top of page

İSİM (AD-SOYAD) DEĞİŞTİRME DAVASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Güncelleme tarihi: 31 Eki 2022

İSİM (AD-SOYAD) DEĞİŞTİRME DAVASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İsim değiştirme Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre haklı bir sebebin bulunması halinde isim değişikliği yapılabilir.

- Babam annesinin ismini koymuş bana. Babaannemi seviyorum ama bu isim çok eski bir isim. Hem hiç beni yansıtmıyor ki…

- İsmim eski bilinen bir suçlunun ismiyle aynı. İşyeri açmak istiyorum ama ya insanlar ismimi öğrenince işyerime gelmek istemezlerse??

- İsmim genelde kızlara konulan bir isim. Telefonda ilk kez arayan insanlar bana hanım diye hitap ediyor. Maillerde hitap şekilleri de öyle. Erkek olduğumu izah etmekten utanıyorum. Üstelik dalga konusu da oluyorum. Keşke bundan kurtulmanın bir yolu olsa…

- Telefonda ismimi kodlamaktan, yeni tanıştığım insanlara en az 3 kez ismimi söylemekten sıkıldım. Neden daha kısa ve anlaşılır bir ismim yok ki ??

Üzülmenize gerek yok. Tüm bu sıkıntılarınızdan isim değişikliği yaparak kurtulabilirsiniz. Üstelik bu oldukça basit bir dava sürecidir.

İsim değiştirme Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre haklı bir sebebin bulunması halinde isim değişikliği yapılabilir. İsim geniş anlamda yorumlanacak şekilde hem adı hem de soyadı kapsamaktadır. Yani kişiler, kanunun aradığı haklı sebeplerin bulunması halinde isim değişikliği davası açarak isimlerini değiştirebilecekleri gibi soy isimlerini de değiştirebilirler. İsim değişikliği davasının, isim değiştirmek isteyen kişinin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekmektedir. Bu dava herhangi bir hak düşürücü süreye bağlı olmayıp kişiler tarafından istenildiği zaman açılabilecektir.

DAVA AÇMADAN İSMİMİ SOYİSMİMİ DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Dava açmadan isim/soyisim değiştirebilmek mümkün değildir. Yalnızca 2017 yılında yürürlüğe giren 7036 sayılı Kanun ile geçici bir süre için bazı özel durumlarda mahkemeye gidilmeden Nüfus Müdürlüğüne bir dilekçe vermek sureti ile isim düzeltme işlemi yapılabilmesine imkân tanınmıştır.

Bu uygulama yalnızca Soyadı Kanunu’na aykırı isimler ile isimde yer alan maddi hatalar ve imla hataları gibi durumlar için geçerlidir. Nüfus Müdürlüğüne başvuru süresi ilgili Kanunda 2 yıl ile sınırlandırılmıştır. İsim değişikliği nedeninizin bu kanun kapsamında kalıp kalmadığı ve başvuru için tanınmış sürenin geçip geçmediği noktasında makale sonunda bulunan soru sor bölümünden uzman avukatımızla değerlendirme yapabilirsiniz. Özetle bir defaya mahsus olarak tanınan bu düzenleme dışında tüm isim değişikliği talepleri için mahkemeye başvurulması zorunludur.


İSİM DEĞİŞTİRMEK İÇİN HAKLI SEBEPLER NELERDİR?

İsim değiştirebilmek için kanunun aradığı tek şart, haklı bir sebebin bulunmasıdır. Yani ismini veya soy ismini değiştirmek isteyen kişinin bu değişiklik için haklı bir sebebi bulunması gerekmektedir. Peki haklı sebepler nelerdir? Kanunda belirtilen haklı sebep şartı oldukça geniş yorumlanmakta olup her somut olay özelinde belirtilen sebebin haklı olup olmadığı hâkim tarafından değerlendirilmektedir. Yargıtay uygulaması ve bilimsel görüşler ile ortaya çıkan haklı sebepler aşağıda sıralanmaktadır.

  • Kişinin çevresinde farklı bir isim ile çağırılıp bilinmesi,

  • Şahsın isminin örf, adet ve teamüllere aykırı olması,

  • İsmin başkalarınca alay konusu olması, çirkin veya kişiyi zora sokacak nitelikte olması

  • Kişinin isminin karakterine uygun düşmediğini düşünmesi,

  • Kişinin dini görüşüyle bağdaşmayan bir isme sahip olması,

  • İsmin kötü bilinen bir kişiyi veya olayı çağrıştırması,

  • İsmin telaffuzunun zor olması,

  • İsmin hem kadın hem de erkeklerde kullanılmasından dolayı ile cinsiyet karışıklığı yaşanması,

  • Kişinin soyadının ya da adının ticari faaliyetini etkileyecek nitelikte olması

  • Ailevi nedenler

Bu sebepler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp çoğaltılabilecektir. İsim değiştirmeyi isteme nedeninizin kanunun aradığı haklı sebep şartını sağlayıp sağlamadığını makale sonundaki soru sor bölümünden uzman avukatımıza sorarak öğrenebilirsiniz.


