top of page

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Hatası Vergi Cezasına Neden Olur mu?

Güncelleme tarihi: 31 Eki 2022

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU HATASI VERGİ CEZASINA NEDEN OLUR MU?

Bilindiği üzere Gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Ayrıca eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemlerin söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanacağı belirtilmiştir.


Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Nedir?

Bilindiği üzere Gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Ayrıca eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemlerin söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanacağı belirtilmiştir.

Tarife cetveli ile ilgili yetkili ve sorumlu kurum Ticaret Bakanlığı’dır. Özetle, gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) numarası gümrük vergi sistemi için oldukça önemlidir. Peki, bu sistem nasıl çalışmaktadır?


GTİP Numaralarının Sistematiği Nedir?

Türk Gümrük Tarife Cetveli, tarife mevzuatının temelini oluşturan eşyaya uygulanacak gümrük vergileri ve dış ticaret önlemlerinin belirleyicisi olan gümrük tarife istatistik pozisyonları, eşya tanımlarını içeren metindir. GTİP, ithalata ve ihracata konu olan/olabilecek malların belirli bir sistematik halinde sınıflandırılması için kullanılmaktadır.

Türk Gümrük Tarife Cetveli her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından karar olarak yayımlanır. 1 Ocak’ta yürürlüğe girer. Pozisyon numarasını, eşyanın tanımını, ölçü birimini ve vergi haddini içeren dört adet sütundan oluşur. Bu cetvelde 12 numaralı kod kullanılır. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8’inci rakamları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10’uncu rakamları farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

GTİP tespit talepleri Bakanlık tarafından karşılanmamakta; fakat 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Gümrük Genel Tebliği ve 07.11.2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği hükümleri gereği yetkili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgisi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


GTİP Numarası Ödenecek Vergiyi Etkiler Mi?

Ticari faaliyete konu mallar, GTİP numarası üzerinden sınıflandırılmakta olup bu sınıflandırmaya göre listede yer alan oranlar uyarınca vergi tahsilatı gerçekleştirilmektedir. Bu durumda GTİP numarası oldukça önemli olmakla birlikte, GTİP numarasının tespitinde vergi idaresi tarafından yapılan hatalar ya da GTİP numarasının tespitinde yapılan usul hataları haksız vergi ziyaı cezalarına neden olabilmektedir. Hukuki gerekçeye dayanmayan vergi ziyaı cezalarına karşı vergi mahkemelerinde dava açılabilir.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza linke tıklayarak sorunuzu sorabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page