top of page

Karayolu Taşımacılık Sigortası Nedir?

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2023

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının amacı poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların seyahat süresince herhangi bir kaza durumunda uğrayacağı bedeni zararları gidermektir. Poliçenin kapsamına yolculuk esnasında aracın duraklamaları da dahil olmak üzere başlangıç noktasından varış noktasına kadar geçen tüm süreç dahildir. Tabi ki yine zararın poliçe limitleri dahilinde zararların karşılanması ilkesi taşımacılık sigortasında da geçerlidir.


Taşımacılık Sigortasının Kapsamı Nedir?

Burada öncelikle kazadan ne anlamamız gerektiği önem arz etmektedir. Kaza, Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı, ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanmış olayı veya duraklamalar da dâhil olmak üzere 4925 sayılı Kanuna göre taşımacının sorumluluğunu doğuran ve zarara neden olan olay anlamına gelmektedir.


10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen taşımacılık sigortasının kapsamına, karayolu üzerinde herhangi bir şekilde kazaya karışan araç içerisindeki yolcuların sadece bedenen uğramış oldukları maddi zararları dahildir.


Kazanın ölümle sonuçlanması halinde ölenin yakınlarınca “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”, yaralanma durumunda “Tedavi Giderleri” ve sürekli sakatlık olması halinde “Sakatlanma Tazminatı” Taşımacılık Sigortası kapsamında poliçe limitleri dahilinde karşılanmaktadır.


Yolculuk Yaptığım Otobüs Kaza Yaptığında En Fazla Ne Kadar Tazminat Alabilirim?

Tazminatların üst sınırı, sigorta poliçesinde serbest bırakılmış olması hali hariç, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından saptanır ve Resmi Gazete' de yayımlanan tarifede belirlenir. Motorlu araç işletmeleri için 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları; kişi başı 450.000,00TL ve kaza başına 2.250.000,00TL (01.01.2023 tarihinden itibaren kişi başı 540.000,00 TL ve kaza başına 2.700.000,00 TL) olarak belirlenmiştir.

Taşıma sigortası teminatı, kaza tarihinden itibaren iki sene içinde; kaza ölümle sonuçlanırsa ölenin yardımından mahrum kalanlarca destekten yoksun kalma tazminatını kapsar. Ayrıca kaza geçici veya daimi surette sakatlanma ile sonuçlanırsa tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını da kapsamaktadır. Yine her türlü yaralanma durumunda yolcuların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderlerini karşılamaktadır. Bu süre, kazanın ceza yargılamasını gerektirdiği hallerde değişim gösterebilmektedir.

Taşımacı, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak yolcu, taşımacının bu amaçla koyduğu kurallara uymalıdır. Aksi halde taşımacının sorumluluğu ortadan kalkabilmektedir. Ayrıca kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat eden taşımacının yine sorumluluğu doğmayacaktır.


Taşımacılık sigortasıyla ilgili uzman yardımı almak için ve ayrıca Sigorta Hukuku hakkında farklı konularda içerikleri incelemek ve Sigorta Hukuku Avukatı ile online görüşme yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
6 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page