top of page

Devlet Memurluğuna Engel Suçlar Nelerdir?


Devlet memuru olabilmek veya memurluktan atılmama için bazı suçların tarafınızca işlenmemiş olması gerekir. 

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununda bu suçlar sayılmıştır. 


Taksirle İşlenen Suçlar Devlet Memurluğuna Engel Teşkil Eder mi?

Suçlar; taksirli ve kasten işlenen suçlar olmak üzere ikiye ayrılır. Taksir, kusur demektir. Taksirli suçların cezası ne olursa olsun devlet memuriyetine engel teşkil etmemektedir.

Örneğin bir doktorun ameliyat yaparken mesleki acemiliği sebebiyle hastaya zarar vermesi, bir berberin müşterinin sakal tıraşını yaparken yüzünü kazayla kesmesi ya da trafik kazasına neden olmak taksirli suçtur. Yani taksirle işlenen suçlardan dolayı ceza almanız devlet memuriyetine engel teşkil etmemektedir ve memuriyetten çıkarılmaya da neden olmaz ancak cezanız bitene kadar memurluktan uzaklaşmaya neden olabilir. Ceza bittikten sonra memuriyetiniz devam eder. 


Kasten İşlenen Suçlar Memuriyete Nasıl Etki Eder?

Kasten işlenen suçlardan 1 yıl veya daha uzun süreyle hapis cezasına mahkum olunduğu takdirde memuriyete kabul olunması mümkün değildir. Böyle bir durumda memurların da memuriyet görevi sona erer. Fakat bunun istisnası vardır. 1 yıl hapis cezası alan kişinin hapis cezası paraya çevrilirse artık bu ceza memuriyete teşkil etmeyecektir.

Örneğin basit yaralama suçundan 1 yıl hapis cezası alınıp bu ceza adli para cezasına çevrildiyse bu durumda bu ceza memuriyete engel teşkil etmeyeceği gibi memuriyeti de sona erdirmeyecektir. Ancak bazı suçlar, memuriyete kati şekilde engel olmaktadır. Bu suçlar, Kanun’da sayılmıştır. Yani verilen ceza 3 ay da olsa 3 yıl da olsa bu cezalar adli para cezasına da çevrilse memuriyete engel teşkil eder. Bu suçların genel adı yüz kızartıcı suçlardır.


Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

Bu suçlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçlar;

 • Devletin güvenliğine karşı suçlar

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

 • Zimmet, 

 • İrtikâp, 

 • Rüşvet, 

 • Hırsızlık, 

 • Dolandırıcılık, 

 • Sahtecilik, 

 • Güveni kötüye kullanma, 

 • Hileli İflas, 

 • İhaleye fesat karıştırma, 

 • Edimin ifasına fesat karıştırma, 

 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

 • Kaçakçılık 

Bu suçları işleyen kişilerin ceza miktarlarına bakılmaksızın kişi, memuriyete alınmaz ve memurlar ise memurluktan bir daha dönmemek üzere çıkarılır


Ertelenen Hapis Cezasının Memuriyete Etkisi Nedir?

Hapis cezasının ertelenmesi, ceza alan kişinin belli şartları taşıması halinde cezasını cezaevi dışında çekmesi demektir. Ertelemenin olması için kişilerin bazı koşulları taşıması gerekmektedir.

Hakkında kasten işlenen bir suçtan ceza erteleme kararı verilen kişinin cezası 1 yıldan fazla ise ceza infaz edilene kadar memur olamaz. Memurun ise memuriyeti sona erer. Ancak 1 yılın altında verilen bir ceza hükmü ertelenmişse memuriyete engel teşkil etmez.

48 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page