top of page

Limited Şirketten Çıkma

Güncelleme tarihi: 10 Tem 2023

Bir limited şirkette ortaklık yapmak bazen zorlu bir süreç olabilir ve ortaklar arasındaki farklılıklar, işbirliğini zorlaştırabilir. Bu durumda, ortaklar limited şirketten çıkma hakkına sahiptir. Bu makalede, limited şirketten çıkma süreci, ortakların hakları ve yükümlülükleri ele alınacaktır.


Limited şirketten çıkma hakkı, her ortağın sahip olduğu bir haktır. Ancak, limited şirketten çıkmak kolay bir süreç değildir ve birçok farklı faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar arasında, şirketin ticari varlıkları, borçları, ortaklar arasındaki anlaşmalar, hisselerin satın alınması ve satışı gibi konular bulunur.


Limited Şirketten Çıkma Usulünde Süreç Nasıl İşler?

Öncelikle, bir ortak limited şirketten çıkmak istediğinde, şirketin tüm ortaklarına bildirim yapması gerekir. Bu bildirim, ortakların hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi içermelidir. Bildirim süreci genellikle şirketin ortaklık sözleşmesinde belirtilen bir süre içinde yapılmalıdır.

Ortakların limited şirketten çıkma haklarına sahip olmalarına rağmen, şirketten çıkmak her zaman mümkün değildir. Bunun nedeni, şirketin ticari varlıklarının ve borçlarının bulunmasıdır. Eğer şirket, ortakların hisselerini satın alabilecek bir kaynağa sahip değilse, ortaklar şirketten çıkamayabilir.

Ancak, şirketin varlıklarını satın alacak bir kaynak varsa, ortaklar hisselerini satmak için bir anlaşma yapabilirler. Bu anlaşma, ortakların hisselerinin ne kadar değerinde olduğunu ve hisselerin satışı için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiğini belirleyecektir.

Sonuç olarak, limited şirketten çıkma hakkı her ortağın sahip olduğu bir haktır. Ancak, çıkma süreci bazı zorluklarla karşılaşabilir ve farklı faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler arasında şirketin varlıkları, borçları, ortakların hisselerinin değeri ve satışı gibi konular bulunur. Bu süreçte, ortaklar birbirleriyle işbirliği yaparak, şirketten çıkma sürecini mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirler.


Limited Şirketten Çıkmak İçin Haklı Nedenler Nelerdir?

Ortaklar, belirli koşullar altında şirketten haklı nedenle ayrılabilirler. Bu koşullar, genellikle şirketin ortaklık sözleşmesinde belirtilir. Ancak genel olarak ortakların limited şirketten çıkmak için haklı nedenleri şunlar olabilir:

  • Ortaklık sözleşmesine uymama: Limited şirketin yönetimi, işletme faaliyetleri ve kar dağıtımı gibi konularda ortaklık sözleşmesinde belirlenmiş kurallara uyulması gerekir. Eğer bir ortak, sözleşmede belirtilen kurallara uymazsa veya sözleşmeyi ihlal ederse, diğer ortaklar limited şirketten çıkma hakkına sahip olabilirler.

  • Ortaklığın finansal durumunun kötüleşmesi: Limited şirketin finansal durumu, ortaklar arasında anlaşmazlıklara neden olabilir. Örneğin, şirketin borçları arttığında veya şirketin geliri azaldığında, ortakların kârlarını paylaşmaları daha zor hale gelebilir. Bu durumda, ortaklar limited şirketten çıkma hakkına sahip olabilirler.

  • Ortağın sağlık sorunları: Bazı durumlarda, bir ortak sağlık sorunları nedeniyle limited şirketten ayrılmak isteyebilir. Bu durumda, diğer ortaklar, ortağın sağlığına ilişkin belgeleri göstermesini isteyebilirler.

  • Ortağın ölümü veya emekliliği: Limited şirket ortaklarından biri öldüğünde veya emekli olduğunda, diğer ortaklar limited şirketten çıkma hakkına sahip olabilirler. Bu durumda, ortakların hisselerini satmak veya satın almak için bir anlaşma yapmaları gerekebilir.

  • Ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar: Ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, limited şirketten çıkma hakkına neden olabilir. Örneğin, ortakların işbirliği yapması zorlaştığında veya ortaklar arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle işletmenin yönetimi zorlaştığında, diğer ortaklar limited şirketten çıkma hakkına sahip olabilirler.

Bu nedenlerin yanı sıra, diğer nedenler de limited şirketten çıkma hakkına sahip olunabileceğini belirleyebilir ancak her durumun kendi özel koşulları ve gereksinimleri olduğundan, limited şirketten çıkma hakkı, her zaman detaylı bir inceleme gerektirir.


Ayrılma Akçesi Nedir?

Ayrılma akçesi, bir limited şirketin ortaklarından birinin şirketten ayrılması durumunda ödenen tazminat olarak tanımlanabilir. Limited şirketlerde, ortaklar şirkete sermaye koyarlar ve bu sermaye şirketin faaliyetlerinde kullanılır. Bir ortak şirketten ayrılmak istediğinde, sahip olduğu hisseleri satmak suretiyle şirketten ayrılabilir. Ancak bu işlem, ortağın sermayesinin geri ödenmesi anlamına gelmez. Bu nedenle, bir ortak şirketten ayrıldığında, diğer ortaklar tarafından ödenecek olan bir tazminat tutarı belirlenir.

Ayrılma akçesi tutarı, limited şirketin ana sözleşmesinde belirtilen hükümler veya ortaklar arasındaki anlaşmalar uyarınca belirlenir. Bu tutar genellikle ortağın sahip olduğu hisselerin piyasa değerine ve şirketin finansal durumuna göre belirlenir. Örneğin, bir ortak şirketten ayrılmak istediğinde, kendi hisselerinin piyasa değeri 100.000 TL ise ve şirketin finansal durumu müsait ise, diğer ortaklar bu ortağa 100.000 TL tutarında bir ayrılma akçesi ödeyebilirler.

Ayrılma akçesi, limited şirketten çıkacak ortağın sermayesi ile ilgili olarak bir tazminat ödemesi olmayıp, sadece ayrılacak olan ortağın hisselerinin değeri üzerinden hesaplanan bir ödemedir. Ancak ayrılma akçesi tutarı, limited şirketin diğer ortakları tarafından ödenir ve şirketin karşılayabileceği bir tutar olmalıdır.


Aşağıdaki bölümden limited şirketten çıkma, ticaret hukuku ve şirketler hukuku ile ilgili uzman şirketler hukuku avukatı ile online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page