top of page

İşçi İşveren İlişkisinde Önemli Hususlar Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 12 Tem 2023

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen yasalardan biridir. İş hukuku kapsamında, işçilerin haklarını korumak için birçok hüküm bulunmaktadır. Ancak, işverenlerin de haklarını korumak için bazı hükümler mevcuttur. İş hukukunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususları şu şekilde açıklayabiliriz:


  1. İş sözleşmesinin hazırlanması: İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen en önemli belgedir. İş sözleşmesinin hazırlanması sırasında, işçinin haklarına ve işverenin yasal haklarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, iş sözleşmesinde belirtilen maddelerin açık ve net bir şekilde ifade edilmesi de önemlidir.

  2. İşçi hakları: İşçilerin hakları, iş hukukunun en önemli konularından biridir. İşçilerin ücret, izin, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. haklarının korunması gerekmektedir. İşveren, işçinin haklarına saygı göstermeli ve bu hakları ihlal etmemelidir.

  3. İş sağlığı ve güvenliği: İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerine uygun hareket etmelidir. İşçilerin sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması, işverenin sorumluluğundadır. İşveren, işçilerin işyerindeki güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

  4. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar: İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için yasal yollar mevcuttur. İş hukukunda, işçilerin ve işverenlerin haklarını korumak için birçok hüküm bulunmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle diyalog yoluyla çözüm aranmalıdır. Ancak, diyalog yoluyla çözüme ulaşılamayan uyuşmazlıklar için dava açmak da mümkündür.

  5. İş kanunlarına uygun hareket etmek: İşveren, iş kanunlarına uygun hareket etmelidir. İş kanunları, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yasalardır.


İşçilik Alacakları Nedir?

İşçilik alacakları, işçilerin işverenden talep edebilecekleri haklardır. Bu haklar, işverenin işçinin çalışma süresine ve işine karşılık ödemesi gereken ücret, fazla çalışma ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, resmî tatil ücreti, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremezlik durumunda ödenmesi gereken ücretler gibi unsurları içerir.


İşçilik alacakları, Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu gibi yasal mevzuatlar tarafından düzenlenmektedir. İşverenin işçinin çalışma süresine ve işine karşılık ödemesi gereken ücret, çalışma sözleşmesinde belirtilen şartlar doğrultusunda hesaplanır ve ödenir. İşçinin işten ayrılması durumunda ise kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi haklar söz konusu olur.


İşçilik Alacaklarının Tahsilatı

işçinin işverene karşı açacağı bir dava veya icra takibi yoluyla gerçekleştirilir. İşçi, alacaklarını tahsil edebilmek için öncelikle işverene yazılı bir ihtar çekmelidir. İhtarın ardından işveren ödemeyi yapmazsa, işçi haklarını mahkeme yoluyla talep edebilir. İş mahkemelerinde açılan davalarda işçilik alacaklarının tahsili için bir takım deliller sunulması gerekmektedir. İşverenin ödeme yapmadığı durumlarda, icra takibi yoluyla da işçilik alacaklarının tahsilatı mümkündür.


İşçilik alacaklarına ilişkin olarak hak kayıplarının yaşanmaması için iş sözleşmelerinin doğru bir şekilde düzenlenmesi ve tarafların hak ve sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Ayrıca işverenlerin, işçilik alacaklarının ödenmesi konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri, işçilerin de haklarını bilmeleri ve gerekli takibatları yapmaları gerekmektedir.


Sonuç olarak, Türkiye'de işçilik alacakları, yasal mevzuatlar tarafından düzenlenen haklardır ve işçinin çalışma süresine ve işine karşılık ödemesi gereken ücret, tazminatlar gibi unsurları içerir. İşçilik alacaklarının tahsili için işçilerin doğru bir şekilde iş sözleşmeleri yapmaları ve gerekli takibatları yapmaları önemlidir. İşverenlerin ise yasal yükümlülüklere uymaları önem arz etmektedir.


Haklı ve Haksız Fesih Nedir?

İş sözleşmesinin tarafları olan işveren ve işçi, sözleşmenin feshi konusunda belirli yasal haklara sahiptirler. İşverenin iş sözleşmesini feshetmesine fesih denir. Fesih işleminin doğru şekilde yapılması oldukça önemlidir çünkü yanlış fesih işlemleri, işçiye zarar verebilir ve işveren açısından ciddi yaptırımlarla sonuçlanabilir.


Haklı Fesih Nedir?

Haklı fesih, işverenin veya işçinin, karşı tarafa tarafından yerine getirilmesi beklenen iş sözleşmesi şartlarına uymadığı ya da sözleşmede belirtilen hükümlere aykırı davrandığı durumlarda sözleşmenin feshi işlemidir. Bu durumda fesih işlemi, tarafın sözleşme şartlarına uymadığını ispatlayabilmesi durumunda geçerli olur. Örneğin, işçinin işyerinde disiplinsiz davranışlarda bulunması veya işverenin çalışanlara yeterli ücreti ödememesi haklı fesih nedenleri arasında sayılabilir.


Haksız Fesih Nedir?

Haksız fesih ise, işverenin ya da işçinin, karşı tarafın sözleşme şartlarına uymasına rağmen sözleşmeyi feshetmesidir. İşverenin haksız fesih nedenleri arasında, işçinin sendika üyesi olması, gebelik durumu, işçinin iş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi gibi durumlar sayılabilir. İşçinin haksız fesih nedenleri arasında ise, işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi, çalışma saatleri gibi nedenler sayılabilir.


Haklı ve haksız fesih durumlarında işveren veya işçi, hukuki yollara başvurarak haklarını arayabilirler. Bu yollar, genellikle iş mahkemelerinde açılan davalar ve arabuluculuk sürecidir. İşçi veya işveren, fesih işlemini yaparken yasal hak ve yükümlülükleri göz önünde bulundurmalıdır. Aksi takdirde, yanlış fesih işlemleri ciddi hukuki ve maddi sonuçlar doğurabilir.


İşçi İşveren İlişkisi ve İş Hukuku ile ilgili sorularınızı uzman iş hukuku avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page