top of page

İcra Dairelerindeki Satış Giderlerine İlişkin 2023 Tarifesi

Güncelleme tarihi: 10 Tem

Adalet Bakanlığı tarafından Satış Giderleri Tarifesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ) 08.03.2023 tarihli 3212 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu tebliğ uyarınca icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin 2023 yılı satış giderleri bedelleri belli oldu. • Satış Giderleri Ücret Tablosu

Taşınmaz Mallar İçin

11.600,00 TL Sicile Kayıtlı Motorlu Kara Araçları İçin

Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları: 5.800,00 TL Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Arazi Taşıtı: 6.260,00 TL Kamyon, Otobüs, Çekici (Tır): 7.900,00 TL İş Makineleri, Römork, Çekici+Römork: 8.980,00 TL Taşınır Mallar İçin

1.200,00 TL

 • Satış giderinin avans olarak ödenmesi

 • Satış talep edilmesi halinde yukarıdaki ücret tablosunda yer alan satışı istenen mahcuz mala ait satış giderlerinin peşin olarak yatırılması zorunludur. ( Tebliğ 3/1)

 • Satış işlemleri sırasında bu tarifede belirtilen ve peşin olarak yatırılan miktarın yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından miktarın tamamlanması için satış isteyene on beş günlük süre verilir. (Tebliğ 3/2)

 • Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri

 • Taşınmaz malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri olarak 11.600 TL ücret alınır. (Tebliğ 4/1)

 • Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir. (Tebliğ 4/2)

 • İcra dosyasından birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde, bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır. Diğer taşınmazlar için ise yukarıdaki ücret tablosunda belirtilen satış giderinin toplamından belirli miktarda indirim yapılmak suretiyle avans olarak depo edilmesine icra müdürü tarafından karar verilebilir. Bu indirim tabloda belirtilen gider avansının yarısından fazla olamaz.

 • Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri

 • Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır. (Tebliğ 5/1)

 • Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri; aracın muhafazası, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir. (Tebliğ 5/2)

 • Taşınır mallara ilişkin satış gideri

 • Taşınır malların satışının talep edilmesi halinde 1.200 TL ücret alınır. (Tebliğ 6/1)

 • Taşınır mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir. (Tebliğ 6/2)

 • Diğer mallara ilişkin satış gideri

 • Bu Tarifede satış gideri belirtilmeyen malların satışının talep edilmesi halinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde satış gideri tablosunda yer alan ücretler esas alınır. (Tebliğ 7/1)

 • Uygulanacak tarife

 • Satış giderinin belirlenmesine, satış talebinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır. Bu tarifenin satış giderinin eksik ödenmesinden dolayı icra müdürünün on beş günlük süre vermesi (Tebliğ 3/2) hükmü saklıdır. (Tebliğ 9/1)

İcra Dairelerindeki satış giderlerine ilişkin 2023 tarifesi konusu ve İcra Hukuku konuları ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.


Konu ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza yöneltmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşmesi yapabilirsiniz.409 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page