top of page

İŞVEREN OLARAK YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINDA BİLMEM GEREKENLER NELERDİR?

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

İŞVEREN OLARAK YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINDA BİLMEM GEREKENLER NELERDİR?

Yıllık ücretli izin, bir işyerinde, işe başlanan günden itibaren en az 1 yıl çalışan işçilere tanınan ve anayasa tarafından desteklenen bir dinlenme hakkıdır. Anayasa’da ve İş Kanunu’nda açık bir şekilde düzenlenen bu hakkın, işveren tarafından işçiye verilmesi bir zorunluluktur. İşveren olarak yıllık izin hakkında bilmeniz gereken birkaç husus mevcuttur.


İşçilerinizin yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olmaları durumunda istekte bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından yol süreleri için toplam 4 güne kadar ücretsiz izin verme mecburiyetiniz vardır.


İşveren olarak yine işçilerinizin yıllık ücretli izin kayıt belgelerini tutma yükümlülüğünüz de vardır. Aynı zamanda işçinize yıl içerisinde vermiş olduğunuz harici ücretsiz izinler, dinlenme/hastalık izinleri ve Ulusal bayram ve tatil günleri ile hafta tatil günleri yıllık izne mahsup edemezsiniz.


Ayrıca bir işçiniz yıllık ücretli izin hakkını kullandı ise buna ilişkin ücretin işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemeniz de gerekmektedir.


İş Kanunu’nun 59. maddesinin 2. fıkrası gereği işçinin iş sözleşmesinin tarafınızca feshedilmesi halinde yine kanunun 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin sürelerinden mahsup edilemez. İş akdininin süreli fesih yolu ile sonlandırılması durumunda iş akdini sonlandıran tarafın işveren olması halinde işveren işçiye rızası bulunmaksızın yıllık izin kullandıramayacaktır. Fakat bu süreli feshi yapan işçi ise, işçi hak edip kullanmamış olduğu yıllık ücretli iznini bildirim süresi içinde kullanma talebinde bulunabilecektir.


İşyerinizde çalışan işçi sayısı yüzden fazla ise Yıllık İzin Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereğince yıllık izin kurulunuzun olması şarttır. İzin kurulu 3 üyeden oluşmalıdır. Bu üyelerden biri işveren veya temsilcisini temsil ederken ikisi ise işçileri temsil eden üyelerdir. İletilen izin isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin onayına sunmak kurulun görevidir.


Asıl işveren iseniz ve size tabii çalışan alt işvereniniz mevcutsa bu halde alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek durumundasınız. Aksi bir durum halinde sorumluluğunuz doğacaktır. Alt işverenseniz de izin kayıt belgesini tutmak ve bir örneğini asıl işverene vermek yükümlülüğünüz mevcuttur.


İşçilerime Yıllık İzin Hakkını Kullandırmazsam Sorumluluğum Doğar Mı?

Yıllık izin yukarıda da belirttiğimiz üzere anayasal bir haktır ve işçiye bu hakkının kullandırılmaması halinde işveren olarak birçok yaptırımla karşılaşmanız muhtemeldir. Bu yaptırımlardan biri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayet edilmeniz halinde aleyhinize uygulanacak para cezasıdır. Bunun dışında işçinin talebi olmasına karşın yıllık izin hakkını kullandırmadıysanız bu halde işçinin haklı nedenle iş akdini feshetme hakkı doğacaktır. Bu halde işçi şartlar oluşmuşsa iş hukukundan kaynaklı tazminatlarını da sizden talep edebilecektir.

Yıllık izin konusunda yaşadığınız herhangi bir sorun mevcutsa derhal alanında uzman bir avukatla irtibata geçmeniz gerekmekte olup yukarıdaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza aşağıda bulunan buton aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz.
9 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Комментарии


bottom of page