top of page

Boşanmada Mal Paylaşımı

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2023

Boşanmada mal paylaşımı, eşler arasındaki evliliğin dava sonucunda sona ermesinden sonra, esas olarak evlilik içinde edinilen malların eşit olarak paylaştırılmasına dayanır.


Mal Paylaşımı Davası Nedir?

Boşanma davası sona erdiğinde eğer eşlerin boşanmasına karar verilmişse evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malvarlığının ne şekilde paylaşılacağı sorusu gündeme gelir. İşte bu uyuşmazlık, taraflardan birinin açacağı mal paylaşımı davası ile çözülür. Mal paylaşımı davasının açılabilmesi için önce taraflar arasındaki boşanma davasının sonuçlanıp kesinleşmesi gerekir. Eğer mal paylaşımı davası boşanma davası ile aynı anda açılmışsa mal paylaşımı davası bekletici mesele haline gelir ve boşanma davasının sonuçlanması beklenir.

Eşlerin mal paylaşımı açısından hangi tarihte evlendikleri büyük önem arz etmektedir.


2002 Öncesi Evliliklerde Mal Paylaşımı

Eşler eğer 2002 yılından önce evlenmişlerse ve kendi aralarında aksi kararlaştırılmamışsa eski mal rejimi olan mal ayrılığı rejimine tabidirler. Mal ayrılığı rejiminde eşlerin evlilik birliği devam ederken elde ettiği mallar kendilerinde kalır ve paylaştırma bu esasa göre yapılır.


2002 Sonrası Evliliklerde Mal Paylaşımı

Eşler eğer 2002 yılında veya 2002 yılından sonra evlenmişlerse ve aralarında aksi yönde bir anlaşma yoksa 01.01.2002 yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'na göre yasal mal rejimi olarak, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini kabul etmişler demektir. Buna göre edinilmiş mallar, taraflardan birinin açacağı mal paylaşımı davası ile birlikte tespit edilecektir.


Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Edinilmiş mal kapsamında olmayan ve kişisel mal olarak adlandırılan bazı kalemler de vardır. Bu kalemler ile eşlerin evlenme tarihinden önce elde ettikleri mallar, paylaşıma dahil edilmez.

Kişisel mallar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 220. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre kişisel mallar şu şekildedir:

  • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya: Kişinin kişisel olarak kullandığı mallardır. (Gözlük, kolye, kıyafet, takım elbise, tıraş makinesi, telefon, makyaj malzemesi gibi eşyalar.)

  • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri: Örneğin, evlenmeden önce evin sahibi iseniz bu ev, evlendikten sonra kişisel mal olarak kalmaya devam edecektir. Aynı zamanda kişinin şans oyunundan (süper loto, milli piyango) kazandığı karşılıksız kazandırmalar da kişisel mal olarak kabul edilmektedir.

  • Manevî tazminat alacakları

  • Kişisel mallar yerine geçen değerler. Örneğin eşlerden birisi evlenmeden önce sahibi olduğu arabayı satıp kendisine bir yat almışsa bu yat, kişisel mal yerine geçen bir değer olarak sayılacağı için kişisel mal olarak sayılacaktır.


Boşanmada Miras Üzerinde Eşim Hak İddia Edebilir Mi?

Kişisel mal olarak adlandırılan kalemlerden bir tanesi de miras kalan mallardır. Miras kalan mallardan diğer eş bir hak talep edemeyecektir. Bunun dışında kazanılan manevi tazminatlar da yine aynı şekilde kişisel mal olarak kabul edileceği için diğer eşle paylaşılmayacaktır. Yani mal paylaşımı sırasında eşler, diğer eşe miras kalan mal üzerinde herhangi bir hak talep edemezler.


Boşanmada Ev ve Araba Paylaşımı Nasıl Olur?

Eğer eşlerin aldığı ev veya araba, evlilik birliği sırasında alındıysa Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi gereği kural olarak yarı yarıya paylaştırılır. Ancak söz konusu ev veya araba, evlilik birliğinden önce alınmışsa diğer eş bu mal üzerinde hiçbir hak talep edemez.


Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanmada taraflar arasında boşanma ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin bir anlaşma düzenlenir. Bu anlaşma, protokol olarak adlandırılır.

Taraflar arasında düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolünde eğer mal paylaşımına dair bir hak veya alacak talep edilmediği belirtildiyse, boşanma davası sonuçlandıktan sonra taraflardan birinin açtığı mal paylaşımı davası reddedilir. Eğer taraflar arasında düzenlenen protokolde mal paylaşımına dair herhangi düzenleme bulunmuyorsa mal paylaşımı, anlaşmalı boşanma davası sonuçlandıktan sonra taraflardan birinin açacağı mal paylaşımı davası ile sağlanır.


Boşanmada Mal Paylaşımı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Mal paylaşımı davasında görevli mahkeme, aile mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise taraflar arasındaki boşanma kararının verildiği yer mahkemesidir. Eğer evlilik boşanma ile değil ölüm ile sonuçlandıysa da ölen eşin son ikamet adresinde bulunan yer mahkemesi yetkili mahkeme sayılacaktır.


Konu ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza yöneltmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
287 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page