top of page

Ceza Hukukunda Tesadüfi Delil Nedir?

Güncelleme tarihi: 22 Tem 2023

Delil, hukuki bir anlaşmazlığı çözmeye yarayan veya suçun işlenişini çözmeye yarayan Tesadüfi delil Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 138. Maddesinde düzenlenmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 138 :

(1) Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.

(2) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere tesadüfi delil farklı yollarla elde edilebilir. Bu yollardan biri sanık hakkında arama veya el koyma kararı tedbiri uygulanması halinde tesadüfi delil elde edilmesidir. Bir diğeri ise telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenmesi esnasında tesadüfi delile ulaşılmasıdır.

Yargıtay kararlarına göre soruşturma veya kovuşturma kapsamında maddede bahsi geçen tedbirlerin uygulandığı şüpheli veya sanıktan başka bir kişi tarafından işlenen suça ilişkin delil elde edilmesi halinde de tesadüfi delilden söz edilebilir.

Arama veya el koyma sırasında ortaya çıkan tesadüfi delilin şartları nelerdir?

Arama veya el koyma tedbiri uygulanırken ortaya çıkan delillerin tesadüfi delil olarak isimlendirilip dosya kapsamında değerlendirilebilmesi için bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar kanun maddesinde açıkça sayılmıştır.

Arama veya el koyma tedbiri uygulanırken ortaya çıkan delillerin tesadüfi delil olarak değerlendirilebilmesi için ilk şart tedbirin uygulanması sırasında yapılmakta olan kovuşturma veya soruşturma ile ilgili olmayan, başka bir suçun işlendiğine dair şüphe oluşturabilecek bir delile ulaşılması gereklidir. Böyle bir delile ulaşılması halinde delil muhafaza altına alınır ve ivedilikle Cumhuriyet Savcılığına haber verilir.


Arama veya el koyma sırasında ortaya çıkan tesadüfi delil kullanılabilir mi?

Delilin elde edildiği arama veya el koyma tedbiri hukuka uygunsa, delil muhafaza altına alınıp en kısa sürede Cumhuriyet Savcılığı delilden ve işlendiği şüphesi bulunan suçtan haberdar


Arama veya el koyma tedbirleri uygulanırken tesadüfi delil elde edilmesi halinde ne olur?

Kanun tesadüfi delilin elde edilmesi hallerini düzenlerken ilk olarak arama ve el koyma tedbirlerinin uygulanması sırasında delille karşılaşılması halin düzenlemiştir. Buna göre, kişiye arama veya el koyma tedbiri uygulandığı esnada, bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir tesadüfi delil elde edilmesi halinde delil muhafaza altına alınır ve derhal cumhuriyet savcılığına bildirilir.

Ancak bu şekilde delil tesadüfi delil sıfatı kazanır ve soruşturma veya kovuşturmada hükme esas olarak değerlendirilir.Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında elde edilen delilin tesadüfi delil olarak değerlendirilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti tedbiri uygulanırken ortaya çıkan delillerin tesadüfi delil olarak isimlendirilip dosya kapsamında değerlendirilebilmesi için gereken ilk şart, tedbirin uygulandığı soruşturma veya kovuşturma ile alakası olmayan bir suçun işlendiğini gösterir delile ulaşmış olmak. Yani elde edilen delil tedbirin uygulanmakta olduğu dosya kapsamına ilişkin bir suçsa bu durumda tesadüfi delil olarak nitelendirme söz konusu olamaz.

Bir diğer şart da Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilmelidir. Kanun bu iki şartın birlikte gerçekleşmesini aramaktadır.

En önemli şartlardan biri de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespitinin hukuka uygun olması. Kanuna aykırı verilmiş bir iletişimin tespiti kararı söz konusu ise elde edilen delil tesadüfi delil olarak değerlendirilemez.

Unutulmamalıdır ki kanun maddesinde geçen şartların ikisi bir arada bulunmalıdır. Yani hem tedbirin uygulandığı soruşturma veya kovuşturma dosyasında işlenen suçla bağlantılı bir suç işlenmeyecek hem de bu suç 135. Maddede sayılan suçlardan biri olacak. Aksi halde tesadüfi delilden bahsedilmesi mümkün değild

33 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page