top of page

Darp Raporu Nedir Nasıl Alınır?

Güncelleme tarihi: 10 Tem 2023

Darp raporu, Türk Ceza Kanunu’da yer alan yaralama suçu kapsamında alınan bir rapordur. Bu rapor kasten yaralama suçu sonucunda mağdur ve şikayetçilerde meydana gelen bedeni hasarları ispatlamaktadır. Dolayısıyla adli rapor ceza ve hukuk dava dosyalarında delil olarak kullanılmaktadır. Söz konusu raporun kamu ve özel hastanelerden alınması mümkündür. Bu yazımızda sizlere darp raporu nasıl alınır sorusuna cevap vereceğiz.


Darp Raporu Nedir?

Darp raporu, yaralama suçu sonucunda vücutta meydana gelen çizik, morluk ve şişme gibi izleri bildiren rapordur. Resmi olarak kullanılan adı genel adli muayene raporudur. Darp raporunun başta ceza dosyaları olmak üzere tüm davalarda delil olarak kullanılması mümkündür. Örneğin; aynı darp raporu hem ceza davası için hem de boşanma ve tazminat davası için delil niteliğindedir.


Genel adli muayene raporu mağdurda meydana gelen yaranın kapsamını ve özelliklerini belirlemektedir. Raporda yaranın basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilemeyeceği, vücutta kırık, çatlak vb. oluşup olmadığı hususları yer almaktadır. Darp raporunun yara meydana geldikten uzun süre sonra alınmaması gerekmektedir. Zira yaranın zamanla iyileşip etkisini ve izlerini kaybetmesi ihtimal dahilindedir. Bu durumda mağdur ve şikayetçinin yasal haklarını kaybetmesi söz konusu olabilecektir.


Darp Raporu Nasıl Alınır?

Yaralanan mağdur veya şikayetçi kamu veya özel hastanelere başvurarak darp raporu alabilir. Ayrıca mağdur adli makamlara veya kolluk kuvvetlere şikayet için başvurursa, görevliler mağdur için darp raporu almak zorundadır. Alınan bu rapor geçici adli rapordur. Zira henüz vücutta meydana gelen yaranın kalıcı bir hasara neden olup olmayacağı belli değildir. Belirli bir müddet geçtikten sonra adli makamlar mağdurdan kati (kesin) adli raporu almasını ister. Kati rapor iyileşme süreci sonrasında mağdurun vücudunun incelenmesi neticesinde verilen bir rapordur. Söz konusu raporu ancak adli tıp uzmanlara verebilmektedir. Dolayısıyla Adli Tıp Kurumu veya üniversitelerin adli tıp bölümleri kati raporu vermektedir.


Darp Raporu Geçerlilik Süresi

Kural olarak darp raporu süresi yoktur. Fakat darp raporu dava ve ceza zamanaşımı sonunda kullanılmasının hukuki bir geçerliliği olmayacaktır. Ayrıca şikayete bağlı suçlarda 6 ay içerisinde şikayette bulunmayan mağdur şikayet hakkını kaybedecektir. Bu nedenle 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmayan mağdur için darp raporunun bir geçerliliği kalmayacaktır.

Türk Ceza Kanununda dava ve ceza zamanaşımı süreleri belirlenmiştir. Buna göre Türk Ceza Kanunu madde 66’da dava zamanaşımı süresi hüküm altına alınmıştır. Bu sürelerde dava açılmadığı takdirde zamanaşımı nedeni ile dava sona erer. Türk Ceza Kanunu madde 68’de ise ceza zamanaşımı süresi düzenlenmektedir. Söz konusu sürelerde ceza verilmediği takdirde dava düşecektir. Sonuç olarak dava ve ceza zamanaşımı süreleri sonunda darp raporunun hukuki bağlayıcılığı sona erecektir.


Darp Raporu Kaç Gün İçinde Alınmalı?

Hukukumuzda darp raporunun alınma süresi gibi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak mağdurun vücudunda yer alan yaraların izleri geçebileceği için hızlı bir şekilde darp raporu alınması şarttır. Ayrıca şikayete tabi yaralama suçlarında 6 aylık bir şikayet süresi söz konusudur. TCK madde 86 gereği basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma şikayete tabi bir suçtur. Bu sebeple basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir yaralanma için 6 aydan önce şikayetçi olmak gerekmektedir.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir yaralanmaya darp raporunu veren doktor karar verecektir. Sıyrık ve çizik türündeki hafif yaralanmalar basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma olarak nitelendirilmektedir. Raporun nasıl alınacağına darp raporu nasıl alınır başlığından detaylı olarak öğrenebilirsiniz.


