top of page

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık, zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla yapılan bir eylemdir.

Hırsızlık suçu TCK 141. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 2. Fıkrasında ekonomik değer taşıyan her türlü şey, taşınır mal kabul edilmiştir.


Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Hırsızlık suçunun basit halinin işlenmesi durumunda verilecek ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Hırsızlık suçunun nitelikli halleri de TCK madde 142 ve 143. Maddelerinde düzenlenmiştir.


Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Hırsızlık suçunun nitelikli halleri, TCK 142. maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddenin 1. fıkrasında düzenlenen nitelikli haller şu şekildedir:

 • Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

 • Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

 • Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

 • Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi halleri nitelikli hallerdendir.


Söz konusu maddenin 2. fıkrasında düzenlenen nitelikli haller şu şekildedir:


 • Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak

 • Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

 • Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

 • Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,

 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

 • Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

 • büyük veya küçük baş hayvan hakkında,

 • Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, işlenmesi halleri nitelikli hallerdendir.


Nitelikli Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Nitelikli hırsızlık suçunun yukarıda sayılan nitelikli hallerinden biri şeklinde işlenmesi halinde verilecek ceza 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır.

Hırsızlık suçunun TCK’nın 142. maddesinin 2. fıkrasında daha fazla cezayı gerektiren farklı nitelikte İşlenmesi hâlinde verilecek ceza ise beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır.

Suçun elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle veya özel beceriyle işlenmesi hali, bedne veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenirse verilecek ceza 3’te 1’i oranında arttırılır.

TCK’nın 142. maddesinin 3. fıkrasına göre suçun sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırlır ve on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde verilecek ceza yarısından iki katına kadar arttırılır.


Hırsızlık Suçu Gece İşlenirse Ceza Artar mı?

Evet. Hırsızlık suçu gece vakti işlenirse verilecek ceza yarı oranında arttırılır.


Hırsızlık Suçunun Daha Az Cezayı Gerektiren Halleri Nelerdir?

TCK’nın 144. maddesine göre hırsızlık suçunun; paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde ya da bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.


Hırsızlık Suçunda Çalınan Malın Değeri Az İse Ne Ceza Verilir?

TCK’nın 145. maddesine göre Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.


Hırsızlık Suçunda Malın İade Edilmesi Durumunda Ne Ceza Verilir?


TCK’nın 146. maddesine göre hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz


Hırsızlık Suçu Bir Zorunluluk Sebebiyle İşlenirse Ceza Verilir mi?

Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Örneğin bir kişi ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığında ve acil tıbbi yardıma erişimi yoksa, bu durumda ilaç çalma eylemi "ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak" için işlendiği için kişiye ceza verilmez.
4 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page