top of page

Bono Nedir ?

Güncelleme tarihi: 25 Eyl 2023

Bono, belirli bir miktar parayı belirli bir kişiye veya onun emrine ödemeyi taahhüt eden yazılı bir belgedir.


Hangi Hukuki Mevzuat Bonoyu Düzenler?

Türk Hukuku'nda bono düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 776. ve devamı maddelerinde yer alır.
Bononun Unsurları Nelerdir?

Bono aşağıdaki unsurların tamamını içermelidir. Aksi halde bono niteliği kazanmaz.

1-Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,

2-Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini,

3-Vadeyi

4-Ödeme yerini,

5-Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını,

6-Düzenlenme tarihini ve yerini,

7-Düzenleyenin imzasını, içerir


Bonoda Vade Bulunmaması Bonoyu Geçersiz Kılar Mı?

Hayır, vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır.


Bono Türleri Nelerdir?

Türk Hukuku'na göre, iki temel bono türü vardır: "emre yazılı bono" ve "hamiline yazılı bono". Emre yazılı bono, belirli bir kişiye ödeme yapılmasını öngörürken, hamiline yazılı bono sahibinin kim olduğunu belirtmez ve sahibi değiştirilebilir.


Bono Nasıl Devredilir?

Hamiline yazılı bono sahibi, bonoyu basit bir teslimle devredebilir. Emre yazılı bononun devredilmesi için ise bono arkasına sahibinin adını yazıp imzalamak yeterlidir. Devir işlemi, bononun sahipliğini değiştirir.


Bono Vadesi Geldiğinde Ödenmezse Ne Olur?

Bono vadesi geldiğinde ödenmezse, bono sahibi ödemeyi talep edebilir. Bono sahibi, ödeme talebini içeren bir ihtar çekerek veya icra takibi başlatarak tahsil etmeye çalışabilir.


Aval Ne Demektir?

Senette ismi yazılı kişi lehine verilen kişisel teminata aval denir. Bu kişi keşideci gibi bonodan sorumludur.


Bonoda Bedelin Ödenmesi Teminat Altına Alınabilir Mi?

Bonoda bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kısmen teminat altına alınabilir. Bu teminat, üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir.


Keşideci İmzası Dışında Bononun Ön Yüzüne Atılan İmza Neyi Gösterir?

Keşideci imzası dışında bononun ön yüzüne atılan her imza aval hükmündedir.


Aşağıdaki bölümden bu konularla ile ilgili uzman online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
16 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page