilir. Taraflardan birinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetmesi halinde diğer tarafın herhangi bir tazminat, ücret ya da cezai şart talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak sözleşme bu haklı nedenler dışında feshedilirse sözleşmenin fesih şekline göre taraflar birbirinden ücret, tazminat, cezai şart talep edebilecektir.

İşçinin ölümü

Belirli süreli iş sözleşmesinin bitiş süresinden önce işçinin hayatını kaybetmesi durumunda sözleşme kendiliğinden sona erer. İşçinin mirasçılarının iş görme borcunu yerine getirmesi gerekmez. Ancak işçi şartları sağlaması halinde kıdem tazminatına hak kazanıyorsa veya herhangi bir ücret alacağı varsa bu alacaklar işçinin mirasçıları tarafından talep edilebilir.

İşverenin ölümü

Belirli süreli iş sözleşmesinin bitiş süresinden önce işverenin hayatını kaybetmesi durumunda ise sözleşme devam eder. İşverenin yerine geçen mirasçıları sözleşmenin tarafı olur ve ücret ödeme borcu mirasçılara geçer. Bunun istisnası ise sözleşmeye konu işin işverenin şahsi nitelikteki işi olması halidir. (Örneğin işçinin, işverenin özel şoförü olduğu halde işveren öldüğünde sözleşme sona erer.)

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

Belirli süreli iş sözleşmesinin bitiş süresinden önce işçi tarafından haksız şekilde feshedilmesi halinde, işveren sözleşmede belirlenen cezai şartı işçiden talep edebilir. İşveren bu ücreti işçinin ücretinden tahsil edebilir. İşveren ayrıca işçinin haksız feshi nedeniyle uğradığı zararı da işçiden talep edebilecektir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi

Belirli süreli iş sözleşmesinin bitiş süresinden önce işveren tarafından haksız şekilde feshedilmesi halinde, işçi sözleşmede belirlenen cezai şartı işverenden talep edebilir. Cezai şart haricinde Borçlar Kanunu hükümlerine göre süre bitimine kadar olan ücretini de talep edebilir. Bu ücrete kalan bakiye ücreti ya da bakiye süre ücreti denmektedir. Kalan bakiye ücreti yalnızca işçinin isteyebildiği bir ücrettir. İşveren işçiden böyle bir ücret isteyemez. Kalan bakiye ücret mahkeme tarafından belirli kriterlere göre belirlenir. Belirlenmesinde işçinin işsiz kaldığı süre, iş arayıp aramadığı, tasarruf elde ettiği harcamalar, işsizlik maaşı alıp almadığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır. İşçi bu süreçte başka bir işte çalışmışsa buradan sağladığı kazanç bakiye süre ücretinden düşülür.

Hâkim bütün durum ve koşulları göz önünde bulundurarak miktarını serbestçe belirleyeceği bir ek tazminatın da işçiye ayrıca ödenmesine karar verebilir, ancak belirlenecek tutar işçinin 6 aylık ücretinden fazla olamaz. Bu tazminat bakiye süre ücretinin yanında ayrıca bir tazminattır ve işvereni cezalandırma amacı taşır.

Görüldüğü gibi süresinden önce işverence haksız feshedilen bir iş sözleşmesi cezai şartın, bakiye süre ücretinin ve hatta ek bir tazminatın bile söz konusu olabileceği yüklü miktarda ödemelere sebep olabilmektedir. Bakiye ücret alacağı, tazminat ve cezai şart işçinin çalışmasının karşılığı olmadığı için bu ücretlere ilişkin SGK primi ödenmesi gerekmez.


İş Hukuku hakkında "İşverenim Sigortasız Çalıştırdı Sigortamı Düşük Yatırdı Ne Yapabilirim?" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve İş Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page