top of page

Çifte Vatandaşlığa Geçince İsim Değiştirenlere Müjde! Eski İsminizi Yeniden Alabilirsiniz

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2022

Doğumunuzdan itibaren kendi ülkenizin vatandaşı olarak bir isimle hayatınıza devam ettiniz ardından Türkiye’ye yerleşip mevzuata uygun şekilde Türk vatandaşı olmaya hak kazandınız ve kendi iradeniz ile Türk vatandaşlığını alarak "çifte vatandaşlık" statüsüne geçtiniz. Bu süreçte ve sonrasında Türkiye'de ikamet ettiğiniz için çevrenize uyum sağlamak ve alışma sürecini kolaylaştırmak için Türk vatandaşlığını edinirken isminizi bir Türk İsmiyle değiştirme kararı aldınız ve gerekli mercilerin kabulüyle isminizi değiştirdiniz. Ne var ki; bu durum öngörmediğiniz birçok sorunu beraberinde getirdi. Örneğin, vatandaşı olduğunuz iki ülkenin de resmi belge ve kayıtlarda iki farklı isim ile yer almaya başladınız. Yani, farklı isimlere sahip tek bir kişi olarak hayatına devam ettiğiniz için resmi makamlar karşısında birçok sorun ve engel ile karşılaştınız. Kısacası bu kararınızdan pişmanlık duydunuz. Peki şimdi ne yapacaksınız?


İsim kişiliğin ayrılmaz bir ögesidir. Kişi bununla anılır ve tanımlanır. Nitekim, “İsim” niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. İsmini benimsemeyen kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimsenin, ismini değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Bu nedenle, isminizi benimseyemediğiniz ve sizin için külfet oluşturduğu bu tür durumlarda yapmanız gereken ilk iş dava açmak olmalıdır. Açılacak davada önem arz eden husus ise hâkimde isim değişikliği için “haklı nedene” sahip olduğunuz kanısını oluşturmaktır. Keza, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin bir kararında bu husus şöyle ifade edilmiştir: “Hangi hallerin haklı sebep teşkil ettiği konusu her bir davadaki özel koşullara göre mahkemece belirlenecektir. Bu belirleme yapılırken objektif koşullardan çok değiştirme isteminde bulunanın mahkemeye sunacağı özel nedenlerin dikkate alınması gerekir. Bu özel, kişiye özgü nedenler; istemde bulunanın kişiliği, sosyal statüsü, aile ilişkileri de göz önünde bulundurularak hakim tarafından değerlendirilmelidir.”


BEN BU DAVAYI HANGİ MAHKEMEDE AÇMALIYIM?

İsim değişikliği davasına bakmakla görevli mahkeme, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36’ncı maddesi gereğince Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Aynı hükümde yetkili mahkeme olarak davacının yerleşim yeri mahkemesinin de yetkili olduğu düzenlenmiş olup isterseniz bu kurala göre isterseniz de genel yetki kuralına göre davalının bulunduğu yerde dava açabilirsiniz.

DAVADA TARAF OLARAK KİMİ GÖSTERMELİYİM?

Davada taraf olarak Nüfus Müdürlüğü’nü göstermelisiniz.

DAVADA HANGİ DELİLLERE DAYANMALIYIM MAHKEME HANGİ EVRAKLARI İNCELEYEREK KARAR VERİR?

Açılacak davada, öncelikle isim değiştirmede haklı nedene dayandığınızı gösterir tüm yazılı evrakları delil olarak göstermeniz gerekir. Ayrıca, bu davada tanık beyanları büyük bir önem arz ettiğinden en az iki tanığın iddialarınızı doğrulaması gerekmektedir.


Bu delillerin yanında, Hakim resen davacının nüfus kaydını, aranan şahıslardan olup olmadığına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü cevabi yazısını, adli sicil ve arşiv kaydınızın olup olmadığına ilişkin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıyı da inceleyerek isteminizin haklı nedene dayandığı kanaatine varırsa davanın kabulüne karar verir.

KARAR VERİLİNCE İSMİM DOĞRUDAN ESKİ HALİNE DÖNMÜŞ OLUR MU?

Verilen kararın kesinleşmesi ile birlikte, yargılamayı yapan hakim tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü’ne yazılan müzekkere ile gereğinin yapılması yani dava sonucunda eski isminizin Nüfus Kütüğüne işlenmesi gerektiğini Nüfus Müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim sonrasında Nüfus Müdürlüğü gerekli değişiklikleri yapmak ve yeni kimliğiniz tarafınıza vermek zorundadır.

DAVA NE KADAR SÜRER?

İsim değişikliği davaları, çabuk sonuçlanan davalardır. 4-8 ay arasında değişmekle birlikte bu davalarda uzman avukatın dosyayı takip etmesi halinde en kısa sürede sonuçlanacağını söylemek mümkündür.

Yabancılar Hukuku hakkında "Mavi Kartlı Kütüğüne Kayıtlı Olup İnad Yolcu İşlemi Uygulananlar İçin İptal Davası Açma Hakkı" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve Yabancılar Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!
bottom of page