top of page

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Güncelleme tarihi: 11 Oca 2023

Türk Ceza Kanunu’nda kasten yaralama, başkasının vücuduna acı veren sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak davranış olarak tanımlanmaktadır. Kasten yaralamada korunan yarar kişinin vücut dokunulmazlığı ve beden bütünlüğüdür.

Kasten sergilenen hukuka aykırı eylem sonucu suçun tanımında geçen 3 unsurdan birinin gerçekleşmesi kasten yaralama suçunu oluşturur.


Darp Suçunun Cezası Nedir?

Darp suçunun cezası Türk Ceza Kanunu madde 86/1’ de düzenlenmektedir. Söz konusu maddeye göre, Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Adam Yaralamanın Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu m. 86, kasten yaralama suçunu düzenlemiştir. Söz konusu madde hükmüne göre, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır denilmektedir.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur, ifadesi yer almaktadır. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek yaralamada iyileşme için bir süreç söz konusu değildir, örneğin; mağdura tokat atılması sonucu gözünün morarması veya yüzünün çizilmesi gibi kolayca ve kısa sürede iyileşebilecek hasarlar basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek kapsamdadır.

Kasten yaralama suçunun üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi halinde, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle veya silahla işlenmesi halleri suçun nitelikli hallerini oluşturur ve verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Örneğin, 86/1 uyarınca 1 yıl hapis cezası alan bir kişinin suçu yukarıdaki hallerden biri suretiyle işlemesi halinde, cezası yarı oranında arttırılarak 1 yıl 6 ay olarak hükmedilir. Kişinin basit yaralama sonucu 4 ay hapis cezası alması halinde ceza yine yarı oranında arttırılarak 6 aya hükmedilir.

Kasten yaralama suçunun canavarca işlenmesi halinde ise verilecek ceza bir kat arttırılır.


Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama:

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç, kişinin işlemeyi kastettiği suçu işlerken, taksirli davranışı sonucu işlemek istediği suçtan daha ağır bir neticenin ortaya çıkmasıdır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 87. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kasten yaralama suçunun temel halini işleme kastıyla hareket eden kişinin dikkatsiz davranması sonucu daha ağır sonuçların ortaya çıkması halinde neticesi sebebiyle ağırlaşan suç meydana gelir.

Türk Ceza Kanunu m.87/1’e göre kasten yaralama fiili mağdurun duyularından veya organlarından birinin sürekli işlevinin zayıflamasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa ceza bir kat artırılır.

Fakat bu durumlarda ceza kasten yaralamanın temel şeklinde işlenmişse 3 yıldan az olamaz. Ancak suçun nitelikli hallerinden ise 5 yıldan az cezaya hükmedilemez.

Türk Ceza Kanunu m. 87/2’ye göre kasten yaralama suçu mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olunması halinde verilecek ceza iki kat artırılır.

Fakat bu durumlarda ceza kasten yaralamanın temel şeklinde işlenmişse 5 yıldan az olamaz. Ancak suçun nitelikli hallerinden ise 8 yıldan az cezaya hükmedilemez.

Türk Ceza Kanunu m. 87/3’e göre kasten yaralamanın vücutta kemik kırığına veya çıkığına neden olması halinde Türk Ceza Kanunu m. 86’ya göre verilecek ceza kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre yarısına kadar artırılır.

Türk Ceza Kanunu m. 87/4’e göre kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse kasten yaralama suçunun temel şeklinde 8 yıldan 12 yıla kadar, yukarıda sayılan nitelikli hallerinde ise 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


Karşılıklı Kavganın Cezası Nedir?

Karşılıklı kavgada her iki taraf da kasten yaralama fiilinden sorumlu olurlar. Karşılıklı kavgaya da kasten yaralama suçuna uygulanan ceza uygulanır.


Basit Yaralamada Şikayetten Vazgeçme

Kasten Yaralama Suçu Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

Kasten yaralama suçu kural olarak şikayete bağlı bir suç değildir. Kasten yaralama suçunda Cumhuriyet Savcısı suç şüphesini öğrendikten sonra soruşturmayı yürütür.


Basit Yaralama Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

Basit yaralama şikayete bağlı bir suçtur.

Cumhuriyet savcısı şikâyet üzerine soruşturmayı yürütür. Mağdurun şikayetinden vazgeçmesi halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Yargılama aşamasına geçildiyse ve şikayetten vazgeçme söz konusuysa düşmeye hükmedilecektir.

Ancak kasten yaralama suçunun daha ağır cezaya hükmedilmesine sebebiyet veren nitelikli hallerinin basit yaralama şeklinde işlenmesi halinde suçun takibi şikayete bağlı olmayacaktır. Mağdur şikayetçi olmasa dahi fiil adli makamlarca takip edilecektir.

Kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi mümkündür. Bir suçun ihmali davranışla işlenmesi suç teşkil eden fiilin hareketsiz kalarak işlenmesidir. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir.


Aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturarak konu ile ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz.595 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page