top of page

Miras Kalan Malların Tespiti Terekenin Tespiti

Mirasbırakan Öldüğünde Miras Kalan Malların Tespiti Nasıl Yapılır Malvarlığı Nasıl Tespit Edilir?


Miras Kalan Malların Tespiti Terekenin Tespiti

Miras hukukuna göre mirasçılar, mirasbırakanın ölümüyle birlikte mirasbırakanın malları üzerinde hak sahibi olurlar. Mirasçıların ölen kişinin malvarlığının nelerden ibaret olduğunu bilmemesi mümkündür. Bu durumda mirasçıların ölen kişinin malvarlığının nelerden ibaret olduğunu öğrenmeleri için dava açmaları gerekmektedir. Miras kalan malların tespiti amacıyla açılacak olan dava, terekenin tespiti davasıdır. Terekenin tespiti davası ile mirasbırakan kişinin aktif ve pasif malları tespit edilir; ardından pasif mallar, aktif mallardan çıkarılarak tereke tespit edilir. 


Konu ile ilgili sorunuzu Uzman Aile Hukuku Avukatımıza telefon görüşmesinde sormak için tıklayın.Mirasbırakanın Aktif ve Pasif Malları Nelerden Oluşur?

Mirasbırakanın menkul, gayrimenkul ve para gibi malları aktif mallarını oluşturmaktadır. Mirasbırakanın borçları ve masrafları ise pasif malları oluşturur. Aktif mallardan pasif mallar çıkarılarak tereke tespit edilmiş olur. 

Mirasbırakanın ölümüyle kalan tüm miras doğrudan mirasçılara geçer fakat bazen mirasçılar murisin nerede ne kadar malvarlığının olduğunu bilemeyebiliriler. Mirasbırakan en yakınınız olsa dahi tüm malvarlığını size anlatmamış olabilir. Kalan mirasın ne olduğunun tespiti için terekenin tespiti davası açmanız gerekir. Bu dava delil tespiti niteliğindedir.


Terekenin Tespiti Davasını Kimler Açabilir?

Terekenin tespiti davasını açma hakkı yalnızca hukuki yararı olan kişilere verilmiştir. Hukuki yararı olan kişiler; atanmış mirasçılar ve yasal mirasçılardır. Ayrıca mirasbırakanın borcu var ise alacaklıların da bu davayı açma hakları mevcuttur. 


Terekenin Tespiti Davasını Mirasçıların Birlikte Açması Şart mıdır?

Terekenin tespiti davasını tüm mirasçıların birlikte açmaları gerekmez. Mirasçılar bu davayı tek başlarına da açabilirler.


Terekenin Tespiti Davası Açmak İçin Öncelikle Neye İhtiyacımız Vardır? 

Terekenin tespiti davası açmak için öncelikle mirasçı olduğumuzu resmi belgeyle ispat etmemiz gerekir. Bu resmi belge veraset ilamıdır. Veraset ilamı, sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden temin edilebilir. Veraset ilamı alındıktan sonra bu belge, dava dilekçesinin ekinde mahkemeye sunulması gerekir. Terekenin Tespiti Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir? 

Terekenin tespiti davasında yetkili ve görevli mahkeme, mirasbırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Terekenin tespiti davası çekişmesiz yargı işidir. Dolayısıyla davada davalı sıfatı bulunmaz. 


Terekenin Tespiti Davası Bir Süreye Tabi Midir?

Hayır, terekenin tespiti davası bir süreye tabi değildir. Terekenin tespiti davası, murisin ölüm anından itibaren istenilen tarihte açılabilir. Eğer miras reddedilecekse mirası ret süresi 3 ay olduğu için bu davanın 3 ay içinde açılması gerekir. 

Mirasın ret veya kabul edileceğine karar verilebilmesi için mirasbırakanın tüm malvarlığının aktif ve pasifleriyle bilinmesi gerekir. Mirasbırakanın menkul gayrimenkul para gibi malvarlığı ile borçları tespit edildikten sonra mirasın kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerekir. Çünkü mirasbırakanın borçları yani pasif malvarlığı aktif malvarlığından fazla olabilir. Mirası kabul ettiğinizde murisin kalan borçlarını ödemek zorunda kalabilirsiniz. 


Terekenin Tespiti Davası Açarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Terekenin tespiti davasında mahkeme, davacının talepleriyle bağlıdır. Dilekçede mirasbırakanın ölüm tarihinden önceki tüm aktif ve pasiflerinin tespiti istenir, ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılır. Örneğin ilgili tapu müdürlüğüne, Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Trafik Tescil Müdürlüğü’ne, Bankalar Birliği’ne müzekkereler yazılarak mirasbırakanın malvarlığı tespit edilir fakat mirasbırakanın muvazaalı bir şekilde mirasçılardan mal kaçırma amacıyla mirasçılardan birine bile malını devrettiğinden şüphe duyuluyorsa bu hususun tespiti açısından tapu tescil ya da trafik tescilden daha önce devredilen malların da tespiti istenebilir.

Peki bu dava ile birlikte başka taleplerde de bulunabilir miyiz? Davacı bu dava ile birlikte terekeye temsilci atanması ya da mirasın paylaştırılması talebinde de bulunabilir. 


Terekenin Tespiti Davasında Yargılama Nasıl Yapılır? 

  • Terekenin tespiti davasında yargılama ilk olarak mirasçıların beyanlarıyla başlar. 

  • Mirasçılar, mirasbırakanın malvarlığını bildiği kadarıyla mahkemeye bildirir. 

  • Mahkeme, ilgili kurumlara yazı yazar ve gelen cevaplara göre uzman bilirkişi atanarak aktif malvarlığından pasif malvarlığı çıkarılarak tereke tespit edilir. 

  • Tespit edilen aktif malvarlığına mirasbırakanın menkul, gayrimenkul ve para gibi malları girer. 

  • Bu mallardan pasif malvarlığı olan mirasbırakanın borçları, cenaze giderleri, mirasbırakan ile yaşayan ve baktığı kişilerin 3 aylık geçim giderleri, çocuklara yapması gereken ödemeler, sağ kalan eşin değer artış payı ve katılma alacağı ve dava sürecindeki tüm giderler çıkarılarak tereke tespit edilir. 


Konu ile ilgili sorunuzu Uzman Aile Hukuku Avukatımıza telefon görüşmesinde sormak için tıklayın.


Aile Hukuku Avukatı ile online görüşme planlamak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
16 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page