top of page

KAMUDAN İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA GÖREVİNE İADE EDİLEN YÖNETİCİLER ESKİ UNVANLARINA KAVUŞABİLECEK

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

Göreve iade ile ilgili düzenlenen kanun maddesine göre göreve iadesine karar verilen kamu görevlisinin ihraç edilmeden önceki unvan ve pozisyonuna aynen atanacağı ve ihraç edilmesi ile göreve tekrar başladığı süre içerisinde mahrum kaldığı tüm alacakların kendisine ödeneceği belirtilmiştir. Ancak bu hükme bir istisna getirilmiş ve ihraç edildiğinde müdür yardımcısı, müdür veya dengi pozisyonlarda bulunan kamu görevlilerin iadesinde; yönetici pozisyonuna terfi etmeden önceki son unvan ve pozisyonlarının dikkate alınacağı düzenlenmişti. Bu durum aklanmasına ve göreve iade kararı almasına rağmen müdür ve müdür yardımcılarının hak kaybına uğramasına yol açmış ve mağduriyet yaratmıştı. Bu mağduriyeti yaşayan bazı yöneticiler unvanlarının düşürülmesi sonrası, atama kararlarına karşı dava açmış ancak mevzubahis istisna hükmü uyarınca talepleri reddedilmişti. Ne var ki bu istisna hükmü Anayasa Mahkemesinin 24.12.2019 tarihli kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve göreve iade edilen müdür yardımcılarının, müdürlerin, yöneticilerin ihraç olmadan önceki unvan ve pozisyonlarına atanmalarının önü açılmıştır. Peki göreve iade kararı sonrası; yöneticiliğe terfi etmelerinden önceki son pozisyonlarına atanan kamu görevlilerinin, ihraç edilmeden hemen önceki yöneticilik pozisyonlarına tekrar atanmalarının ve bu süreçte mahrum kalacakları gelirlerin iadesi nasıl mümkün olacaktır?


Atama kararı son 60 gün içerisinde verilmesi halinde

Görevine iade edilmesine rağmen, ihraç edilmeden önceki yöneticilik pozisyonundan başka pozisyona atanan kamu görevlilerinin, bahsedilen bu kararı son 60 içerisinde tebliğ almış olması halinde bu atama kararına karşı doğrudan idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecektir. Yapılan yargılama sonucunda göreve iade edilen yönetici kamu görevlisi ihraç edilmeden önceki yöneticilik pozisyonuna kavuşabilecektir. Yöneticilik pozisyonuna tekrardan atama yapılmasının yanı sıra; göreve iade sonrası yöneticilikten önceki pozisyonuna yapılan atama tarihi ile mahkeme kararı sonrası tekrardan yöneticilik pozisyonuna atanması arasında geçen süreye ilişkin olarak mahrum kaldığı tüm haklarının ve gelirlerinin de iadesini almak da mümkün olacaktır. Eğer siz böyle bir olayla karşı karşıya kaldıysanız en kısa sürede uzman avukatlarımızla iletişime geçerek bahsedilen iptal davasını açabilir ve ihraç edilmeden önceki pozisyonunuza atanabilirsiniz.


Atama kararına karşı açılan davanın reddedilmiş olması halinde

İlk paragrafta bahsettiğimiz üzere istisna hükmünün iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı Aralık 2019 tarihinde verilmiştir. Bu karar verilmeden önce göreve iadesi yöneticilik pozisyonuna değil de yöneticiliğe terfi etmeden önceki pozisyonlarına yapılan kamu görevlileri bu atama kararlarına karşı dava açmış olabilirler. Anayasa Mahkemesi kararından önce açılan idari davalarda kamu görevlilerinin talepleri reddedilmiş ve yapılan atamalar hukuka uygun bulunmuştu. Bu halde hali hazırda dava açmış ve talepleri reddedilmiş kamu görevlileri eski unvanlarına kavuşmak için ne yapabilirler?

Atama kararı, eski açılan dava ile hukuka uygun bulunduğundan ve mevzubahis atama kararının üzerinden 60 gün geçtiğinden aynı atama kararı ile ilgili iptal davası açmak mümkün değildir. Ortada başkaca iptali istenecek bir idari işlem de bulunmadığından bu halde öncelikle idareye; kamu görevlisi tarafından eski yöneticilik pozisyonuna atamasının yapılmasını talepli bir başvuru yapılmalı ve idare, işlem yapmaya zorlanmalıdır. Yüksek ihtimalle reddedilecek bu başvuru sonrası ortada iptali istenecek bir idari işlem doğmuş olacağından, artık idare mahkemesine dava açma fırsatı doğmuş olacaktır. Bu davada da göreve iade sonrası yapılan ilk atamanın Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunan kanun hükmü ile verildiği, bu hükmün iptal edildiği ve artık ihraç edildikten sonra görevine iade edilen yöneticilerin, ihraç edilmeden önceki unvanlarına atanmalarının mümkün olduğu belirtilerek davayı kazanmak mümkün olacaktır. Dava sonucunda yöneticilik pozisyonuna tekrardan atama yapılmasının yanı sıra; göreve iade sonrası yöneticilikten önceki pozisyonuna yapılan atama tarihi ile mahkeme kararı sonrası tekrardan yöneticilik pozisyonuna atanması arasında geçen süreye ilişkin olarak mahrum kaldığı tüm haklarının ve gelirlerinin de iadesini almak da mümkün olacaktır. Eğer siz böyle bir olayla karşı karşıya kaldıysanız en kısa sürede uzman avukatlarımızla iletişime geçerek bahsedilen iptal davasını açabilir ve ihraç edilmeden önceki pozisyonunuza atanabilirsiniz.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza aşağıda bulunan buton aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz.
6 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page