top of page

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin Hakları Nelerdir?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini fesheden kadın işçi, kıdem tazminatına hak kazanır. 


Kadın İşçi Evlendiği İçin İstifa Ederse Kıdeme Hak Kazanabilmesinin Şartları Nelerdir?

  • İşçiyle işveren arasında geçerli bir iş sözleşmesi olmalıdır. 

  • İşçi o iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmalıdır. 

  • İş akdi, kıdeme engel olmayacak nedenlerden evlilliğe bağlı olarak sona ermiş olmalıdır. 

  • İş akdi evlenmeden itibaren 1 yıl içinde evlenme nedeniyle sonlandırılmış olmalıdır.

Bu şartların oluşmasıyla evlenen kadın işçi çalışmış olduğu her bir yıl için giydirilmiş brüt ücret üzerinden aylıık maaşı tutarında kıdeme hak kazanır. 


Kadın İşçi Evlilik Sebebiyle Yapacağı İstifa Bildirimini ve Kıdem Talebini Hangi Usulde Yapmalıdır? 

İstifa bildirimi, ispat etmek koşuluyla sözlü veya yazılı yapılabilir fakat evlilik sebebiyle fesih bildirimi yaptığını ispat etmenin en güvenilir yolu bildirimin noter aracılığıyla yapılmasıdır. Söz konusu bildirim ekine evlilik tarihinizi belirten evlilik belgenizi de eklemeniz gerekir.


Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan İşçi Fesih Bildirimi Yaparken İhbar Süresine Uymalı mıdır?

Hayır, evlilik sebebiyle işten ayrılan işçi fesih bildirimi yaparken ihbar süresine uymak zorunda değildir. İşçinin ihbar süresine uymadığı gerekçesiyle ihbar tazminatı ödemesi gerekmez


Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kadın İşçi, Kıdem Tazminatı Dışındaki İşçilik Alacaklarına da Hak Kazanır mı?

Evet, evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın işçi, kıdem tazminatı dışındaki işçilik alacaklarına da hak kazanabilir. Örneğin fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram genel tatil ücretini de talep edebilir. 


Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan İşçi, İşsizlik Maaşından Faydalanabilir mi?

Hayır. Evlilik sebebiyle işten ayrılan işçi, işsizlik maaşından faydalanamaz. 


Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan İşçi, Ara Vermeden Başka Bir İşe Başlarsa Yine de Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı?

Evet. Yargıtay içtihatlarına göre; evlilik nedeniyle fesih hakkını kullanan kadın işçinin ara vermeden başka bir işyerinde işe başlaması hatta aynı gün kamuya atanmış olması dahi kendisine kıdem tazminatı ödenmesine engel değildir. 


İşveren, Evlilik Sebebiyle İş Akdini Fesheden ve Kıdem Tazminatı Talep Eden Kadın İşçiye Tazminat Ödemezse İşçi Ne Yapmalıdır?

İşçi, İş Kanunu gereği dava açmadan önce iş kanunu gereği arabuluculuk sürecini başlatmalıdır.  Arabuluculuk anlaşma tutanağı mahkeme hükmü niteliğindedir fakat eğer taraflar anlaşmazsa; işçi, çalıştığı yerde bulunan İş Mahkemesinde dava açılmalıdır. Davada iş akdinin evlenme nedeniyle süresinde feshedildiği delillerle ispat edilmelidir. Dava açma süresi 5 yıldır.

22 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page