top of page

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nedir?

Güncelleme tarihi: 16 May 2023

Bir taşınmazınız var, bu taşınmaz size mirasla kaldı veya parasını verip ortak oldunuz ya da komple satın aldınız. Almış olduğunuz bu taşınmazı sizden başka birisi kullanıyor ve bu durumu öğrendiniz. Peki şimdi ne olacak haklarınız neler? İhtar çekip, dava açıp hakkınızı tabi ki alacaksınız.


ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER NEDİR?

Bir taşınmazınız var, bu taşınmaz size mirasla kaldı veya parasını verip ortak oldunuz ya da komple satın aldınız. Almış olduğunuz bu taşınmazı sizden başka birisi kullanıyor ve bu durumu öğrendiniz. Peki şimdi ne olacak haklarınız neler? İhtar çekip, dava açıp hakkınızı tabi ki alacaksınız.


Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır. Taşınmaz bir malın haksız kullanılmasından doğan bir tazminat olup KİRA’ dan farklı bir kavramdır.


Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Şartları Nelerdir?

Bir taşınmaz sahibinin bu tazminata hak kazanması bazı şartlara bağlanmıştır. TMK m.995“- İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır” hükmü mevcuttur.


İlgili kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere bu tazminatı kazanabilmek için temel şartlar, gerçek sahibinin rızası olmadan taşınmazı kullanmış (haksız işgal) olmak ve kullanan kişinin kötü niyetli olması gerekmektedir. Bu şartlar mevcutsa tazminata hak kazanabilirsiniz.


Hangi Durumlar Haksız İşgal Olarak Sayılabilir?

Haksız işgal durumlarına kısaca örnekler vermek gerekirse; taşınmaz üzerine izinsiz inşaat yapmak, taşınmazı izinsiz kullanmak, kiraya verilen taşınmaz mallarda kira süresi sona erdiği halde sözleşme yenilenmeden kullanıma devam etmek, tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek haksız işgale örnek olarak verilebilir.


Ecrimisil Bedeli Nasıl Tespit Edilir?

Bu bedel tespit edilirken birçok husus ve durum göz önüne alınarak alanında uzman bilirkişilerce tespit edilir. İmar durumu, yüzölçümü, niteliği, tarım arazisiyse verimi, su ve elektrik gibi hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, getirebileceği gelir, emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, gerektiğinde ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturularak edinilecek bilgilerdir. Tüm bu hususlar taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir. Rayiç bedelin tespitinden sonra ise bir tazminat miktarına hükmedilir.


Unutmadan belirtmek gerekir ki ecrimisil geriye dönük en fazla 5 yıllık süre için istenebilir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve Yargıtay’ın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabi olup; bu beş yıllık süre dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlar”demiş ve bu hususu belirtmiştir.


Dava Açmadan Önce Ne Yapmak Lazım?

Dava açmadan önce, muhataba burayı kullanmasını kabul etmediğinizi ve rızanız olmadan kullandığı için ecrimisil bedeli talep ettiğinizi bir ihtarname yoluyla bildirmeniz gerekmektedir (Mirastan intikal eden ve meyve sebze veren araziler için gerek yoktur).


Dava Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

Ecrimisil davası tek başına açılabileceği müdahalenin men’i davası ile birlikte ecrimisil talep etmekte mümkündür. Bu şekilde açılacak bir dava ile hem taşınmazınız üzerindeki müdahale sona erdirilir hem de hakkınız olan ecrimisil tazminatına hak kazanırsınız.


Tüm bu anlatılan süreç uzun bir süreç olmakla beraber titizlikle ve özenle takip edilmesi gereken karışık ve zor bir süreçtir. Bu aşamaları avukat ile takip etmeniz hakkınız olanı almanız için büyük bir önem arz etmektedir. Avukatsız takip edilmesi durumunda başta tazminatın tespiti olmak üzere birçok konuda size problem yaratabileceği gibi avukat ile takip durumunda hakkınız olana daha çabuk ulaşabilirsiniz.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza aşağıda bulunan buton aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz.
119 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page