top of page

Doğal Afet Sigortaları (DASK) Kapsamı

Güncelleme tarihi: 10 Kas 2022

Zorunlu Deprem Sigortasının düzenlenmesi; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 25.11.1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu Kanunun amacı, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanması ve zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesi konusunda sigorta teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


1. DASK sadece bir deprem sigortası mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası, doğal afetler sonucu meydana gelebilecek maddi zararların sigorta bedelince karşılanmasına teminat amacıyla yaptırılan bir sigorta türüdür. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) vasıtasıyla zorunlu deprem sigortası için sigorta şirketleri acentelerine ve banka şubelerine başvuru yapılabilir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu da zorunlu deprem sigortası kapsamında sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için kamu yararı açısından gerek görülmesi hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek sigorta teminatı verilebilmektedir.

Sonuç olarak doğal afet olarak tanımlanan tüm olaylar sonucu yaşadığınız maddi kayıpları DASK kapsamında gidermeniz mümkündür.


2. Deprem Sigortası Primi Neye Göre Belirlenir?

Zorunlu Deprem Sigortası primi tümüyle sigortalanacak yapının beyan edilen özellikleri üzerinden hesap edilir; dolayısıyla yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır. Bu bilgi ve belgelerle sigorta şirketleri acentelerine veya banka şubelerine başvurulması durumda kolayca Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilmektedir.

Poliçeler genellikle yıllık olarak düzenlenir. Sigorta ettirilen yapının yüz ölçümü, inşa yılı, toplam kat sayısı ve bulunduğu muhitin risk grubuna göre Zorunlu Deprem Sigortası primleri düzenlenir. Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulan söz konusu primlerde, poliçelerin her yıl yenilenmesi durumunda indirim de yapılabilmektedir.

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı" nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı" nda belirlenen azami teminat tutarından fazla olamaz.


3. Sigorta Ettiren Olarak Poliçe Kapsamınızı ve Haklarınızı Öğrenin

Günümüzde içeriği ve kapsamı fazla bilinmeyen Zorunlu Deprem Sigortası sayesinde maddi kayıplarınızı en aza indirmek yine sizlerin elinde. Zorunlu deprem sigortası poliçe özelinde tercih edilecek teminatlarla değişmekle beraber genel olarak yangın sel fırtına gibi afetler bakımından da koruma sağlayabilirken anahtar kaybı, cam kırılması gibi afetten kaynaklanmayan konularda da koruma sağlayabilir.


Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak ve uğradığınız zararları tazmin etmek adına hukuki yardım almak için aşağıdaki linke tıklayarak Sigorta Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlayabilirsiniz.24 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page