top of page

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Güncelleme tarihi: 13 Tem 2023

Konut kira sözleşmesi kapsamında ev sahibinin ihtiyacı sebebi ile kiracıyı çıkarması mümkündür. Bu husus ev sahibi kendi oturmak istiyor olarak da bilinmektedir. Türk Borçlar Kanunu konut kira sözleşmesi hükümlerini düzenlemektedir. Bu kapsamda Türk Borçlar Kanunu madde 350 de ev sahibinin ihtiyacı sebebi ile kiracıyı tahliyesi konusunu hüküm altına almaktadır. Buna göre ev sahibinin gereksinimi nedeni ile kiracısını çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı için kiracının tahliyesini isteme hakkı vardır.


Ev sahibi kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarabilir mi?

Ev sahibi ben oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi? Türk Borçlar Kanunu madde 350 kapsamında kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Ancak bunun için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Öncelikle ev sahibi kiralanan eve kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu için ihtiyacı olmalıdır. Bu ihtiyaç gerçek ve inandırıcı bir gereksinim olmalıdır. Ayrıca belirli süreli sözleşmenin sonunda dava açarak sözleşmenin sona erdirilmesini istemelidir. Belirsiz sözleşmede ise fesih dönemine fesih bildirimine uyarak belirleyeceği tarihten itibaren bir ay içinde dava ile sözleşmenin sona erdirilmesini istemelidir.

Ancak ev sahibi haklı sebep olmadan üç yıl içerisinde evi başka kiracılara kiralayamaz. Ev sahibi, bu hükme aykırı hareket ederek evi başka kiracıya kiralarsa tazminat ödemekle yükümlüdür. Türk Borçlar Kanunu madde 355/3 uyarınca en az bir yıllık kira bedeli tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Böylelikle Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi sorusuna cevap vermiş olduk.


Ev sahibi oğlum oturacak diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Bu soru özellikle ülkemizde son zamanlarda kira ücretlerinin artması nedeni ile gündeme gelmektedir. Türk Borçlar Kanunu madde 350/1 kapsamında ev sahibinin kiracısını oğlunun oturması için çıkarma yetkisi vardır. Ancak bunun için ihtiyacın gerçek bir gereksinim olması gerekmektedir. Ayrıca ev sahibinin oğlunun ihtiyacı nedeni ile kiracıya tahliye davası açmalıdır. Tahliye davasını açma süresi Türk Borçlar Kanunu madde 350/1'e göre belirli süreli sözleşmelerde sözleşmenin sonundadır. Belirli süreli sözleşmelerde ise ev sahibi fesih dönemi ve fesih bildirim süresine uyarak belirleyeceği tarihten itibaren bir ay içinde tahliye davasını açmalıdır. Fakat ev sahibi haklı sebep olmadan oğlunun ihtiyacına tahsis ettiği evi üç yıl içerisinde başka kiracıya kiralayamaz. Ev sahibi bu şekilde evi başka bir kiracıya kiralarsa tazminat ödeyecektir. Bu durumda Ev sahibinin kiracıya ödeyeceği tazminat miktarı en az bir yıllık kira bedelidir.


Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir?

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması için çeşitli hukuki yetkileri bulunmaktadır. Bu yetkiler Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmesi hükümleri içerisinde yer almaktadır. Öncelikle kiracı bir yıl içerisinde iki kez kira ücretinin ödemezse ev sahibinin kiracıyı tahliye etmesi mümkündür. Bu durumda ev sahibinin icra dairesine başvurarak kiracıyı evden çıkarma hakkı vardır. Bir diğer tahliye imkanı ise ev sahibinin kendisinin ve yakınlarının ihtiyacı için kiracının tahliyesidir.

Başka bir tahliye imkanı ise kira sözleşmesi süresinin on yılı geçmiş olmasıdır. Kira sözleşmesi on yılı geçmişse ev sahibinin sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmaktadır. Bununla beraber bir başka tahliye imkanı ise, kiracının belirli bir tarihte evden çıkacağını taahhüt etmesidir. Bu durumda ev sahibinin kiracıyı belirlenen tarihte çıkarma yetkisi vardır. Ancak tahliye taahhüdü kira sözleşmesi tarihi ile aynı günde gerçekleşmemelidir. Tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden daha sonraki bir günde düzenlenmelidir. Böylece kiracı evi kiralamama baskısı altında tahliye taahhüdünde bulunmamış olacaktır. Tahliye taahhüdü aracılığı ile ev sahibi icra dairesine başvurmalı veya mahkemeye dava açmalıdır.

Ev sahibinin kiralananı yeniden inşası veya esaslı tadilatı nedeniyle de kiracıya evden çıkarma imkanı vardır. Ancak tadilat sırasında kiralananın kiracı tarafından kullanımı imkansız olmalıdır. Son olarak kiralananın yeni maliğin de kiracıyı kendisi veya yakınlarının ihtiyacı nedeniyle çıkarma yetkisi yer almaktadır. Yeni malik evi edindikten bir ay sonra kiracıya ihtarname göndermelidir. Bu ihtarnameden 6 ay sonra kiracı aleyhine tahliye davası açmalıdır. Tadilat ve yeni maliğin gereksinimi amacıyla da kiracının tahliyesi halinde de ev sahibi 3 yıl içerisinde kiralananı başka bir kiracıya kiralayamaz.


Ev sahibi kendim oturacağım deyip kiraya verirse ne olur?

Ev sahibinin kendi ihtiyacı sebebi ile kiracıyı evden çıkarma imkanı bulunmaktadır. Ancak Türk Borçlar Kanunu madde 355'e göre ev sahibi kiralananı üç yıl içerisinde başka bir kiracıya kiralayamaz. Ev sahibi evi başka bir kiracıya kiralaması durumunda kiracıya tazminat ödemek zorundadır. Bu tazminat tutarı ise son kira yılı için bir yıllık kira ücretinden az olmayacaktır. Böylece kanun koyucu tahliye hakkının kötüye kullanılmasını engellemeyi hedeflemektedir. Sonuç olarak mal sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi konusunu anlatmış olduk.


Kiracının tahliyesi ve Gayrimenkul Hukuku ile ilgili sorularınızı uzman gayrimenkul hukuku avukatı ile online avukat görüşmesinde sormak için aşağıdaki bölümden randevu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page