top of page

İMZASI SİZE AİT OLMAYAN SENEDE KARŞI İMZAYA İTİRAZ

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

Sizin aleyhinize altındaki imza veya cirosu size ait olmayan bir kambiyo senediyle aleyhinize bir takip başlatıldıysa başvurabileceğiniz yollar bulunmaktadır.

Senet, “bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt” ya da “dayanılan veya dayanılacak olan şey” anlamlarına gelmektedir. Kambiyo senetleri ise senedi elinde bulundurana alacak hakkı veren, belirli şekil şartlarına tabi kıymetli evraklardır. Kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Poliçe belirli bir kişi emrine, diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan bir senettir. Bono, borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen, gündelik hayatta yalnızca senet olarak da adlandırılan, belirli bir tarihte ödenecek para borcunu içeren kambiyo senedidir. Çek ise, bir bankaya hitaben yazılmış, havale amaçlı ödeme emri niteliğinde olan bir kıymetli evraktır.

Bu kambiyo senetlerinden birini elinde bulunduran alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi üzerine kambiyo senetlerine özgü takip yoluna başvurarak borcunu tahsil etme yoluna gitmektedir. Sizin aleyhinize altındaki imza veya cirosu size ait olmayan bir kambiyo senediyle aleyhinize bir takip başlatıldıysa başvurabileceğiniz yollar bulunmaktadır.


İmzaya itiraz

Kambiyo senedine ilişkin olarak başlatılan takip sonrası ödeme emri tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren icra mahkemesine imzanın tarafınıza ait olmadığıyla ilgili itirazda bulunulması gerekmektedir.

Bu itirazda imzaya itiraz edildiğinin açıkça belirtilmesi çok önemlidir.

İmzaya itiraz edilmesinin ardından mahkeme itiraz dilekçesini ve eklerini inceler ve borçlunun itirazında haklı olduğuna dair kuvvetli bir intiba edinirse; icra takibini teminatsız olarak itiraza dair karar verilinceye kadar durdurur. Bahsedildiği şekilde kuvvetli bir intiba edinmemesi halinde de talep edilmesi üzerine gerekli teminatın dava sonuna kadar yatırılması şartıyla icra takibi durdurulabilecektir.

Yargılamaya geçilmesinin ardından mahkemece, imzaya itiraz eden kişiden imza örnekleri alınmaktadır. İmza örneklerinin alınmasından sonra imzaya itiraz eden kişinin başkaca emsal alınabilecek imzalarının bulunduğu kurumlardan imza örnekleri talep edilmekte ve mahkemede alınan imza örnekleri ile başkaca kurumlardan gelen imza örnekleri, senetteki imza ile mukayese edilebilmesi amacıyla bilirkişiye gönderilmektedir.

Bilirkişi incelemesi neticesinde de mahkemece karar verilecektir.


Takibin iptali

Mahkemece, yukarıda anlatılan aşamalardan sonra itiraz eden haklı bulunursa öncelikle aleyhinize başlatılan takibinin iptali hakkında karar verilecektir. Hakkınızda başlatılan icra takibi iptal edildiğinden artık takibe mahsus haciz, satış vb işlemler aleyhinize yürütülemeyecektir.


%20 Kötüniyet Tazminatı

Takibin iptali ile beraber mahkeme, alacaklının kötüniyetli hareket ettiğine ikna olursa; altındaki imza ya da ciro size ait olmayan kambiyo senediyle hakkınızda takip başlattığı için alacaklının tarafınıza %20 kötüniyet tazminatı ödemesine hükmedecektir.


Sonuç

Aleyhinizde bu şekilde bir takip başlatılması halinde; kambiyo senetlerine ilişkin takiplerde itiraz süresi 5 gün olduğundan dolayı, bir an önce uzman avukatlarımızla iletişime geçmenizi önermekteyiz. Avukatlarımızın sizden istediği bilgi ve belgeleri iletmenizin ardından avukatlarımız tarafından imzaya itiraz edilerek yasal süreç başlatılacaktır. Yapılacak yargılama sonucunda aleyhinize başlatılan takibi iptal ettirilecek ve lehinize %20 kötüniyet tazminatına hükmedilecektir.


İcra Hukuku hakkında "Takipten sonra vefakat Ödeme Emri Tebliğinden Önce Ödeme Yapılması" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve İcra Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!


bottom of page