İSİM DEĞİŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN DELİLLER ve İSPAT

İsim değişikliği davasında haklı sebep her türlü belge ile ispatlanabilir. Haklı sebebin nasıl ispatlanacağı haklı sebebin niteliğine göre değişiklik gösterebilecektir. Bazı haklı sebepler birtakım belgeler ile ispat edilebilirken bazı belgeler tanık ile ispat edilebilir türdendir.

Bazı haklı sebeplerin ise tanık veya belge ile ispatına dahi gerek yoktur. Örneğin kişinin isminin gülünç olduğunun ya da ahlaka aykırı olduğunun oldukça açık olduğu durumlarda ispata gerek kalmayabilir. Haklı sebebin hangi şekilde ispatlanması gerektiği noktasında uzman bir avukat yardımı faydalı olacaktır. Zira haklı sebebin varlığı elverişli deliller ile ispat edilemediği durumda isim değişikliği talebi Mahkemece reddedilmektedir.


İSİM SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR?

İsmini veya soy isimi değiştirmek isteyen kişinin öncelikle usulüne uygun olarak hazırlanmış bir dilekçe ile kanuna göre yetkili ve görevli Mahkemeye başvurması gerekmektedir. Dilekçede mutlaka isim değişikliği nedeninin ve bu nedenin haklı bir neden olduğunun ayrıntısı ile izah edilmesi gerekmektedir. İsim değişikliği isteminin haklı bir nedene dayandığına dair deliller de Mahkemeye sunulmalıdır.

Mahkeme kişinin talebini ve delillerini değerlendirerek isim değişikliği talebinin haklı bir nedene dayandığını değerlendirirse isim değişikliğine karar verecektir. İsim değişikliği davasının kabul edilmesi halinde bu değişiklik Mahkeme tarafından Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilir ve gazetede ilan edilir. İlgili nüfus müdürlüğü tarafından nüfus kayıtlarında gerekli düzeltme yapılarak kişinin ismi değiştirilmiş olur.


İSİM SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASININ MASRAFLARI NE KADAR?

İsim değişikliği davası için dava başvuru harcı (2020 yılı için 54,40 TL) ve gider avansı alınmaktadır. Gider avansının miktarı taraf sayısına, tanık sayısına, toplanacak delillere göre değişiklik gösterecek olduğundan ne kadar alınacağı konusunda net bir bilgi vermek mümkün olmasa da genellikle 2020 yılı itibariyle 200-250 lira civarında bir rakam çıkmaktadır. Son olarak isim değişikliği gazetede ilan edileceğinden gazete ilan ücreti de bu davanın masrafları arasında yer almaktadır.


İSİM SOYİSİM DEĞİŞTİRME KARARINA İTİRAZ

Medeni Kanun’un 27. Maddesinde isim ve soy isim değişikliği kararına karşı itiraz yolu düzenlenmiştir. Buna göre adın değiştirilmesinden zarar gören kişi, isim değişikliğini öğrendiği günden itibaren 1 yıl içinde dava açarak bu değişiklik kararının kaldırılmasını isteyebilir. İsim değişikliğinden zarar gördüğünü iddia eden kişinin bu zararını ispatlaması gerekmektedir. Eğer siz de böyle bir itirazda bulunmak isterseniz soru sor bölümünden uzman avukatımızla iletişime geçebilirsiniz.


İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NE KADAR SÜRER, AVUKATSIZ DAVA AÇILABİLİR Mİ?

İsim değiştirme davasının ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda net bir süre vermek uygun olmayacaktır. Zira davanın süresi birçok değişkene bağlıdır. Örneğin; dosyanızda tanık dinlenip dinlenmeyeceği, kaç tanık dinleneceği, mahkemenin yoğunluğuna göre duruşma gününü ne kadar süre sonrasına tayin edeceği gibi. Ancak ortalama olarak isim değişikliği davalarında 3-4 ay içerisinde sonuç alınabildiği görülmektedir.

İsim değişikliği davası açmak için avukat tutmak bir zorunluluk değildir. Ancak bu davanın yanlış açılması veya ispat yönteminin yanlış seçilerek ispat şartının yerine getirilememesi halinde dava reddedilebilecek ve ismini değiştirmek isteyen kişinin ciddi hak kaybına yol açabilecektir. Bu nedenle isim değişikliği davasının bu konuda uzman bir avukat aracılığıyla açılması ve takip edilmesi faydalı olacaktır.

Ayrıca bu davanın en önemli unsuru haklı sebebin varlığı ve bunun ispatıdır. Haklı sebepler net bir biçimde belirli olmadığından, değişiklik nedeninizin haklı bir neden olup olmadığının belirlenmesi önem taşımaktadır. Haklı nedenin ispatlanma yönteminin seçilmesi ve bu delillerin sağlanması noktasında da avukat yardımı oldukça önemlidir. Siz de isminizi veya soy isminizi değiştirmek konusunda hukuki desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, aşağıdaki soru sor butonundan uzman avukatımıza ulaşabilirsiniz.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza linke tıklayarak sorunuzu sorabilirsiniz.6 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page