top of page

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN KONKORDATOYA ETKİSİ NEDİR?

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN KONKORDATOYA ETKİSİ NEDİR?

Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada yayılan ve tabiri caizse hayatı neredeyse durduran Covid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde de birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri 31076 sayılı ve 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış 2279 Sayılı İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar’dır. İİK 330. maddesi “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararı ile memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.” hükmünü içermektedir. Bu madde doğrultusunda 31076 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla; Covid-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra talepleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Belirtilen bu kararın konkordato süresince ne tür bir etki doğuracağını açıklamak gerekmektedir. 25.03.2020 T., 7226 sayılı Kanun’un Geçici Madde 1 hükmünün ilgili kısmı;


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

  1. a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

  2. b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

...

(3) 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;

...

  1. c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder.” şeklindedir.

Anılan hüküm bir bütün halinde değerlendirildiğinde her ne kadar İİK ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından belirlenen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 30.04.2020 tarihine kadar gerçekleştirilmeyecekse de, konkordato mühleti, bu süreçte alacaklı ve borçlu bakımından sonuç doğurmaya devam edecektir.

Hak kaybı yaşanmaması bakımından konkordato sürecine ilişkin işlemleriniz için mutlaka uzman bir avukata başvurarak onun yönlendirmesiyle hareket etmeniz gerekmektedir.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza aşağıda bulunan buton aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz.

3 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page