Darp Raporu Nereden Alınır?

Yaralama suçu meydana geldiğinde mağdur/şikayetçinin darp raporu alması gerekmektedir. Bunun için mağdur, kamu veya özel hastanelerin acil bölümlerine giderek darp raporu talep etmelidir. Muayene sırasında vücudundaki yara bölgelerini net bir şekilde ifade etmelidir. Ayrıca mağdur/şikayetçi kamu kurumlarına, Savcılıklara, kolluk kuvvetlerine başvurarak şikayetçi olma hakkı bulunmaktadır. Yapılan bu şikayet üzerine görevliler darp raporunu alarak adli işlemleri başlatmalıdır. Son olarak aile içi şiddet vakalarında kadın mağdurlar kadın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne başvurabilir. Böylece darp raporu nasıl alınır sorusuna cevap vermiş olduk.


Darp Etmenin Cezası Nedir?

Darp raporu cezası Türk Ceza Kanunu madde 86/1’e göre bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Yaralama basit bir tıbbi müdahale ile giderilecekse ceza dört aydan bir yıla kadar hapis cezası olacaktır. TCK madde 86/2’ye göre hakim bu durumda adli para cezası verebilecektir. Yaralama kadına karşı gerçekleşirse ceza altı aydan az olmayacaktır.

Yaralama fiili aşağıdaki şekillerde işlenirse ceza yarı oranında artacaktır;

a) Yaralamanın üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşine yahut kardeşe karşı işlenmesi

b) Kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi

c) Kamu görevini yerine getiren kişiye karşı işlenmesi

d) Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak yaralama fiilini işlemesi,

e) Yaralamanın silahla işlenmesi. Buna göre işlenirse failin cezası bir yıl altı aydan dört yıl altı aya kadar olacaktır. Fail canavarca hisle darp suçunu işlerse ceza iki yıldan altı yıla kadar olacaktır. Dolayısıyla eşe darpın cezası bir yıl altı aydan dört yıl altı ay hapis cezasıdır.


Ayrıca, bazı durumlarda yaralama fiilinin daha ağır sonuçlara neden olması mümkündür. Bu durumda fail daha fazla hapis cezası alacaktır. Yaralama fiili neticesinde mağdurun;

a) Duyuları yahut organlarından birinin işlevi devamlı zayıflamasına,

b) Konuşması devamlı zorlaşmasına,

c) Yüzünde iz kalımasına,

d) Hayatının tehlikeye girmesine,

e) Çocuğunun zamanından önce doğmasına neden olursa fail iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası alacaktır.


Bununla beraber yaralama fiili sonucunda mağdurun;

a) İyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyuları yahut organlarından birinin işlevinin yitirmesine,

c) Konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün kalıcı olarak değişikliğe uğramasına,

e) Gebe iken çocuğunun düşmesine neden olursa fail üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası alacaktır. Bununla birlikte, yaralama fiili neticesinde kırık veya çıkık meydana gelirse failin cezası bir yıl altı aydan dört yıl altı aya kadar olacaktır. Son olarak, yaralama neticesinde ölüm gerçekleşirse failin cezası sekiz yıldan on sekiz yıla kadar hapistir. Darptan alınan cezalar yukarıda sayılan cezalardır.


Darptan Dolayı Tazminat Davası

Darp nedeni ile mağdurun yaralamanın failine karşı tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Buna göre mağdur TBK madde 49 gereği haksız fiil gerekçesi ile tazminat davası açacaktır. Mağdurun tazminat davasını ceza davasının kesinleşmesi ile birlikte açma imkanı vardır. Ancak ceza davası kesinleşmeden de mağdur tazminat davasını açabilir.

Mağdur tazminat davasını açarken yaralama ile ilgili delillerini dilekçeye eklemelidir. Söz konusu deliller darp raporu, tanık beyanı, kamera kayıtları vb. olacaktır. Ayrıca mağdur vücudunda meydana gelen hasar için maddi tazminat talep edecektir. Mağdurun yaralama sonucu keder, elem ve acı çekmesi durumunda manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Bu dava Türk Borçlar Kanun madde 58 uyarınca haksız fiil nedeni ile manevi tazminat davasıdır. Sonuç olarak darp raporu nasıl alınır sorusuna ayrıntılı olarak cevap vermiş olduk.


Darp Raporu ve Ceza Hukuku ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza hemen sormak için aşağıdaki bölümden Online Avukat Danışma randevusu oluşturabilirsiniz.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page