top of page

İdare Hukuku Davaları

Güncelleme tarihi: 31 Eki 2022

İdare hukuku davaları, idari işlem ve eylemler aleyhine açılacak davalardır. Bahse konu davalar, idare ve vergi mahkemelerinde görülmektedir. İdari Yargılama Usul Kanunu (İYUK) md.2 üç çeşit idari dava olduğunu belirtmektedir. Buna göre idari davalar iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalardır.


İptal Davası

İptal davası, idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat açısından hukuka aykırı olması nedeni ile açılan idari dava çeşididir. Bu dava türünü menfaatleri ihlal edilen kişiler açabilecektir. Kural olarak iptal davasını açma süresi, idari işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gündür.


Tam Yargı Davası

Tam yargı davası idari eylem ve işlem sebebi ile hakları doğrudan zarar gören kişilerin açacağı dava türüdür. Bu davayı açacak kişiler idare aleyhine maddi ve manevi tazminat talebinde bulunacaktır. Tam yargı davası iptal davası ile birlikte açılabileceği gibi iptal davasının kesinleştiği tebliğ edildikten 60 gün sonra da ayrı bir dava olarak da açılabilir.


İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar

İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, idarenin kamu hizmeti yürütmek amacıyla yaptığı idari sözleşmelerde ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgili davalardır. İdari sözleşmeler idare hukukunun konularından bir tanesidir. Ancak burada idari sözleşme kavramından idarenin kamu gücü kullanarak yaptığı sözleşmeleri anlamak gerekecektir.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza linke tıklayarak sorunuzu sorabilirsiniz.
6 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page