top of page

KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKİN CEZA DAVASI İLE TAHSİLİ

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

Çeki düzenleyen gerçek kişi veyahut tüzel kişinin yetkilisi hakkında “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçunu işlediği ile ilgili İcra Ceza Mahkemelerine şikayette bulunarak alacağın tahsili sağlanabilir.


Ülkemizin içerisinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle ticari hayatta çok fazla kullanılan çeklerin; tahsil için bankaya ibraz edildiğinde, karşılığının olmadığı çok sık görülebilmektedir. Çekin karşılıksız kalması halinde alacaklılar tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip konusu edilmektedir ancak yine borçlunun bir mal varlığının bulunmaması veya mallarını alacaklıdan kaçırması nedeniyle çek bedelinin tahsil edilememesi çok sık rastlanan bir durumdur. Peki bu halde elinizdeki çek karşılıksız çıkarsa, alacağınızı tahsil etmek için ne yapabilirsiniz? Bu durumda da çeki düzenleyen gerçek kişi veyahut tüzel kişinin yetkilisi hakkında “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçunu işlediği ile ilgili İcra Ceza Mahkemelerine şikayette bulunarak alacağın tahsili sağlanabilir.


Çekin Süresi İçinde Bankaya İbraz Edilmiş Olması Gerekir

Karşılıksız çek düzenleyen borçlu aleyhine bu davayı açabilmek için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bunlardan ilki, elinizde bulunan çeki süresi içerisinde bankaya ibraz etmiş olmanızdır. İbraz süresi ise düzenlendiği yerde ödenecekse on gün, düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay, ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç aydır. Süresi içerisinde ibraz edilen çekin eğer karşılığı yoksa çekin arkasına “karşılıksızdır” şerhi işlenecektir. Bu şerhin bulunması, borçlu aleyhine dava açabilmek için zorunludur.


Süresi İçerisinde İcra Ceza Mahkemelerine Şikayette Bulunulması Gerekir

Davaya açabilmemiz ve olumlu sonuç alabilmemiz için gerçekleşmesi bir diğer şart ise; çekin karşılıksız kalmasından itibaren üç ay içerisinde bu davayı açmış olmamızdır. Eğer bu süre kaçırılırsa açtığımız dava reddedilecek ve alacağımızı tahsil imkanımız kalmayacaktır.


Dava İle Alacak Nasıl Tahsil Edilecek?

Karşılıksız çek düzenleyen borçlu aleyhinde açtığımız dava sonucunda, mahkeme tarafından haklı görülürsek; borçlu, mahkeme tarafından çek miktarı kadar adli para cezasına mahkum edilecektir. 1 aylık süre içerisinde bu adli para cezasını da ödemez ise, adli para cezası hapis cezasına çevrilecektir. Bu halde de alacaklıdan mal kaçıran veya herhangi bir malvarlığı bulunmayan borçlu, hapis cezası ihtimaliyle karşı karşıya kalacağından, eğer hapse girmek istemiyor ise çek bedelini ödeyerek alacaklının şikayetten vazgeçmesini bekleyecektir. Sonuç olarak alacaklı, borçluyu hapis cezası baskısı ile borcunu ödemeye zorlayarak alacağını tahsil etme imkanı elde etmiş olacaktır.


Ne Yapmalıyım?

Eğer sizin de elinizde bulunan çek, tahsil amacıyla bankaya ibraz edildiğinde karşılıksız kaldıysa ve alacağın haciz yolu ile tahsili pek mümkün görünmüyorsa, uzman avukatlarımız ile iletişime geçerek kendilerine talep ettikleri bilgi ve belgeleri verebilirsiniz. Ardından avukat çıkartacağınız vekaletname ile avukat alacağınızı tahsil imkanınızı sağlamak amacıyla yukarıda anlattığımız şikayette bulunacaktır. Kısa sürecek bir yargılama ve istinaf aşamasından sonra gerekli şartlar sağlanıyorsa borçlu aleyhine ceza kesinleşecektir. Eğer borçlu cezaevine girmek istemiyorsa borcunuzu ödeyecek ve siz de alacağınıza kavuşmuş olacaksınız.


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza aşağıda bulunan buton aracılığıyla sorunuzu sorabilirsiniz.

3 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page