top of page

İşsizlik Maaşı Nasıl Alırım?

Güncelleme tarihi: 15 Eyl 2023

Günümüzün en büyük sorunlarından biri işsizliktir. Her ne kadar yetersiz kalsa da işsiz kaldığınızda isizlik ödeneğindne faydalanma hkakınzı mevcuttur. İşsizlik ödeneği adı altında sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kalkdıkları dönem için belirli süre ve miktarrda ödeme yapılır.


İşsizlik Maaşı Alınabilmesi İçin Hangi Koşullar Gereklidir?

 • İşçi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olmalıdır.

 • İşçi, işten çıkmadan önce son 4 ay çalışmış olmalıdır.

 • İş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 20 ay süre ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekir.

 • İşçinin işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekir.

 • İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işlerin iş almaya hazır durumda olması gerekir.

Yani işsizlik ödeneği başvurusu ile iş arayan kaydı yapılır. Böylece İŞKUR tarafından sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanır.


İşsizlik Maaşı Başvurusu Vekaletname ile Yapılabilir mi?

Hayır. İşsizlik maaşı için şahsen başvuru zorunludur, vekaletnameyle başvuru yapılamaz.


İşsizlik Maaşına Hak Kazananlara Hangi Hizmetler Sunulur?

 • İşsizlik maaşı verilir

 • Genel sağlık sigortası primleri yapılır

 • Yeni bir iş bulma imkanı sağlanır

 • Meslek geliştirme, edindirme ve yerleştirme eğitimi verilir.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 20 ay sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işçilere 6 ay işsizlik maaşı ödenir.

30 ay siogrtalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işçilere ise 8 ay işsizlik maaşı ödenir.

36 ay sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işçilere ise 10 ay işsizlik maaşı ödenir.


İşsizlik Maaşı Miktarı Ne Kadardır?

İşsizlik maaşı, son 4 ay aldığınız maaş üzerinden hesaplanır.

Örneğin son 3 yıl kesintisiz çalışmış olup 2023 yılında son 4 ay asgari ücretle çalışan bir işçiye işsizlik maaşı net 5.234,88-TL olarak verilir.

Başka bir örnek vermek gerekirse son 4 aylık brüt maaşı 20.000-TL olan işçinin alacağı işsizlik maaşı net 7.939,28-TL’dir.


İşsizlik Maaşından Kesinti Yapılır mı?

Hayır, işsizlik maaşından kesinti yapılamaz. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi değildir.


İşsizlik Maaşı Haczedilebilir mi?

Hayır, işsizlik maaşı tek bir istisna dışında haczedilemez ve başkasına devredilemez. İşsizlik maaşı yalnızca nafaka borçları için haczedilebilir.


İşsizlik Ödeneği Hangi Tarihlerde ve Nasıl Ödenir?

İşsizlik maaşı, başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı her ayın 5’inde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödemeler, sigortalı işsizlerin kuruma bildirdikleri banka hesabı aracılığıyla ödenir. Hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesinde ise en yakın PTT bank aracılığıyla ödeme yapılır.


İşsizlik Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir?

 • İşçi, işsizlik maaşını almaktayken İŞKUR tarafından teklif edilen bir işi haklı nedene dayanmaksızın reddederse işsizlik maaşı kesilir.

 • İşçinin işsizlik maaşı aldığı dönemde sigortasız bir şekilde çalıştığı tespit edilirse işsizlik maaşı tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

 • İşçi, işsizlik maaşı aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik gerekçesiyle emeklilik aylığı alırsa emeklilik maaşı almaya başladığı tarihte işsizlik maaşı kesilir.

 • İŞKUR tarafından önerilen meslek gelişttirme, edinme ve yerleştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen işçinin işsizlik maaşı kesilir.

 • İşçi, haklı bir nedene dayanmaksızın işkur tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamaz ve istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde verilmezse işsizlik maaşı kesilir.

İşsizlik Maaşından Faydalanan Kişi, Sağlık Hizmetinden Nasıl Faydalanır?

İşsizlik maaşı alanlar, genel sağlık sigortası kapsamındadırlar. İşsizlik maaşı alanların genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası fonundan yatırılır. İşsizlik maaşı alanların bakmakla yükümlü oldukları kişiler de genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanır.


İşsizlik Maaşı Alırken İŞKUR’a Hangi Bildirimlerin Yapılması Gerekir?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde işçinin ikametgah adresi değişirse, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alırsa, yetkili sağlık kurulunca istirahatli kılınırsa, silah altına alınırsa, yurtdışına çıkarsa, herhangi bir işte çalışmaya başlar veya mahkeme kararıyla işe iade edilirse bu hallerde işçi, 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya ALO170’e durumu bildirmelidir.


İşçi, Söz Konusu Bildirimleri Süresinde Yapmaz Ve İşsizlik Maaşı Alırsa Ne Yaptırım Uygulanır?

İşsizlik maaşı alan işçi, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faiziyle birlikte ödemek zorunda kalır.Aşağıdaki bölümden işsizlik maaşı ve iş hukuku hukuku ile ilgili uzman iş hukuku avukatı ile online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
126 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Комментарии


bottom of page