top of page

Defter ve Belge İbrazı Nedir?

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu kontrol etmek ve araştırmak amacıyla yasalarla kendisine verilen yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde vergi incelemeleri yapmaktadır. Bu incelemeler ilgili dönemlere ilişkin mükellefler tarafından ibraz edilen defter, belge ve kayıtlar üzerinden yapılmaktadır. Bu yazımızda defter ve belge ibrazı konusunu açıklayacağız.


Defter ve Belge İbrazı İle İlgili Sorularınıza Hemen Cevap Bulun

Defter ve belge ibrazı ile ilgili sorunuzu Uzman Avukutamızla birebir görüşebilirsiniz. Uzman Avukatımızla telefonla görüşmesi oluşturmak için tıklayın.Muhafaza Etme Süresi

Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması gereken defter, belge ve kayıtlar yine aynı kanun gereğince beş yıl süre ile muhafaza edilmek zorundadır. Mücbir sebep halleri dışında bu zorunluluk ortadan kalkmaz. 


Defter, Belge İsteme YazısıDefter ve Belge İbrazı Nedir?

Vergi müfettişleri haklarında inceleme başlatılan mükelleflere defter belge isteme yazısı gönderir. Gönderilen bu yazıda incelemenin hangi dönemlere ilişkin olduğu belirtilerek istenilen defter, belge ve kayıtlar hakkında bilgilere yer verilir. Yine aynı yazıda istenilenlerin ibraz edilmemesi halinde karşılaşılacak cezalardan söz edilir. 

Vergi Usul Kanunu’na göre defter, belge ve kayıtların yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. Ancak bu zorunluluk sadece muhafaza süresi ve zamanaşımı süresi içinde geçerlidir. Zamanaşımı süresi geçtikten sonra defter, belge ve kayıtların ibraz edilme yükümlülüğü sona ermektedir. 

Vergi müfettişleri tarafından gönderilen defter, belge isteme yazısının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde istenilenler eksiksiz ibraz edilmelidir. Eğer makul bir gerekçe bulunuyorsa ve vergi müfettişi tarafından bu gerekçe kabul ediliyorsa ek süre talep edilerek defter, belge ve kayıtlar bu süre içerisinde de ibraz edilebilir. 


Defter ve Belge İbraz Etmemenin Sonuçları Nelerdir?

İstenilen defter, belge ve kayıtları ibraz edilmemesi halinde Vergi İdaresince yaptırımlar uygulanır. Vergi Usul Kanununa  göre tutulması mecburi olan defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili makamlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi re’sen takdir nedenidir. Aynı zamanda, re’sen takdir nedeninin bulunması durumunda mükellefe Vergi Usul Kanunu’nun 352. Maddesi uyarınca kesilecek usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilir.

Ayrıca istenilen defter, belge ve kayıtların ibraz edilememesi halinde mükellefler hakkında Defter ve Belge İbraz Etmeme Suçu gündeme gelir ve savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

İstenilen defter, belge ve kayıtların ibraz edilememesinin bir diğer sonucu da katma değer vergisi indirimlerinin reddedilmesidir. KDV Kanununun 34/1. Maddesine göre mükelleflere tanınan satın alınan mal veya hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası üzerinde gösterilerek ve kanuni defterlerine kaydetmek şartıyla indirilmesi olanağı defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükellefeler açısından reddedilmektedir.4 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page